Evolúcia, progresivizmus a relax

Aj keď sú dnešní ľudia presvedčení, že žijú v nejakej osvietenej dobe, nie je tomu tak. Doba má mnoho nedostatkov. Vo verejnom povedomí napríklad chýba viacero základných pojmov, respektíve sú tam len povrchne.

Netreba robiť žiadne vedecké pojednanie, ale aby sme si rozumeli, ba aby sme akosi principiálne rozumeli stavu našej civilizácie, uvedomme si dve veci.

Za prvé - západná, takzvaná židokresťanská kultúra, neobsahuje, nepozná a nerozumie pojmu "evolúcia". Táto kultúra bola zameraná na plochý lineárny priebeh bez minulosti a bez budúcnosti. Minulosť - to bolo nedávne stvorenie, budúcnosť, to je skorý koniec sveta. Nebolo a nie je priestoru na evolúciu. všetko riadi "boh" a ten rozhoduje.

S príchodom vedy a poznania niektorých kozmologických faktov sa moc nezmenilo - len zo stvorenia sveta sa stal akýsi "veľký tresk"  a z konca sveta sa stal zánik univerza. Z časových dimenzií existencie sveta nejakých 4 tisíc rokov sa stali 4 miliardy rokov existencie Zeme - pre bežnú myseľ v tom nie je rozdiel.

Samozrejme, ako všetci vieme, moderná biológia priniesla pojem (darwinovskej) evolúcie. Ale spoločnosť ho neakceptovala naozaj, síce ho ako tak neochotne používa na živočíšny svet, ale vehementne sa bráni hľadieť cez tento princíp na človeka a spoločnosť. 

 

Za druhé - židokresťanská kultúra, aj keď pojem "evolúcia" nakoniec zapracovala ako bočný termín do svojho slovníka, evolúciu chápe len povrchne.

Je to podobný problém, aký mala židokresťanská kultúra s konceptom gulatosti Zeme. Ako je nám dnes všetkým jasné: pri bližšom pohľade sa Zem naozaj javí ako plochá, a treba sa trocha vzdialiť, aspoň myšlienkovo, aby sme pochopili, ako môže byť Zem gulatá. A ako toto poznanie  rieši mnoho problémov. Dnes sa nám tento poznatok zdá samozrejmý a považovali by sme za blbca každého, kto by to nebol schopný pochopiť. Oprávnene. 

Lenže navlas rovnako je to so židokresťanským chápaním evolúcie. Chápu ju veľmi obmedzene ako lineárny proces. Pritom je evolúcia jav kruhový, ktorý je rovnako zakrútený, ako povrch Zeme a nemá nikde koniec.

Chápete to? Ak nie, tak to je práve ten problém súčasnej civilizácie.

Hovoril som vám, že židokresťnský pohľad na svet je primitívny a nedáva ľuďom dostatočné vzdelanie a predpoklady, aby chápali realitu. Tak sa radšej pozrime na praktické otázky, v ktorých takáto teória pomáha.

Z cyklickosti evolúcie vyplýva, že žiadna zmena sa nedeje donekonečna. Je to sled stúpaní a klesaní. Progres a regres, napätie a relax. Preto ani napríklad vzrast populácie ľudstva a z neho vyplývajúci rastúci tlak v spoločnostiach neporastie donekonečna, ale ani sa neskončí absolútnou katastrofou. Proste po nejakom čase začne klesať. Podobné systémy zvyknu relatívne pomaly rásť a rýchlo klesnúť, čo môže byť aj tento prípad. To by ľudstvo pociťovalo ako tragédiu. Ale dokonca aj keď bude pokles populácie mať rovnakú rúchlosť, akú mal vzrast, teda pomalšiu, aj tak prepukne panika a spoločenský rozklad, aj to budú nepripravení ľudia chápať ako kolaps (a židokresťania, keďže nijaké iné modely nepoznajú, to budú považovať za koniec sveta).

Len toto som chcel krátko napísať, ako určitú odpoveď na otázku, čo tu padla, či "totalita" môže vyhrať. Nie, nemôže vyhrať, pretože despocia je prejav vysokej koncentrácie spoločnosti a tá môže rásť len dovtedy, kým sa kyvadlo neprehupne do opačného pohybu. Ale možno je lepší  obraz rozbiehané kolesa na lokomotíve, keď sa tá jeho ojnica ťažko-ťažko tlačí na vrch, aby vzápäti cez ten preletela a rýchlo zletela naspodok, aby sa zas vydala s fučaním na vrch ... a tak sa to opakuje.

Možno sú tie modely kolesami a gulami pre niekoho zbytočné. Ale v kultúre, ktorá donedávna ani nepoznala termín "evolúcia" a dodnes nechápe či neakceptuje jej cyklickosť, mi pripadal tento spôsob vysvetlovania ako vhodný. Dnešná židokresťanaká kultúra je síce nadutá ako páv, hrdí sa, že dostala človeka na Mesiac, ale pritom je žalostne primitívna.

 

 

 

 

 
0

nové