debilika

debilizácia, demoralizácia, úchylky a perverzity (post)modernej spoločnosti