jazyk

logos, myslenie, sémantika

        všetky texty                                      -->iba úvahy