O nadhľade

 

V posledných tisícročiach sa externé možnosti ľudstva značne rozšírili. Nastal stav, že človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

 

 

Výsledkom je nekontrolovaná expanzia a spotreba. 

Hodnotový sytém zdegeneroval do vzývania konzumu a do absurdnej predstavy trvalého rastu

Systém hovorí o výrobe, ale nie je tvoriaci, je naopak ničiaci.  Miznú nenahradteľné zdroje Zeme: nerastné, biologické, genofond, a to aj ľudský

 

 

Moc vlastnia  bankové a korporátne mafie.

Táto plutokracia považuje človeka za domestikované zviera a pre udržanie svojej moci podporuje a zámerne šíri jeho morálnu slabosť, zbabelosť a toleranciu zla.

Na to používa sústavu mýtov, masmediálné siete, politickú totalitu, revolúcie a vojny.

 

 

 

 

 

 

témy

- svetonázor   evolúcia, vedomie, védanta, veda
georealita    geografické faktory, stav zeme, energie a zdrojov, biodiverzita

- antropológia        ľudstvo ako podstatný faktor súčasnosti

- štát               formy spoločenskej moci a ich choroby

- kulty             podstata spoločenkej moci 

 

 

 
 
 

logo:

Abstraktná symbolika mysliacej štruktúry.

Na logu sa stále pracuje a bude upravené.

Horný kruh symbolizuje periférnu myseľ, pod ňou je kruh jadra vedomia, ústiaci do dlhej externej osi. Pozitívum mandaly je zdôraznenie ťažiska, jadra, z ktorého vychádza energia hore aj dole.  Správne zobrazenie formy upravuje rovnováhu pozorovateľa. 

 

 

 ( obrázok v originále je označovaný ako valkýra, toto je pretransformovanie jeho obsahu)