mafia

Pri príležitosti 10. ročníka Globsecu (2015), keď sa v Bratislave zliezajú tí najprimitívnejší verejní predstavitelia vojensko-priemyselného komplexu a ich ponížení sluhovia, je vhodné publikovať aspoň približnú mapu rôznych tých ich spolkov a agentov. Tento malý pavúk určite nie je kompletný a spracovanie tých jednotlivých šašov by naozaj chcelo veľa času - ale na hrubý prehľad to azda stačí. Aj na zábavu - pretože červík pod mikroskopom je len smiešny.

Spoločnosť je bezpochyby vec viacvrstvá a jej riadiace elementy sú dosť často rady v pozadí. Aby mohol náš občan získať prehľad a vedel, komu má poďakovať za blaho, zobrazujeme zatiaľ stále len skôr skúšobne prehľad tých aktívnych, ktorí nadšene slúžia mocným tohto sveta, podkladajú sa im a volajú po tom, aby boli zbičovaní (ako vo filme Pacho Hybský zbojník).

Ukážková vizuálna prezentácia dát z Raráškovho zoznamu.