amerika

geopolitická oblasť Amerika - spojenci, kolónie a vplyv.

       úvahy                                       -->všetky texty