Jared Taylor - Bratstvo Európanov

Celý prejav Jareda Taylora na tému „Bratstvo Európanov“ na konferencii Comhrá Dublin [07/10/2017] v Írsku.

Jared Taylor je americký nacionalista a konzervatívec. Narodil se kresťanským misionárom v Japonsku, kde do 12 rokov žil (hovorí plynulo japonsky). Absolvoval filozofiu na Yale University. Patrí k intelektuálnym vodcom amerických rasových realistov [race-realists], usilujúcich sa o obhajobu a zachovanie belošskej rasovej identity.

Rasoví realisti sa snažia spoločnosť upozorniť na vedecký fakt, že ľudské rasy sa biologicky a dedične odlišujú do takej miery, že to výrazne determinuje schopnosti a chovanie jednotlivcov a národov.

Záujemcom o tému odporúčam pozorne celé vypočuť, lebo je to jedna z najucelenejších  prednášok, zahŕňajúca podľa mňa všetky podstatné aspekty témy (je spomínané aj Slovensko a Fico). 

Video je s českými titulkami.

(video tu už bolo už spomínané v komentári, ale pre svoju obsažnosť a presnosť som mu vyhradil separátny článok)

 

 

0

nové