spoločnosť

štruktúry vytvorené ľudstvom

        všetky texty                                      -->iba úvahy