masmédiá

masmédia, prestitúti, ideologickí zabávači.