Takzvaná Slobodná ekonomika

Hlavná hlasná trúba propagandy plutokracie na Slovensku, stoka zvaná Sme, dnes poskytla priestor maďarskému ekonómovi menom Péter Duronelly v téme: súčasné maďarské problémy. Nie, tentoraz nejde o slovensko-maďarské vzťahy. Ide o celkovú ekonomiku "moderných" štátov. V interview padli niektoré vety, ktoré, po presnejšom pochopení, dosť jasne odzrkadlujú iluzórnosť slobodnej ekonomiky štátov, ako aj ich závislosť na nadnárodnej plutokratickej mafii.

Pre mnohých to nie je nič nové, ale je to ďalšia pekná ukážka.


Orbán tvrdí, že sa Maďarsko dokáže financovať z trhu.   
To nie je vôbec isté. Môže to fungovať len v prípade, že má úver od Medzinárodného menového fondu a všetci vedia, že ak by došlo v globálnej ekonomike k ďalším otrasom, tak má Maďarsko vďaka tomuto úveru rezervu, nejakú poistku, po ktorej môže siahnuť. Potom sú aj trhy ochotnejšie dávať. Ak úver nebude, ani trhy nebudú príliš ochotné. Úver od MMF a trhové financovanie nie sú navzájom alternatívami, jedno je naopak podmienkou druhého. Navyše dnes je Maďarsko schopné sa financovať z trhu len veľmi draho. Ak si vezmeme zhruba 80-percentný štátny dlh a jeden- či nulapercentný očakávaný rast HDP, je táto dlhová dráha neudržateľná. Maďarsko by sa dostalo do podobnej dlhovej špirály ako Portugalsko a potom už nebude mať problém s krátkodobou likviditou, ale s dlhodobou solventnosťou.

Zhrnutie a vysvetlenie:
Tzv. "trhy" a tzv. MMF sú tesne spojené (pokiaľ nie priam totožné). Ak neposlúchate MMF, ani tieto "trhy", nevolená a nikým nekontrolovaná entita, vám nedajú pôžičky. Nech žije demokracia.
"Problémy s krátkodobou a dlhodobou likviditou" = otroctvo štátov. Potrebujete "likviditu", z nejakého neznámeho talmudistického dôvodu štáty potrebujú akúsi "likviditu", čo vlastne znamená otrockú závislosť od spomínaných neznámych "trhov". Takto závislý je akýkoľvek štát - v tomto prípade sa stalo len to, že Maďarsko prestalo poslúchať, a nikým nevolená nedemokratická mafia ho ide za to trestať. Je absurdné, že štáty potrebujú "likviditu", keď každý z nich bezpochyby vlastní a vytvára dostatočné  reálne hodnoty.
 


Čo vyrieši úver od MMF a dokedy?
 
Každopádne vyrieši financovanie v rokoch 2012 - 2013. Pravdepodobne pôjde o úplne tradičný úver, ktorý nám vnúti veľmi konkrétne ekonomické kroky. Peniaze budeme dostavať v balíčkoch a získanie každého nového balíčka bude podmienené splnením konkrétnych záväzkov. Maďarská ekonomická politika úplne stratí samostatnosť. Na politické heslá vlády však bude možné zabudnúť.


Zhrnutie a vysvetlenie:
Úver od MMF vyrieši to, čo vždy: daný štát sa stane otrokom. Každý žvanec, ktorý dostane, každý balík v podstate bezcenných núl a jedničiek, bude musieť zaplatiť otroctvom svojich občanov.


Pre (maďarskú) vládu je typické, že neznáša kontrolu akejkoľvek vonkajšej inštitúcie, akou je aj centrálna banka. Nezávislosť centrálnej banky je však pre úniu pre spoločnú menu kľúčová vec a vzbudzuje veľkú pozornosť. Je pre ňu oveľa dôležitejšia než napríklad nezávislosť úradu na ochranu hospodárskej súťaže.
Zhrnutie a vysvetlenie:
Pre tzv. "Uniu" - zas len iný názov pre plutokratickú mafiu - je "nezávislosť" centrálnej banky od zvolenej vlády zásadná. Centrálna banka v každom štáte je nástroj medzinárodnej mafie. Kedysi nám vládla hmlistá Moskva, dnes nám vládne hmlistý Jework.


Čo sa stane, ak sa vláda s MMF nedohodne?
To je to, čo si nikto naozaj nemyslí, že sa môže stať. Už len preto, lebo sa nikto neodváži pomyslieť, čo by nasledovalo. Znamenalo by to veľmi vysokú úrokovú mieru, pád forintu, prudký nárast kriminality, spoločenské napätie, pouličné nepokoje, stratu životných istôt, ktoré by priniesli pád politického systému alebo aspoň jeho zásadnú zmenu.

Zhrnutie a vysvetlenie:
Prosím všimnite si ešte raz: prudký nárast kriminality. Na základe čoho si dovolí tento ekonóm, teda nevzdelaný ksindel, predvídať a hlavne hroziť takýmito  vecami? A  trakáče padať nebudú?
 
Spomeňme si, čo sa stalo v Bulharsku, kde ľudia nedovolili poslancom vojsť do parlamentu.


Zhrnutie a vysvetlenie:
Tak to je skutočne hrôza, všetky peniaze musíme dať, aby sme takému niečomu zabránili.

Maďarský parlament je v Európe unikátny tým, že sa zdá, ako keby v ňom neexistovala žiadna  pravicová protrhová strana.
Je to smutné, že to treba povedať, ale socialistická strana je ešte tou, ktorá proti trhu aspoň nijako výrazne nebojuje. Tiež poškodila ekonomiku tým, ako neschopne vládla, nikdy však nehlásala, že treba dôverovať štátu, a nie trhu, že je trh od diabla, neviedli proti trhu ideologickú vojnu. Je fakt, že výraznejšie protrhová sila v Maďarsku chýba.

Zhrnutie a vysvetlenie:
Takže v Maďarsku chýba akákoľvek prootrocká strana.
Tu je základ všetkej tej nenávisti a toho súčasného brojenia proti Budapešti. Maďarsko, spomedzi východoeurópskych štátov vždy najviac na Západe a v Jeworku obľúbené, sa dopustilo heretizmu. A za to je jediný trest - smrť. Myslíte, že preháňam? Politická decimácia jeho obyvateľov je azda niečo menšie?

Viac niet čo dodať.


 
1488

stručne krátko (neukradne Vám veľa limitovaného životného času lenivci hehe)

http://www.youtube.com/watch?v=EM31myP0tqE&feature=player

puzzle - nič nové pod slnkom, iná verzia ojebu ... ovečky majú veľa informácií, budeme si musieť potrápiť hlavičky nad novým trikom alebo treba priškrtiť internet ? babo raď

Norman

Hlavne taká,  ktorá by zničila všetky opozičné centrály, aj Moskvu aj Peking. Ovce by museli blačať 5 krát denne smerom na Jework a buchať si hlavu o stenu.

Buheh

Presne o toto tu ide. Staré finty sa okukali, staré mechanizmy sa opotrebovali, treba vymyslieť niečo nové. Máme to v priamom prenose, teraz už sa treba len uvelebiť v kresle, naliať si to správne pitivo a pozorovať. Lidé, bděte!

nové