chaldeika

mezopotámska - babylónska, asýrska, abrahámovská  a iná ideológia otrokárskych štátov

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky