Babie leto - istota riešenia 90:10

Na rozdiel od sveta, na Slovensku vládne dokonalé počasie. Na rozdiel od sveta ale je už Slovensko hospodársky skolabované, teraz sa rozpadá aj bezpečnostná štruktúra a iné veci. Je síce predvolebný mesiac, ale vo voľbách sú v podstate len staré sily a osoby, a tie nové sú ešte horšie. Táto republika je teda malý exemplár neúspechu, ktorý ale nemôže prekvapovať.

Aby som našiel pozitíva, pokúsil som sa tu pred mesiacom zas akosi uložiť texty podľa tém a dôležitosti - ako to vidno teraz v menu. Na jednu stranu dať pozitíva, na druhú problémy. A vyšlo to tak hrozivo, že pozitíva zaberajú len jeden stĺpec, negatíva až päť. :)

Škoda hovoriť, zbytočné sa opakovať: ľudstvo má problém. mnoho problémov.
A hreší hlavne v dvoch oblastiach - za prvé v nerešpektovaní prírodných zákonov, a za druhé v neschopnosti nájsť správne ľudské hodnoty. Rozvedené podľa bodov v menu: ľudstvo nerešpektuje jedinú planétu, čo má (skupina 1.), a nerešpektuje svoju vlastnú (biologickú) determináciu (skupina 2.). Čo sa týka kultúry, takmer všetka snaha je smerom na zotročenie sa ľudských skupín navzájom, teda na tvorbu otrockých programov, ktoré sú obetiam doslovne vstrekované do hláv ako to robia pavúky svojím obetiam (3. skupina problémov). A ak to nestačí, tak nastupuje nezakrytá moc štátu - minimálne 200 rokov ovládaná bankami a korporáciami (4. skupina) . Ako posledný, 5. stĺpec problémov sú globalistické či geopolitické ťažkosti, ktoré pravidelne vybublajú do vojny.

Samozrejme, nejdeme tu tieto problémy sveta odstrániť - na to nemáme prostriedky a vlastne ani záujem. Principiálne, prečo? Ani tie problémy nebudeme znova a znova nejako analyzovať - ich dôvody a prejavy sú dosť jasné a triviálne, nie je v tom už takmer nič tajomné. Nemienime ani nejako špeciál varovať pred tým, čo príde - pretože tí, čo by mali byť varovaní, nedávajú pozor. Takže predpovedaním dosiahneme síce to, že spravodlivo zatratení to vedia skôr, a tak viac trpia - ale to je len malý bočný bonus, ani nie dostatočný trest za ich ľahostajnosť a trestuhodnú nečinnosť.

Podstata prínosu portálu Nadhľad tu už bola spomínaná a je implicitne opakovaná každým textom. Je to ubezpečenie verejnosti, že prírodné zákony samé problémy vyriešia. A ako?
Jestvuje dosť známe a hlúpe "marketingové" pravidlo 80/20. To síce nie je žiadne riešenie pre svet, a aj tie čísla nie sú presné., ale mohli by sme si vytvoriť naše nové pravidlo. Pravidlo 90/10, ktoré platí v dvoch oblastiach :).

Prvou oblasťou je zredukovanie spotreby ľudských jednotlivcov až na jednu desatinu súčasnej. To neznamená pokles skutočne hodnotných bonusov ľudského života - od potravín cez bývanie až po kultúru - nie, komfort zostane zachovaný, ale súčasný industriálny jedinec 9/10 svojej spotreby proste nepotrebuje.
Druhou oblasťou je redukcia chorého počtu miliárd jednotlivcov druhu homo sapiens. Aj keby to boli akíkoľvek dobráci (čo nie sú), je ich počet jednoducho chorý, je to choré premnoženie, ktoré bude tak či onak upravené na reálnu hodnotu (asi 1/10 súčasného stavu).
Aby sme si rozumeli: toto nie sú návrhy, alebo také nejaké abstraktné odporúčania. Toto je skalopevná predpoveď, to sa proste stane.

Presnejšie povedané - stane sa to naisto, ak nedôjde ku horším veciam: vymretie celého ľudstva, alebo odumretie celej planéty (napríklad ako dôsledok nukleárnej katastrofy, nárazu veľkého meteoritu, ale aj postupné vyschnutie, zmrazenie, zadusenie a podobne). Ale ja som optimista a tieto maximálne katastrofy považujem za málo pravdepodobné.

Ak do konca storočia k takej redukcii 9 ku 1 nepríde, zruším tento portál. Humor? Možno, veď práve preto sem túto optimistickú - pripomínam, OPTIMISTICKÚ - predpoveď dávam, aby sme ľahšie a bezbolestnejšie prežili lokálnu tragédiu na Slovensku. Aby sme preboha nepanikárili, aby sme sa neobviňovali navzájom či dokonca hlúpo neobviňovali celý slovenský národ, akoby on bol nejaká zlá výnimka. Nie je, on je naopak proste priemer, to stačí - ale nemá z minulosti vybudované dobré predpoklady, a preto kráča tam, kam kráča. Ale to je v porovnaní so svetom naozaj len nepodstatná epizóda, malé drobné divadlo na okraji podstatného diania.

Nemám ambície týmito riadkami nejako pomáhať nejakej nejakej širšej skupine ľudí - píšem to pre seba a ľudí, čo ma poznajú, čo mi rozumejú a čo to aj tak už vedia. Proste toto naše pravidlo 90:10 pripomenie, že pokiaľ sa nedosiahne tento stav, dovtedy tu nič nebude stabilné a trvalo dobré.

0
slaven1

Aby sme opäť pripomenuli miestnym olizovačom topánok ambasády na Hievzdoslavovom alebo predajcom národných záujmov za papieriky od Soroša, USA sú pred krachom. Exkluzívne grafy k začiatku jesene, ktoré neuvidíte nikde inde, len na Nadhľade:

Počet bankrotov takmer na úrovni 2008 - 2009
https://t.me/s/MIrvMomente/27140

Ceny nových domov sú "hystericky*" (*Štefunko) najvyššie:
https://t.me/s/MIrvMomente/27124

Národ USA vytiahol peniaze z účtov bánk
https://t.me/s/MIrvMomente/27078
https://t.me/s/MIrvMomente/27074

https://t.me/s/MIrvMomente/27071
Základná úroková sadzba je na úrovni, ktorá bola naposledy na vrchu poslednej fin. "krízy" 2008 - 2013

Hospodárstvo USA zachráni pred krachom len ďalšia svetová vojna, nie nadarmo navozili do Poľska toľko munície.

Čítajte Nadhľad, a ste o niečo viac v obraze! :D

Jozef Novak

To je teda poriadne desivé.

slaven1

Výborné zhodnotenie situácie okolo konfliktu na Ukrajine. Tak to vidím, na 98%.

https://www.youtube.com/watch?v=-786Ck-SWL4 Telefonát v cca 56 minúte.

nové