kulty

používanie hlbokých mentálnych síl na riadenie davov, spoločnosti a štátu

        všetky texty                                      -->iba úvahy