národ

reálna antropologická jednotka

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky