Príroda bez ľudí prežije

Opustená železnica.
Aký pekný pohľad.

(musel som už niečím nahradiť tie černošky, čo tu boli)

Norman
Roland Edvardsen

Zaujímavé video o tom, čo by sa stalo, ak by ľudstvo odrazu zmizlo: https://www.youtube.com/watch?v=Kibpn9UTGzA