Čo sú peniaze

"V podstate je dobre, že ľudia bankám a peniazom nerozumejú. Ak by totiž rozumeli, mali by sme tu hneď zajtra ráno revolúciu."

Henry Ford

 

Čo sú peniaze?

Je to veľmi jednoduché. Treba vyjadriť to podstatné. Peniaze sú meradlo spoločenskej moci.

Ale to je vlastne čo?

Kedysi bolo meradlom moci napríklad dĺžka a kvalita meča. Kto ho mal, bol pán. Rozhodoval. Patrili mu veci aj ľudia.

Iným názvom spoločenskej moci je "autorita". Kto mal silnú autoritu, najlepšie nejakú božskú, ale mohla to byť aj autorita múdrosti, pôvodu alebo aj toho spomínaného meča, ten mal moc, rozhodoval o veciach. Autoritu dávali teda buď predkovia, bohovia, alebo niekto s fyzickou mocou. Za povšimnutie stojí, že ten, kto ju mal, mohol ju ďalej delegovať, mohol generovať poverenia a právomoci ... koľko len chcel.

A rovnako je to s peniazmi.

1. Peniaze sú moc, ktorú generuje niekto, kto má špecifickú autoritu.

 

Na webe v posledných rokoch koluje kopa videí a článkov o tom, ako peniaze vznikajú dlhom, ako sú fiktívne generované čiastočne z iných peňazí, ako sú nafukované pomerom 1:9 a tak podobne. Tieto teórie sú zrejme pravdivé a presné, ba asi až príliš presné. Popisujú históriu, ako sa vyvíjala prax peňazí. Ale tie detaily nie sú také podstatné. História síce môže byť zaujímavá, ako si banky postupne podmaňovali zákony, ale nie je to najdôležitejšie. Podstatné je, že dnes v reále peniaze prakticky nie sú brzdené žiadnymi zákonmi. Dnes sú peniaze absolútny pán a je ich toľko, koľko sa chce - úplne podľa ľubovôle určitých skupiniek a sietí.

2. Určité štruktúry si bez obmedzení generujú spoločenskú moc.

 

Tieto štruktúry, tieto siete, nie sú volené, ani kontrolované, ba ani nie dobre viditeľné. Sú to siete, ktorých motívom je  vlastná moc na úkor zvyšku sytému - populácie, národa, sveta. To je moc, akú nemal ani stredoveký kráľ, akú nemal ani antický tyran.

 

Z tejto moci sú odvodené ostatné – moc nad politikou, armádou, ideológiou, masmédiami, církvami ...  

"Dajte mi kontrolu nad peniazmi krajiny a bude úplne jedno, kto bude robiť jej zákony"

Mayer Amsel Rothschild

"Kto kontroluje potraviny, má moc nad ľudom. Kto kontroluje ropu, má moc nad národmi. Kto kontroluje peniaze, má moc nad svetom"

Henri Kissinger

 

Ten systém sa volá plutokracia, ale skrýva sa za rôzne eufemistickejšie názvy – kapitalizmus, neoliberalizmus a podobne. Ale, aby sme sa nemýlili, ešte nedávno nosil aj názov "socializmus". Áno, socializmus bol postavený na rovnakom "ekonomizme", na rozdeľovaní peňazí a na večnom naháňaní percent a nominálnych (rozumej fiktívnych)  ukazovateľov. Samozrejme, líšil sa od trhového mechanizmu západného kapitalizmu, ale bol postavený tiež na peniazoch. Je to druhá strana tej istej mince finančného ekonomizmu. Bol postavený na ekonomickej nesamostatnosti jednotlivca, čiže na  mzdovom otroctve – presne tak, ako západný  systém.

 

Jeden z novších filmov, vysvetľujúcich v prístupnej zábavnej forme, v čom je problém dnešného zvráteného systému, je Warum überall Geld fehlt (Die Geschichte des Geldes).

Je v origináli, zatiaľ ho asi  nik nepreložil. Odporúčam, pretože je to vydarené dielko.

 

 

 

A aby toho nebolo málo, ešte jeden podobný film, ale s konkrétnym návodom, aby sme to mali v archíve

Wo ist unser geld:

 

 

Je ťažká odpoveď na otázku: ako sa tento systém zmení k lepšiemu?

 

Cynicky sa hovorí, že vo vede sa nové paradigmy nepresadia po príchode nových poznatkov, ale generačnou výmenou starých vedcov. Analogicky platí, že spoločnosť sa nemení  poznaním, ani tlakom tých zdola, ale zožraním sa tých hore.

Žial, k zmenám asi takmer nikdy nedochádza tak, že múdri nadobudnú moc, ale tak, že  niektorí  hlúpi mocní ju presadia, ani nevediac, čo činia – len aby boli mocnejší, ako tí predošlí.

 

Ak bankstrov nezožerú iní mocní, ak sa nepodarí dostať peniaze pod správu štátu, proces zotročovania celých štátov dlhmi bude pokračovať a skončí tam, kam už dnes smeruje – k zahodeniu poslednej demokratickej škrabošky a k nástupu otvoreného totalitného despotizmu. Všetko bude patriť ústrednej sieti a toto vlastnenie – ako sa zdôrazňuje znova a znova už dnes – bude nedotknuteľné, sväté, nemenné. Bude to totálny regres, totálny úpadok.

Nevylučujem, že týmto údolím ľudstvo bude musieť ísť.

 

 

 

 
Grigoriy

Hong Kong, the Land Built on Opium

Hong Kong and the Sassoon Opium Wars

When the 99-year British lease on Hong Kong's New Territories expired, the Crown of the City of London's Colony was ceded to China. Of hundreds of newspaper stories and TV reports that covered this event, not one revealed how England first gained control of Hong Kong! The truth lies buried in the family line of David Sassoon, "The Rothschilds of The Far East," and their monopoly over the opium trade. Britain won Hong Kong by launching the opium Wars to give the Sassoons exclusive rights to drug an entire nation! 

David Sassoon was born in Baghdad, Ottoman Iraq in 1792, son of Saleh Sassoon, a wealthy banker and treasurer to Ahmet Pasha, governor of Baghdad (making him the "court Jew"—a highly influential position). When Ahmet was overthrown for corruption in 1829, the Sassoons fled to Bombay, India, the strategic trade route to India and gateway to the Far East. Soon the British government granted Sassoon "monopoly rights" to the manufacture of cotton goods, silk, and most importantly, Opium—at that time the most addictive drug in the world! 

The Jewish Encyclopedia of 1905, states that Sassoon expanded his opium trade into China and Japan. He placed his eight sons in charge of the major opium exchanges in China. According to the 1944 Jewish Encyclopedia: "He employed only Jews in his business, and wherever he sent them he built synagogues and schools for them. He imported whole families of fellow Jews . . . and put them to work." 

Sassoon's sons were busy pushing this mind-destroying drug in Canton, China. Between 1830 and 1831 they trafficked 18,956 chests of opium, earning millions of dollars. Part of the profits went to Queen Victoria and the British government. In the year 1836 the trade increased to over 30,000 chests and drug addiction became endemic in coastal cities. 

In 1839, the Manchu Emperor ordered it stopped and named Commissioner of Canton, Lin Tse-hsu, to lead a campaign against opium. Lin seized 2,000 chests of Sassoon opium and threw it into the river. An outraged David Sassoon demanded that Great Britain retaliate. Thus, the Opium Wars began with the British Army fighting as mercenaries of the Sassoons. They attacked cities and blockaded ports. The Chinese Army, decimated by 10 years of rampant opium addiction, proved no match for the British Army. The war ended in 1839 with the signing of "The Treaty of Nanking."This included provisions especially designed to guarantee the Sassoons the right to enslave an entire population with opium. The "peace treaty" included the following provisions:- 

  • Full legalization of the opium trade in China,
  • Compensation from the opium stockpiles confiscated by Lin of 2 million pounds,
  • Territorial sovereignty for the British Crown over two hundred offshore islands.

Sassoon's use the British Army to Drug an entire Nation

British Prime Minister Palmerston wrote Crown Commissiner Captain Charles Elliot that the treaty didn't go far enough. He said it should have been rejected out of hand because: "After all, our naval power is so strong that we can tell the Emperor what we mean to hold rather than what he would cede. We must demand the admission of opium into interior China as an article of lawful commerce and increase the indemnity payments and British access to several additional Chinese ports." Thus, China not only had to reimburse Sassoon the value of his dumped opium but to pay England the sum of 21 million pounds for the cost of the war!

This gave the Sassoon's monopoly rights to distribute opium in port cities. However, even did not satisfy him and Sassoon demanded the right to sell opium throughout the nation. The Manchus resisted and the British Army again attacked in the "Second Opium War" fought 1858 – 1860. Palmerston declared that all of interior China must be open for uninterrupted opium traffic. The British suffered a defeat at the Taku Forts in June 1859, when sailors, ordered to seize the forts, were run aground in the mud-choked harbor and several hundred killed or captured. An enraged Palmerston said: "We shall teach such a lesson to these perfidious hordes that the name of Europe will hereeafter be a passport of fear."

In October, the British besieged Peking. When the city fell, British commander Lord Elgin, ordered the temples in the city sacked and burned to the ground as a show of comtempt. In the new"Peace Treaty" of October 25, 1860, the British were assigned rights to a vastly expanded opium trade covering seven- eights of China, which brought in over 20 million pounds in 1864 alone. In that year, the Sassoons imported 58,681 chests of opium and by 1880 it skyrocketed to 105,508 chests, making the Sassoons the richest Jews in the world. England was given the Hong Kong peninsula as a colony and large sections of Amoy, Canton, Foochow, Ningpo and Shanghai. The Sassoons were now licensing opium dens in each British occupied area with large fees being collected by their Jewish agents. Sassoon would not allow any other race to engage in "the Jews' business". 

However, the British government would not allow any opium to be imported into Europe! 

Sassoon's Monopoly wrecked England's Textile Industry, and made the Roosevelt's Wealthy

Sir Albert Sassoon, the eldest of David Sassoon's sons took over the family empire, constructing huge textile mills in Bombay where he paid slave labor wages. This expansion continued after World War One, putting England's mills in Lancashire out of business. Thousands lost their jobs. This did not deter Queen Victoria from knighting Albert Sassoon in 1872.

Solomon Sassoon moved to Hong Kong and ran the family business there until his death in 1894. Later, the entire family moved to England because with modern communications they could operate their financial empire from their luxurious estates in London and socialize with royalty. Edward Albert. Sassoon married Aline Caroline de Rothschild in 1887, linking their fortunes. The Queen also knighted Edward. All of David Sassoon's fourteen grandsons were made officers during World War One, thus most were able to avoid combat. 

Franklin D. Roosevelt's fortune was inherited from his maternal grandfather Warren Delano. In 1830 he was a senior partner of Russell & Company whose merchant fleet carried Sassoon's opium to China and returned with tea. Warren Delano moved to Newburgh, N.Y. In 1851 his daughter Sara married well-born neighbor, James Roosevelt—the father of Franklin Delano Roosevelt. Although he knew the origin of the family fortune, he refused to discuss it. 

The Sassoon opium trade brought death and destruction to millions and still plagues Asia to this day. Their company was totally operated by Jews ONLY! The corrupt Khazar British monarchy honored them and although history describes them as the "great developers" of India, the source of their vast wealth is never mentioned! 

nové