demokratúra

rôzne procesy demokratúry, politický cirkus bez zaradenia a aj zmyslu