Pozitívny model sveta

Keďže svet zasa raz smeruje k situáciám, na ktoré ľudstvo, ako sa hovorí, nie je stavané, mohlo by prevážiť negatívne myslenie. V blízkom čase budú mnohé parametre spoločnosti, považované za dôležité, asi dosť otrasené, a keďže navyše postojom analytikov je hlavne kritizovať negatíva, tak by sa tieto dve veci mohli znásobiť a situácia by vyzeral dosť čierne. Nebolo by vidieť ani svetlý bod na konci tunela.


To by ale nebol úplne presný obraz. Svetlá budúcnosť mysliacich bytostí na malej planéte jestvuje. Je to síce len jedna z mnohých možných variant budúcnosti, ale je. Viem si ju predstaviť, respektíve si ju chcem vedieť vymodelovať, pre vnútorný pokoj.


Stačí vlastne splniť doslovne pár základných predpokladov.

 

 1. Energia

Existuje jeden zdroj energie, ktorý spĺňa potreby planetárnej civilizácie. Vidíme ho každý deň na oblohe. Je to ale zároveň jediný známy druh energie, ktorý je toho schopný. Jadrové štiepenie či fúzia je neistá, limitovaná cesta. A bolo by pod úroveň tu spomínať energiu z primitívneho spaľovania fosílnych nálezísk, to platí aj pre spaľovanie produktov živej zeminy. To všetko sú neudržateľné krátkodobé omyly.
Energiu zo slnka síce tiež v súčasnosti nedokážeme využiť - preto je to zatiaľ len ideál. To je to, čo treba vymyslieť. Ak sa to podarí, bude ľudstvo žiť na úrovni. Kým sa nám to nepodarí, bude živoriť ako teraz. A ak sa to nepodarí, je ľudstvo proste nepodarok, ktorý vyhynie.

 

2. Inteligencia

Tak, ako je neefektívne používanie svalov mysliacich bytostí na fyzickú prácu, a už sa to robí len v primitívnych spoločnostiach, tak je primitívne používanie ich mozgu na riadiacu činnosť. Je totiž relatívne ľahko dosiahnuť tú úroveň inteligencie systému, aby produkoval samostatne všetko potrebné, aby samostatne fungoval, žil a plodil pozitíva bez toho, aby zaťažoval tých, ktorým má slúžiť.

Skutočne vyspelá technológia v tomto smere je svet rastlín a stromov, ktoré samostatne zabezpečujú doslovne základné veci pre život na planéte. Myslieť si, že toto treba urobiť lepšie, technológiou plechov a mechaniky, je myslenie hlupáka. Skutočne mysliace bytosti by tento "prírodný" systém práve len podporili tak, aby spĺňal všetky ich potreby. Samostatne, stabilne , bezpečne a trvalo.
To nie je žiaden zelený romantizmus, to nie je návrat k prírode, to je naopak pokrok, pretože to práve súčasná technika je primitívna a zaostalá. Už ste sa zamysleli nad tým, kde sú dnes špinavé hlučné parné stroje a vrčiace žeravé elektrónky? Nuž tam, kde patria, v pekle sú, ako mnoho iných primitívnych foriem, ktoré hlúpe ľudstvo vypotilo vo svojom megalomanstve a túžbe hrať sa na boha, a ktoré sa ukázali ako neefektívny poruchový krám. Že teraz máme už lepšiu techniku? Počkajte pár desaťročí, ako vás vysmejú vnúčatá vašich vnúčat - ak prežijú. 

3. Ideálny život

Mysliace bytosti zdravého sveta teda nepoužívajú svoje svaly a svoje mozgy na udržiavanie molocha. Systém má bežať sám a mysliace bytosti sa majú venovať aktivite jedinej dôstojnej pre mysliacu bytosť - mentálnemu či duchovnému sebarozvoju. Vede a meditácii.

Ja viem, to je úplný ideál ďaleko od súčasnej reality - ale to je jediná možná predstava dôstojne žijúcej rasy inteligentných bytostí. Niektoré civilizácie už tak dokázali žiť. Akýkoľvek iný naratív, ten o boji o prežitie, o boji s prírodou, je primitívna mentálna reflexia bytostí, ktoré celý život žili a žijú pod tlakom a v nebezpečenstve, a ich fantázia to nedokáže prekonať. Nešťastné bytosti toho jedu naprodukovali dosť, podobne ako jedu nerealistických mylných utópií založených na ich primitívnych frustrovaných túžbach - ale to proste treba odsunúť a prekonať. 

Chceli sme mať pozitívny obraz, tak sme ho tu načrtli

Mať predobraz ľahkej sociálnej utópie je nebezpečná vec. Ľudí oblbuje, vytvára hordy niečoho, čo dostalo až príliš pekný výsmešný názov "slniečkári". Toto je ale o inom slnku, toto nie je žiadna ľahká nádej. Praktické využite slnečnej energie je pre súčasných vedo-technikov nedosiahnuteľná vec. A predstava, že by ľudia nemuseli otročiť v korporáciach, aby si "v pote práce vydobyli chlieb náš každodenný", to sa zdá takmer všetkým nepredstaviteľné, nemožné - tak pevne majú ten vadný imprinting zafixovaný do hlavy.

Z tohto ideálu energie a inteligencie vyplýva aj to, že väčšina problémov súčasného sveta sú len pseudoproblémy. Sú to problémy na ceste, ktorá je sama o sebe pomýlená. Napríklad je iste vážna aktuálna téma, ako nájsť nové náleziská zemného plynu, ako ich dostať do civilizovaných miest a ako zabrániť, aby ich nejaká druhá skupina nahých opíc nerozbombardovala - ale to všetko sú problémy na úplne vadnej ceste ničenia fosílnych zdrojov. Každý pokrok v tomto smere je vlastne omyl, nič neprináša, ale naopak, skôr uberá. Pseudoproblém.


Záver

Tento ideál energie a inteligencie určite nie je nový. Určite ho podobne a oveľa podrobnejšie popísali viacerí, v márnej snahe presvedčiť ľudstvo, aby sa ho držalo. Mnohí ďalší ho zas nedokázali správne pochopiť a vytvorili zdeformované monštruózne nebezpečné nezmysly.
Ja som to sem dal len preto, aby bolo jasne pripomenuté, že pre nahé opice na malej planéte jestvuje modus vivendi, ktorý je životaschopný a umožní im prípadne sa rozvinúť na naozaj mysliace bytosti.

To je ideál. Ideál budúcnosti.
Ešte stále majú možnosť.
Či sa im ho podarí dosiahnuť, to je iná vec - ale nemôžu sa vyhovárať že nevedeli, kam majú ísť.

 

2

nové