kryptokracia

neoficiálne a tajné organizácie rôzneho typu (mimovládky, neziskovky).