Stalingrad - tento raz bez nás

Takéto postoje sa objavujú v Nemecku. Desaťročia ťažkého ideologického terorizmu proti "vojne a fašizmu" teraz Nemci používajú na odmietnutie podpory ukrofašistického režimu Zelenského bandy.
Stalingrad - tento raz bez nás.
Aj bez našich tankov a peňazí z našich daní.

Norman
Jozef Novak

Vystihli to velmi dobre!

slaven1

Hitler: Sovietsky?
Kanclér Shitzs: Nemecký.
Hitler: Debily..

https://www.rt.com/russia/577822-leopard-bradley-zaporozhye-ukraine/

Norman

A vy si čo predstavujete pod pojmom "pancier". To je v akej reči?

Debily.(?) Ty si akej národnosty? Trnafskej?