O nadhľade

Myšlienky v mysli. Oblaky na nebi. Na to, aby im človek nepodľahol, musí vedieť prečo  a ako vznikajú. Až keď pochopí prečo niektorí  vidia biele v čiernom a čierne v bielom – až potom možno povedať, že chápe scénu realisticky. Že vidí mentalitu, blúdivé prúdy, obsedantné psychózy a z nich odvodené kulty. A na nich založené korporácie, inštitúcie,

 

Ľudská civilizácia ignoruje skutočne vedecký prístup ku ľudskéj evolúcii. Ignoruje nordického človeka,  od ktorého pochádzajú prakticky všetky základné  kvality súčasného ľudstva. Z jeho duchovnej sily základy všetkých filozofií a náboženstiev. Z jeho mentálnej sily základy všetkej vedy.

Žiaľ, celkom zákonite, tento pozitívny vzor vytvára mnoho falošných a neschopných napodobovačov. Nefunkčných, často perverzných. Navyše sa  časť pozitívnej moci sa dostáva do rúk vrstvám z periférie, ktorých etická myseľ je príliš primitívna. Tie to proste nedokážu zvládnuť, čo spôsobuje ťažké konflikty a rozožieranie Zeme. 

 

 

autori

norman        ema            buhehe       edvardsen     aman         okoloidúci        grigoriy    morozov         extern  
kategórie

aktuálne témy

formy textu