ekológia

základná termodynamika spoločnosti a jej enviromentu

       úvahy                                       -->všetky texty