národ

reálna antropologická jednotka

       úvahy                                       -->všetky texty