Also sprach Belzebub

V časoch, ked dianie naberá na intenzite, ked také dianie vďaka technológiám prežívame bezprostredne, sme nevdojak stimulovaní viac sa zamýšľať nad súvislosťami aj podstatou pobývania človeka na planéte Zem.
Aj keď, pravdupovediac, podstatu, na našej úrovni vedomia, nikdy nebudeme schopní objektívne definovat.

Objektívne by v tomto prípade znamenalo definovať ju tak, aby aspon malá skupina ľudí kvalifikovaná k tomu úrovňou svojho vedomia, najskôr dospela ku konsenzu, k teórii, ktorá by odolala racionálnej kritike iných, možno rovnako kvalifikovaných, a potom ju presadiť za všeobecne prijateľnú.
Na začiatok treba objektívne pripustiť, že okrem náboženských mýtov a "vedeckých" hypotéz, z ktorých obe podliehajú dobe a módnym trendom, o pôvode človeka, ani o zmysle jeho existencie nič nevieme. Nedokážeme dokonca ani stanoviť, či v priebehu posledných tisícročí (v historickej dobe) došlo k progresu alebo úpadku človečenstva; nepopierateľné úspechy v oblasti vedy a technológií samozrejme nemôžeme pokladať za jediné kritérium v takom hodnotení.

Napriek tomu však, z toho, čo nám je známe, zo zlomkov informácií o dejinách ľudských spoločenstiev, ktoré sa nám z minulosti zachovali, môžeme poskladat mozaiku ak už nie podstaty diania, tak aspoň jeho zákonitostí, trendov a súvislostí. Samozrejme, opäť len zo subjektívneho pohľadu a perspektívy danej našou úrovňou vedomia a množstvom nám dostupných informácií. Nesmieme pritom podľahnút ani dogme o tom, že logika je univerzálnym nástrojom poznania, lebo mame dosť príkladov toho, že aj logika má svoju evoluciu, že podlieha vývoju; to, čo sa nám dnes zda logické, môže byt zajtra predmetom vysmechu.

Vo svetle predošlého, to, čo nasleduje, je len môj pohľad, moja perspektíva. Neponúkam to ako absolútnu pravdu, ale len ako ukážku niečoho, čo jednému pomáha orientovať sa v dianí, a možno aj pre iných môže byt podnetom k uvažovaniu mimo systém a mimo prijatých konvencií. Uvedomujem si pritom, že náš jazyk je veľmi slabým prostriedkom na pokusy o vyjadrenie objektívnej reality, ktora z tohto dôvodu navždy musí zostať len predmetom intuície.

Niet jedinej kategórie v spektre našich úvah o človečenstve, jeho dejinách alebo vesmíre, ktorá by mala jednoznačnú, univerzálne platnú absolútnu nadčasovu platnosť.
Ani tam nie, kde o tom takmer nikdy nepochybujeme. To plati aj o takých kategóriách, ako je človek, Boh, spravodlivost, pokrok alebo pravda. Všetky z nich sú len verbálne konstrukty, ktore bez ďalšej podrobnejsej definície nic neznamenaju.
Koho mame na mysli, ked povieme "človek"?
Budhu, Pytagora, Cézara, Platóna, alebo grófa Sade, či dokonca Jimmyho Savileho?

************
Z biologického hľadiska sú všetci ľudia neoddeliteľnou súčasťou prírody, podliehajú všetkým zakonitostiam jej existencie aj vývoja. V tomto smere sú si všetci ľudia takmer rovní.
Sú však aj iné hľadiská, ktoré zákonite delia ľudí do rôznych skupín. Príkladom k tomu je rasa.
Vo vnútri rasy je možné rozdeliť jej príslušníkov aj na základe ich potenciálu pre duchovný rozvoj.
Nezaujatý pozorovateľ môže vidiet, že z tohto hľadiska vždy a v každej ľudskej spoločnosti, ktorá sa dostala do štádia budovania civilizácie, existovali  štyri rôzne skupiny:
 
- psychopati (bez potenciálu na duchovny rast a evolúciu),
- lunatici (veľmi obmedzený potenciál),
- tuláci (evolucia je možná za podmienok vytvorených spoločnosťou),
- "gazdovia" (jedina skupina s prirodzenou kapacitou na duchovno).
 
Bez primeraného tréningu a skutočného pochopenia princípov a kritérií takéhoto delenia, človek nemá schopnosť presne zaradiť do patričnej skupiny ani takých ľudí, ktorých dobre pozná, s ktorými sa denne stretáva. Pre trénované oko však také zaradenie už nepredstavuje takmer žiadne problémy, hoci v bežne fungujúcej spoločnosti sa jednotlivci z jednotlivých skupín naučili zakrývať svoje skutočné vnútro, svoju podstatu.
 
V závislosti od historických, sociálnych a politických podmienok, ale aj od dominantnej skupiny sú aj jednotlivé civilizácie zaraditeľné do štyroch skupín.
Typicky "gazdovskými" boli mnohe staroveké civilizácie. Najmä egyptská.
Naopak, dvadsiate storočie v Európe bolo charakteristické nadvládou lunatikov.
Dnes vládnu v západných spoločnostiach psychopati v spolupráci s tulákmi.
 
Ako sa prejavujú príslušníci jednotlivých skupín, a ako ich spoznať, to bude predmetom druhej časti mojej úvahy.

junak
prave psychopati su v dnesnej spolocnosti velmi uspesni. Spolocnost dneska je nastavena agresivne, individualisticky, aby sa ludia navzajom podrazali - zakony dzungle. Psychopatom je venovana kniha Mudrost psychopatov od Kevina Duttona. Bez svedomia, strachu, ci uzkosti s kludom vykonaju to, co sa ostatni neodvazia. Maju sarm, ktoremu ostatni podlahnu.
Norman
Myslím, že tá teoria o psychopatoch v politike už narazila na svoje hranice, ak nepovieme rovno, že je príliš nepresná. Jej oblúbenosť a prínos bol v tom, že politici a finančníci a tá ostatná vládna zgerba sa naozaj správajú ako psychopati. Jej nepresnosť je v tom, že nie nejakých pár percent psychopatov preniká do centier moci, ale, priznajme si na rovinu, väčšina z populácie zvanej vedecky "homo sapiens sapiens" (ano, dve "sapiens" si dala do mena tá agresívna šibnutá poloopica), teda že absolútna väčšina z tej populácie je presne podľa tých definícií "psychopatická". Prejaví sa to najmä vtedy, keď sa dostanú k moci, ale aj keď sa dostanú do stresu z iných dôvodov. Nahovárať si, že ľudstvo je deformované kvôli nejakej malinkej menšine, kvôli pár percentám - to je nepodložené, hlboko mylné. Motívom tejto ilúzie je samozrejme to, že chceme vyzerať a byť na tom dobre, chceme dúfať v to, že problémy sú vlastne dočasné a odídu ako jarná búrka. Ja predpokladám tiež, že problémy odídu, ale bude to taký hlbší mechanizmus, ktorý bude vývojovú slabosť liečiť.
mat4
Norman: Ja by som to definoval inac :) Ludstvu vladne par vlkov, problem je ze vacsina oviec tym vlkom chce byt.
Norman
Za prvé, vlci sú ušlachtilé stvorenia a už by sme ich mali vynechať aj z týchto alegorických bájok, ani zo srandy si to nezaslúžia:-) Ľudstvu nevládnu vlci, ale ... no, opice, vládne im ich vlastný zadný mozog. Ľudskému opičincu vládne zopár opíc "so samopalom", a zvyšok opíc to buď nevidí, alebo si myslí, že by tie so sapíkom nahradil oveľa lepšie. Opica nevie nič iné, ako napodobňovať (nech mi gorily, orangutani a bonobos tiež odpustia prirovnanie) Riešenie ale nie je meniť opicu za opicu, ale opicu za človeka. Ešte lepšie, za syna človeka.  
Buheh
Hoci sám väčšinou pre nedostatok času linky ignorujem, napriek tomu si dovolím v tejto súvislosti sem jedno pomerne výstižné videjko o homovi sapiensovi sapiensovi prilepiť:   http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Norman
To by mohlo odpovedať na otázku, prečo. Na tú Grigoriyovu implicitnú - prečo nás ktosi-čosi tak brzdí.

nové