Svetový poriadok : Nové pravidlá alebo hra bez pravidiel?

Wotan

Pod týmto heslom sedel na pódiu Vladimír Putin, dokonale ovládajúci umenie diskusie a neverbálnu komunikáciu. Ale i tak sa chybička v jeho neverbálnej komunikácii vyskytla. Sledujete jeho topánky, ktoré v tomto rozhovore sú dobrý indikátor citlivosti témy najmä v diskusii.
Ruský prepis (a toho sa budem držať) vystúpenia som našiel na stránke:
http://kremlin.ru/news/46860
Anglický prepis je na stránke:
http://eng.kremlin.ru/news/23137
V úvode avizoval, že bude hovoriť otvorene a priamo, lebo inak diskusia na Valdajskom klube by nemala zmysel.

putin
Prvú zásadnú myšlienku vyslovil hneď v úvode.
Téma nášho stretnutia a diskusií, ktoré sa tu konajú, je už pomenované : „Nové pravidlá alebo hry bez pravidiel? Podľa môjho názoru táto téma, táto formulácia veľmi presne opisuje to historické rázcestie, na ktorom sa nachádzame, výber, ktorý musíme urobiť. „

A tu si dovolím jednoduchú vlastnú otázku. Boli tie staré pravidlá hry, ktoré platili počas Studenej vojny spravodlivé pre všetkých? Možno pre veľmoci, ale pre malé krajiny ako Slovensko určite nie! Ale pozrime sa, ako hodnotí sám Putin ich základy:

Pevnosť tohto systému bola založená nie iba na rovnováhe síl, ale medzi iným, chcem to tiež podčiarknuť, nie na práve víťazov, ale i na tom, že „otcovia zakladatelia“ tohto systému bezpečnosti si vážili jeden druhého, nepokúšajúc sa „vyžmýkať pre seba všetko“, ale snažili sa dohovoriť.“

Obhajcom Putina za každú cenu a vo všetkom si dovolím pripomenúť, že Vladimír Putin v celom tomto monológu a dialógu evidentne žiali za starými dobrými časmi. Z pohľadu malých krajín, ktoré sa práve na základe práva víťazov ocitli na východ za Železnou oponou sa tento systém nemohol zdať ani v náznaku spravodlivý, za dosiahnutú stabilitu zaplatili vlastnou slobodou.

Tento systém sa rozvíjal a pri všetkých nedostatkoch pomáhal síce nie riešiť, ale ak nie nič iné, tak udržiavať v hraniciach jestvujúce svetové problémy, regulovať ostrosť prirodzenej konkurencie krajín.“

To že sa to dialo na úkor malých krajín, potvrdila nie raz história, rok 1968 je na to krásny príklad. Naozaj nič neriešila, ale na úkor Československa sa udržal mier vo svete. Súčasná vlna rusofóbie, najmä v ČR je oneskoreným dôsledkom takéhoto „riešenia“ problémov týmto systémom.

Vo svetle tohto úvodu sa pokúsim dešifrovať Putinove predstavy o nových pravidlách, lebo súhlasím s jeho názorom, že staré (a podľa môjho názoru nespravodlivé) pravidlá sa odstránili, a nastúpila hra prakticky bez pravidiel, pokiaľ neakceptujeme paradigmu že to, čo robia USA sa stáva pravidlom.

 
Právny nihilizmus nebol iba na Západe
 

Studená vojna sa skončila. Ale nebola ukončená uzavretím mieru, pochopiteľnými a priezračnými zmluvami o dodržiavaní nových pravidiel a štandardov. Vznikla predstava, že takzvaní víťazi v Studenej vojne sa rozhodli využiť situáciu, podriadiť celý svet iba výlučne pre seba, podriadiť svojim záujmom. A ak medzinárodný systém vzťahov, medzinárodné právo, systém zábran a protiváh zabraňovala dosiahnutiu tohto cieľa, tak to všetko sa označilo za naničhodné, zastarané a tám odsúdené na okamžité odstránenie. “


Keď som toto počul, tak som si okamžite položil otázku – Prečo ste pán Putin prišli s touto kritikou až dnes a nakoľko Vám tento systém doteraz vyhovoval? Neurobil aj sám Putin kroky, ktoré vyhovovali Rusku v jeho oblasti mocenského vplyvu? Naozaj sa rovnováha síl vychýlila až do tej miery, že si USA mohli všade, vrátene postsovietskych krajín, robiť, čo sa im zachcelo? Iba Čečensko je pekná ilustrácia toho, že sféry vplyvu Ruska sa iba zmenšili, ale nezanikli! Nie je problém Ukrajina iba problém posúvania sfér vplyvu a je naozaj pravdou že starý systém úplne zanikol?

Pod tlakom právneho nihilizmu krok za krokom medzinárodné právo odovzdávalo jednu pozíciu za druhou. Objektívnosť a spravodlivosť sa obetovala na oltár politickej účelnosti. “
Súhlasím, ale aj Rusko a Putin osobne sa podieľali na tomto procese! A neprotestovali, pokiaľ im to vyhovovalo!


Sám pojem národnej suverenity pre väčšinu vlád sa stal relatívnou hodnotou. V podstate bola navrhnutá formula : čím silnejšia lojálnosť jedinému centru vplyvu vo svete, tým je väčšia legitímnosť toho alebo iného vládnuceho režimu.“
Opakujem – centrum mocenského vplyvu Ruska nezaniklo, iba sa zmenšilo! A práve Ukrajina je toho krásnou ilustráciou!
 
Veľkomaďarskí šovinisti, radujte sa!
 
„Rozhodnutie o vykonaní referenda prijal absolútne legitímny a reprezentatívny orgán vlády Krymu – parlament Krymu, zvolený podľa Ukrajinského zákona pred niekoľkými rokmi, pre všetkými týmto ťažkými udalosťami.“
Teda ak by sa podarilo dokonca aj „staviteľovi mostov“ pánovi Bugárovi dosiahnuť akúkoľvek formu autonómie (a stačila by aj kultúrna!), musela by mať svoj „absolútne legitímny a reprezentatívny orgán“.
„A menovite tento legitímny orgán vyhlásil referendum a na základe tohto referenda, podobne ako v Kosove , prijal deklaráciu o nezávislosti a obrátil sa na Ruskú Federáciu s prosbou prijať (Krym) do zväzku Ruskej Federácie. Predsa viete, že ... podľa rozhodnutia súdu OSN (?), ktorý verejne prehlásil, že súhlas vlády tej alebo inej krajiny /použijúc kosovský precedens/ na riešenie otázky o sebaurčení nie je potrebný.“
 
A máme to otvorene, rovno na tanieri. A odteraz nastolíme nový poriadok taký, aby Krym ostal náš a na Kosovo a v budúcnosti aj na susedov Maďarska sa môžeme ... Ďalšie návody pre Jobik nie sú potrebné, nech sa deje čo sa deje, máme nové pravidlá hry!
Nie náhodou odrazu Orbán, ďalší mimoriadne schopný politik, sa odrazu zastáva Putina. A naša nasprostastá pravica v rámci získať potrebný počet hlasov na vládnutie pokojne urobí ústupok tomu dobrému Maďarovi Bugárovi a „postaví most“ pre ďalšie potrebné kroky k roztrhaniu Slovenska. Za potlesku nekritických nadšencov „Putinovcov“.
Putina z jednej strany obdivujem, je to dokonale v KGB vycvičená kobra, od ktorej by sa každý politik mal učiť! Ale je to kobra, ktorá aj keď je ruská, môže pri ochrane svojich záujmov poriadene naivných Slovákov pohrýzť!
Ľubov

Toto je čo za reč ? Z nadhľadu,nevedela som,že si libertáš,dobre,ja som skôr ľudák,takže to muselo zaškrípať. Pochop aspoň to,že istá časť občanov tejtokrajiny, Slovenska.....chce byť lojálna ruskému centru moci.S tým nič neurobíte. Topánky? Nerozumiem,ja v nich mám slamu, dúfam, pokiaľ viem,vždy sa ženám veľmi páčia muži,ktorí aj keď sú nervózni,nie je to na nich vidno.

Z nadhľadu

a sústreď sa na okamžiky, keď znervóznie. :-D
---
Prepáč, keď si "ludák", tak by si mala byť veľmi citlivá na výroky, ktoré ohrozujú suveriitu Slovenska. Čo ak by sa stalo to, čo pán Putin navrhuje ako nové medzinárodné právo, stalo realitou. Zabudnite na Kosovo, Veľké Maďarsko má otvorené dvere do korán! Premýšľaj, prečo som považoval za potrebné uverejniť tento rozhovor!

Ľubov

Ale veď ja to viem! Je mi celkom jasné,že sa na nás každý ........Veľké Maďarsko.....myslím,že sme takí frajeri,že naše vzťahy by to naopak možno aj uzdravilo. Nie je to vylúčené,my sme iní.

Stefan

To za čím žiali Putin, sme sa dozvedeli. A za čím že nám to žiali ten podpísaný ako "extern“? Úlohou “maličkých“ bolo vždy robiť poskokov veľmociam, robiť im zbrojnošov a pucérov. To sme tu v nadhľade rozoberali pri otázke "kto a prečo si udržiava ochrannú ruku a vydržiava“ také Švajčiarsko, Monako, Vatikán... Pračky špinavých peňazí. Najbližšie však našej rane ako fackovací panák prišiel vhod Vatikán. Také Slovensko je na pračku špinavých peňazí primalé, ale na odvedenie špinavej roboty však ideálne pre svojho pána. Extern zbytočne žiali nad rozliatym mliekom. Rozbité Rakúskouhorsko dokopy nedá, ani v úmyslu nemá, keďže ak papagájuje len myšlienky svojich darcov rozumu, to v PROPagandistickom kurze neni. V kurze bolo jeho rozbitie a ovládnutie jeho fragmentov veľmocami ktoré pri tomto akte stáli a udržiavanie tohto stavu vzájomnou nevraživosťou a podozrievavosťou. To o vzťahoch medzi Szlovákmi a Magyarmi vieme dobre. To aké vzťahy vládli medzi maďarmi a Habsburgovcami nám nádherne nedávno predviedol baloo. O zjednotení Szlovákov s Magyarmi môže iba snívať, dokiaľ si neurovnajú sami svoje vzťahy s Rakušákmi. Že je Extern vysadení na Rusov, to len tak z neho a jeho názorov presakuje ako z premočenej špongie. Takzvaní “obdivovatelia Putina" nevidia len takzvanú “ocupáciu ČeskoPomlčkaslovenska“, ale aj to ČeskoPomlčkaslovensko, ktoré sa v zmysle toho mravca pochodujúceho vedľa slona agresorov z množstva veľmocí rozplývalo blaženosťou pri vojenskej agresii na Sovietsky zväz so slovami: “to ale dupoceme čoooó?!

Z nadhľadu

Aj keď tá ocharanná ruka má byť Putinova!!!

Ľubov

Štefan,ja Ti rozumiem,ale predsa len si myslím,že časy sa menia,ako sa hovorí,nedá sa vstúpiť dvakrát do tej istej vody. Ide o toto územie,otroci už sme,stratiť však môžeme ešte veľa.Vzduch,zem,vodu,lesy....My sa s Maďarmi už nesmieme nenávidieť,naopak,teraz je dôležitejší spoločný boj .Oni majú metodológiu,ako vyvolať doslova bratovražednú nenávisť,tí zmrdi spoza oceánu.Uvažujme takticky aj keď nám je to cudzie,nič iné nám neostáva

Z nadhľadu

"My sa s Maďarmi už nesmieme nenávidieť, naopak,teraz je dôležitejší spoločný boj ... "
Ale veď Maďari nás nenenávidia, veď sme predsa ich "Horná zem"! Bože dievča, máš prehľad o tom, o čom sa úplne verejne tára v Maďarsku!? Chceš sa spoločne prebojovať do Veľkého Uhorska? :-D

Ľubov

Ak si naozaj Z nadhľadu,mal by si vedieť,že Uhorsko je pasé. Okrem toho,momentálne ma viac desí Overtonovo okno http://www.zvedavec.org/komentare/2014/10/6189-overtonova-okna-jak-prosa..., ako nejaká fosília v hlavách magorov.Jedna Haleluja Ukrajina hádam stačí,verím,že to nie je nákazlivé.

vp

Každý nech si urobí názor sám, každé komentáre, výcucy, dojmy..... len deformujú:

http://www.youtube.com/watch?v=Od--dCBXaYs

Vladimir Putin na zasedání mezinárodního diskusního klubu Valdaj 2014 titulky CZ

Buheh

Všetky čo len trochu alternatívne servery už jeho najnovší spíč priniesli, či už s titulkami od Ireny Aneri, alebo prepis. A všade sa o ňom hovorí, napríklad tu ho velebí P.C. Roberts:

http://outsidermedia.cz/p-c-roberts-putin-je-v%C5%AFdcem-mor%C3%A1ln%C3%...

Mne sa niektoré časti jeho prejavu zdali čudné. Ale to nič nemení na tom, čo si všimol aj PCR, že Putin medzi predstaviteľmi ostatných veľmocí je výnimočným zjavom. Ten kontrast medzi ním a napríklad tými slizkými sráčmi, ktorí reprezentujú našu veľkú vlasť EÚ, je omračujúci. A to nehovorím o tom debilnom vyškerenom mikimauzovi spoza mláky.

Norman

tieto (jeho) myšlienky priniesli už dávno pred tým.
Preto sa jeho prejav vlastne ani nezdá nejaký prevratný ... hm, ale každý by ho taký chcel vidieť.

Treba si pozrieť aj triezve hlasy, tiež na aternatínych stránkach
Putin hovorí o Západe ako o robiacom chyby, ale Západ nerobí ani tak chyby, robí to zámerne a to, že tá politika jasne škodí (západnej)Európe (alebo aj Amerike) je súčasťou zámeru, nie je to vedlajšia škoda ale vedlaší bonus.

Mal by sa explicitne otočiť na Európu a ponúknuť jej odtrhnutie od Ameriky, napríklad. To nespravil (alebo som nezachytil) Možno je to zatiaľ tajomstvo, he.

Prejavy z Moskvy sú preto jasné, podstatné sú prejavy z Berlína. Žiaľ, na západnom fronte nič nové.

Buheh

Prevratný nie je, veď je práveže úplne opatrný. Keď hovorí "ja som našim partnerom hovoril že robia chybu" a "nechápem prečo konajú tak", tak je to až pokrytecké, pretože jemu iste je úplne jasné kto a prečo koná tak ako koná, a čo tým sleduje. A tá zmienka o 9/11...

Ale na druhej strane, všetkým nám je jasné, že ten prejav nebol určený tým v sále, ale niekomu úplne inému, a tam by bolo veľkou chybou ísť s bubnom na zajace. Totiž okrem vnútorných ruských uší pre Putina dnes je najdôležitejším poslucháčom Európa. Teda konkrétne Nemecko, ktoré je jedným z kľúčových bodov medzinárodnej politiky, ktorého oslobodenie spod okupácie by znamenalo oslobodenie celej Európy.

No a pre bežného Nemca naformátovaného sionmédiami, si myslím, že bol ten prejav osolený a okorenený citlivo, tak akurát.

vp

Na chelemendikovi je iný prejav, ten z Valdajského klubu je tu:
http://leva-net.webnode.cz/products/projev-vladimira-putina-na-valdajske...

vp

Ale len v skratke

Prečo ste pán Putin prišli s touto kritikou až dnes a nakoľko Vám tento systém doteraz vyhovoval?
- Putin bol na svojom mieste a dával dokopy svoju krajinu, nachádzajúcu sa na hranici zániku. Keď bombardovali Juhosláviu, jednak bol prezidentom Medvedev, jednak Rusko len vstávalo z kolien a oficiálne - v BR OSN vystupovali vždy proti. Chceš povedať, že Rusku niekedy vyhovovalo, porušovanie medzinárodných dohôd?

- Neurobil aj sám Putin kroky, ktoré vyhovovali Rusku v jeho oblasti mocenského vplyvu?
A komu mali vyhovovať? Paraguaju? Prezident Ruska robí kroky, ktoré vyhovujú Rusku, na rozdiel od p-rezidentov v EU.
Máš na mysli Krym? Ukrajinská ústava umožňovala krymskému parlamentu (vedel si, že niečo také existuje?) vyhlásiť referendum. Referendum prebehlo ešte pred streľbou v Kyjeve. Čo bolo porušené? Daj nejaký paragraf.

- Iba Čečensko je pekná ilustrácia ......
Čo ty vieš o Čečensku? Vieš vôbec, že tam boli dve čečnské vojny? Vieš, že v Čečensku doteraz vládne v podstate Rada starších? Vieš, že táto Rada si zvolila orientáciu na Rusko, lebo po tej "prinesenej demokracii" čečenské deti hladovali a celé dediny žili z dôchodkov dedkov, ktoré Rusko neprestalo posielať? Vieš, že v druhej vojne bojovali Čečenci s Rusmi bok po boku, aby vyhnali islamských nájomných žoldákov, ako sa o to snažil Asad?

Priveľa čítaš Sme, alebo si dobre zaprdený v nejakej západnej korpoácii a náramne sa ti to ľúbi. Na zvyšok ľudstva.....

Pharmy

K tomu Čečensku ešte dodám, že keď vypukla 1. vojna, prezidentom bol Jeľcin a Čečensko v nej získalo na krátku dobu samostatnosť, no po drastickom prepade životnej úrovne sa časť obyvateľstva chcela znovu pripojiť k Rusku. 2. vojna vypukla, keď Islamská internacionálna brigáda, čo bola zmes teroristov z rôznych krajín a podporovali to USA a Saudi (podobnosť s Free Syrian Army či ISIL čiste náhodná), napadla autonómnu republiku Dagestan (súčasť RF).

Ale dnešní sionistickí ideológovia a pisálkovia zvyknú Čečensko vykresľovať ako obeť putinských represií, ktorej bolo odoprené právo na nezávislosť a nemajú najmenší problém zľahčovať teroristické útoky čečenských separatistov, ako to napr. robí Procházková: http://encyklopedia.sme.sk/c/1853902/rusko-cecenska-vojna.html

Norman

Pojal si to značne kriticky, ale na to máš právo.

Ja len chcem povedať, že aplikuješ dopady ruskej politiky na Slovensko, ako by za to mohol Putin, že sú tú zmiešané oblasti. Predsa kvôli našim problémom a našim pokusom pred nimi zatvárať oči nebudeme kritizovať Rusko len pre to, že na to ide principiálne. Myslel som, že sa zameriaš na globálne dopady ruskej politiky, na jeho vzťahy k EU a USA, ktoré sú ovela podstatnejšie, ako slovenské hranice a budú mať na ne oveľa väčší vplyv, ako nejaké možné staromódne posuny pri Dunaji. Veď všetci vieme, že na Kryme a na východe Ukrajiny bola úplne iná, výbušná situácia.

Ale kľudne to týmto spôsobom dopíš, len to už nerob príliš dlhé, nik to potom nebude čítať. Nech si to s tebou ľudia vydiskutujú. Nič lepšie nemôže byť.

(Ten "odkaz" v hornom menu som zatial skryl - on to zgrcával, funguje dobre len na malé odkazy a teraz má aj také čudné výpisy... - treba ho zrejme dorobiť)

Z nadhľadu

Bližšia košeľa ako kabát! A moja košeľa je Slovensko a preto sa pozerám na dopady princípov, ktoré ponúka Putin, ako poserú tú moju košeľu. A to práve mojim oponentom asi chýba ... Že by to neboli Slováci? Aj to je možné! :-D

Norman

Na princípy, na hodnoty, na zákony, sa nedá pozerať podľa toho, či sú pre mňa momentálne vhodné, alebo nie.
Bohužiaľ, práve EU a USA to robia tak. Keď Kadáfi použil proti povstaniu nejaké lietadlá, tak bol najhoší diktátor a despota sveta. Keď kyjevská junta dlhodobo a zámerne striela do centier povstaleckých miest a jej vrcholná politička sa vahráža atómovým spálením milionov Rusov, tak je všetko v pohode.
To je práve politka - hra bez princípov. To potom víťazí právo silnejšieho a teda bitka hlava nehlava - ako to skočilo aj v Lýbii.
Neviem, aká je tvoja košela ale nemyslím, že by si prezentoval názory väčšiny Slovákov.

Buheh

...lebo inak dopadneš fekálne.

Presne takýto krátkozraký prístup, aký prezentuješ, je hlavným zdrojom hlúposti a bezbrannosti stáda. Ľudia si nevidia ďalej od nosa, vlastne od posratej košele.

Le Bleu

PRESIDENT AND FOUNDER OF THE CENTRE ON GLOBAL INTERESTS IN WASHINGTON NIKOLAI ZLOBIN: Justice has prevailed. Nikolai Zlobin, Centre on Global Interests, Washington, D.C.
VLADIMIR PUTIN: Your name sounds menacing. [The surname Zlobin derives from the Russian root zlo – evil].
NIKOLAI ZLOBIN: Do you know the TV character Doctor Evil? That’s what my wife calls me sometime.
VLADIMIR PUTIN: That is quite a wife you have.
NIKOLAI ZLOBIN: It is all about contrast, Mr President, as you have just said.
You surprised me a bit today, because, frankly speaking, I expected to hear stronger assessments in your speech. You were rather diplomatic.
VLADIMIR PUTIN: It’s my surname: as opposed to yours, it seems to indicate that we are moving in a certain direction. [The surname Putin derives from the Russian root put’ – path].

Buheh

tá je ešte lepšia ako samotný prejav, už aj s titulkami od Ireny:

http://outsidermedia.cz/valdaj-2014-nov%C3%A1-pravidla-sv%C4%9Btov%C3%A9...

Norman

sú nielen lepšie ako prejav, ale sú vôbec podstata pozitívnych reakcií. A dokonca ani nie tak formálny obsah odpovedí, ako ten tón:) (bolo úplne zbytočné sa zaoberať prejavom)

Podľa mňa je to nepripravný prejav úprimnosti zo strany Putina.

Buheh

som tu napísal, čo teraz Putin sám povedal. Keď sa ho pýtali prečo je taký úspešný alebo niečo v tom zmysle. Povedal, lebo hovorí úprimne to, čo si myslí. A potom s úsmevom dodal, že to si môže dovoliť málokto, ale Rusko áno.

Nie je až taký zázrak byť presvedčivý, keď má človek pravdu na svojej strane a jeho pozícia je konzistentná. Jasné že aj Rusi majú svoje problémové témy, ale v porovnaní so skrz-naskrz klamárskym a pokryteckým západom, počúvať Putina je vyslovené osvieženie.

Náhodný okoloidúci

Západní "demokratickí" pajáci sú v takom rozsahu naučení klamať, zavádzať a podvádzať, že keď im niekto otvorene povie pravdu, nie sú schopní pochopiť ju.

nové