evolúcia

univerzálne zákony zmeny (nielen biologickej a nielen k lepšiemu)

       úvahy                                       -->všetky texty