Dankov Etický kódex

Predseda SNS sa rozhodol byť syntetický žid, ako Kiska, a tak nám z Izraela dovliekol "Etický kódex", ktorý je vraj už skoro-skoro  hotový, ale verejne ho predstaví v septembri. Ľudia na webe ho ale už teraz nazvali "Etický kódex budovateľa kapitalizmu" a želajú mu toľko úspechov, ako jeho predchodcovi, kódexu budovateľa komunizmu.

Aby sa Danko nemusel pri práci moc namáhať, začali ľudia predostierať svoje návrhy. Aj ja som jeden urobil, aby sa Danko nezamotal. Tu je:


MORÁLNY KÓDEX BUDOVATEĹA KAPITALIZMU
1. Oddanosť veci kapitalizmu, láska ku  bankovej únii a ku medzinárodným korporáciám.

2. Svedomitá práca pre korporácie - kto pre ne nepracuje, nech je označený za fašistu a nech zhnije v base.

3. Starostlivosť každého o zachovanie a rozmnoženie majetku bánk a korporácií.

4.Vysoké uvedomenie si celoživotných otrockých povinnosti. Nezmieriteľnosť voči porušovaniu záujmov a znižovaniu ziskov kapitalistických mafií.

5. Monopolizmus a kapitalistická vzájomná pomoc, jeden konzumuje za všetkých - všetci otročia na jedného.

6. Supie vzťahy a vzájomná nenávisť medzi ľuďmi. Človek je človeku vlkom, vrahom, sadistom.Vačšina spoločnosti má byť udržiavaná v stálom strachu o púhe prežitie.

7. Podvod a pokrytectvo, psychopatická kriminalita, nekonečná nenažratosť, snaha o patologické akumulovanie majetku vo verejnom i súkromnom živote.

8. Zničenie rodiny ako prežitku, ignorovanie rodičov, deti viesť ku strate svedomia, k odstráneniue akýchkoľvek hodnôt a zábran, k neschopnposti dospieť k založeniu novej rodiny, ale naopak ostať na úrovni pubertálnej živočíšnosti. Propagovanie a preferovanie všetkých možných úchyliek a perverzít na úkor normálnosti.


9. Nezmieriteľnosť voči poriadku, slobode, statočnosti, individuálnej odvahe a charakteru.

10. Priateľstvo a bratstvo k USA a Izraelu, k všetkým hnedoidným etnikám kapitalistického kotla a nezmieriteľnosť voči národnostnej a rasovej samostatnosti.

11. Nezmieriteľnosť voči nepriateľom sionizmu, vojny a zotročenia národov abrahámovskou ideológiou.

12. Otrocká spolupasivita s otrokmi všetkých krajín, so všetkými ovcami a iným dobytkom. 

Originálny komunistický kódex, aby ste ho nemuseli hľadať po webe. Rovnaký nezmysel, i keď tento chcel sem tam nejaký blbec akože brať vážne - ale nik ho vážne nebral. A ak, tak už určite zdochol - práve preto.

MORÁLNY KÓDEX BUDOVATEĹA KOMUNIZMU
1. Oddanosť veci komunizmu, láska k socialistickej vlasti a k socialistickým krajinám.
2. Svedomitá práca pre spoločnosť - kto nepracuje, nech neje.
3. Starostlivosť každého o zachovanie a rozmnoženie spoločenských hodnôt.
4.Vysoké uvedomenie spoločenskej povinnosti. Nezmieriteľnosť voči porušovaniu záujmov socialistickej spoločnosti.
5. Kolektivizmus a súdružská vzájomná pomoc, jeden za všetkých - všetci za jedného.
6. Humánne vzťahy a vzájomná úcta medzi ľuďmi. Človek je človeku priateľom, súdruhom, bratom.
7. Poctivosť a pravdivosť, mravná čistota, prostota a skromnosť vo verejnom i súkromnom živote.
8. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí.
9. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti, prížibníctvu, nestatočnosti, karierizmu.
10. Priateľstvo a bratstvo k ZSSR, k všetkým národom socialistických krajín a nezmieriteľnosť voči voči národnostnej a rasovej nenávisti.
11. Nezmieriteľnosť voči nepriateľom komunizmu, mieru a slobody národov.
12. Bratská solidarita s pracujúcimi všetkých krajín, so všetkými národmi.

 
 
0
Ema

nedokáže dať toľko etického kódexu človeku, ako dokáže dať len človek človeku.

nové