Ťažký život v predindustriálnej dobe

V predindustriálnej dobe museli ľudia celý deň ťažko pracovať, aby si zabezpečili prostriedky na život.

Norman