Horiace bomby šťastia

Počas silvestrovských osláv dopadli do areálu Národnej zoologickej záhrady dva balóny. Prvý do výbehu oryxov juhoafrických, len pár metrov od budovy karantény, na druhom podlaží ktorej sa nachádza sklad objemových krmovín, teda sena. V tejto budove sa nachádzajú aj ubikácie pre ustajnenie afrických kopytníkov ako je oryx juhoafrický, zebra Hartmannovej, antilopa vraná, vodárka jeleňovitá, kudu veľký a pakôň modrý

Druhý balón „šťastia“ dopadol do vonkajšieho výbehu slonov afrických, ktorý je súčasťou najväčšej investície Národnej zoologickej záhrady v jej histórii. Bolo veľkým šťastím pre našu zoo, že balóny nedopadli do skladov objemových krmovín, alebo na iné horľavé materiály v našom areáli a nespôsobil požiar.

Obavy zamestnancov Národnej zoologickej záhrady sú namieste, nakoľko rovnaký balón šťastia spôsobil pred rokom obrovskú tragédiu v Nemecku. Pri požiari pavilónu opíc v zoologickej záhrade v západonemeckom meste Krefeld zahynuli viac ako tri desiatky zvierat vrátane orangutanov, goríl a šimpanzov. Požiar spôsobila 60-ročná žena z Krefeldu a jej dve dospelé dcéry, ktoré na Silvestra vypustili päť lampiónov šťastia, ktoré do oblakov vynáša horúci vzduch zo zapálenej parafínovej náplne. Práve tieto lampióny dopadli na pavilón opíc v krefeldskej zoo a spôsobili jeho požiar. Pritom v Nemeckej Spolkovej republike je púšťanie balónov šťastia zakázané.

 
 

nové