konzumizmus

demoralizácia a vytváranie chorej slabej spoločnosti