O nadhľade

 

 

V posledných tisícročiach sa možnosti ľudstva značne rozšírili. Nastal stav, že človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

 

Výsledkom je nekontrolovaná expanzia a spotreba. Systém hovorí o výrobe, ale nie je tvoriaci, je ničiaci. Miznú nenahradteľné zdroje Zeme, mizne genofond, a to aj ľudský. Hodnotový sytém zdegeneroval do absurdnej predstavy trvalého rastu a vzývania konzumu.

 

Moc vlastnia  korporátne a bankove mafiePlutokracia považuje človeka za domestikované zviera a pre udržanie svojej moci podporuje morálnu slabosť, zbabelosť a toleranciu zla, masmediálné pavučiny, ale aj politickú totalitu, revolúcie a vojny.

 

 

 

 

 

 

témy: 

poznanie  -  gnóza, veda, kultúra v širokom zmysle slova

 

- sociobiológia - biológia a rasový racionalizmus je podstata základný formujúci faktor ľudstva

- kultológia    základ spoločnosti je vždy postavený okolo základného kultu a kultov bočných

- kratológia    zákony moci v ľudských spoločnostiach, formy moci

 
- geopolitika    geografické faktory  a ich dopady