štát

štruktúry spoločnosti a metódy ovládanie ľudských stád