Tragické omyly slniečkárov

Viem, že nenapíšem nič prevratné ani nič nové, ale je dobré mať niektoré veci zosumarizované. A tak idem na to

 

Slniečkári sa veľmi radi tvária ako keby pojedli všetku múdrosť sveta a na neslniečkárov sa pozerajú zvrchu a s opovrhnutím ako na zaostalých tupcov odmietajúcich pokrok. Stačí si však dať tú námahu a zistiť si niečo o podstate toho, čo pretláčajú, a vyplávajú na povrch ich tragické omyly, vedúce spoločnosť do záhuby. Tých omylov diktovaných dobromyseľnosťou, detinskou naivitou alebo obyčajnou duševnou tuposťou a hlúposťou a v horšom prípade snahou uškodiť je veľa, ale dajú sa zhrnúť do dvoch hlavných okruhov.

 

Omyl č. 1 - týka sa etnicity "utečencov"

Na farbe kože nezáleží, všetci ľudia všetkých rás sú rovnakí.

Samozrejme, je to omyl. Farba koža je len jedna z obrovského množstva rasových vlastností, nie je to nič iné ako geneticky dedičné prispôsobenie človeka slnečnému žiareniu v konkrétnom prostredí, v ktorom určitá populácia počas dlhých generácií prežívala. V slnečnej Afrike ležiacej okolo rovníka alebo v južnej Ázii je výhodné mať v koži čo najviac melanínu, ktorý pokožku chráni pred poškodením silným slnečným UV-žiarením. Naopak, v oblastiach bližšie k pólom, v ktorých dochádza k výraznému striedaniu ročných období spojenému s nedostatkom slnka a potrebou obliekať sa počas silných mrazov je výhodné mať svetlú pokožku, aby pohltila viac UV žiarenia, pomocou ktorého z cholesterolu vzniká vitamín D3.

Toľko k farbe kože.

Ale rasovo podmienené sú aj iné vlastnosti, napríklad duševné. A sú v konečnom dôsledku oveľa dôležitejšie ako množstvo pigmentu v koži alebo vo vlasoch. Je vylúčené, aby Niloti žijúci v Afrike pri obratníku Raka alebo okolo rovníka alebo obyvatelia subsaharskej Afriky z trvalo teplých oblastí mali rovnaké vzorce správania sa, ako belosi žijúci v Európe s výrazným striedaním ročných období, Mongoli z mrazivej stredoázijskej stepi alebo Eskimáci žijúci v trvalo zaľadnených oblastiach.

Život v trvalo teplých oblastiach umožňuje prežívanie "zo dňa na deň" bez potreby dlhodobého plánovania, zatiaľ čo život v miernom a arktickom pásme s ročnými obdobiami a teda aj dlhými obdobiami chladu a mrazu si vyžaduje potrebu plánovania na týždne a mesiace, niekedy aj roky dopredu. A tiež schopnosť organizovať sa a navzájom si pomáhať.

Stačí si všimnúť, ako sa svojimi duševnými vlastnosťami odlišujú samotné európske národy - na jednej strane temperamentní južania, na druhej strane chladní Škandinávci... A nie, nie je to len výchova, ale aj genetika.

Geneticky zafixované duševné vlastnosti vyplývajúce z výrazne odlišnej evolúcie počas desaťtisícov rokov sa nedajú zmeniť výchovou. Celé desaťročia sa o to pokúša napríklad naše školstvo s jednou neprispôsobivou menšinou, ale výsledky sú biedne až nulové, veď keby výchova niečo zmohla, dnes by na východnom Slovensku neexistovali cigánske osady, veď nikto ich nikdy nevyháňal zo škôl, nikto im nikdy nezakazoval pracovať alebo zakladať živnosti. Aké-také výsledky je možné dosiahnuť s niektorými jednotlivcami, ale s etnickou skupinou ako celkom nikdy. Nás Slovanov a Cigánov/Rómov delí možno 40 - 50 000 rokov odlišnej evolúcie vo výrazne odlišnom prírodnom prostredí. To musí zanechať stopy. Len slniečkári sú nepoučiteľní a celé desaťročia stále skáču na jedny a tie isté hrable. V každej generácii sa nájde naivný hlupáčik, ktorý si myslí, že práve jemu sa to podarí.

 

Omyl č. 2 - týka sa prevládajúceho náboženstva "utečencov"

Islam je "abrahámovské" náboženstvo ako aj kresťanstvo, tak si budeme rozumieť.

Slniečkári si predstavujú, že "utečenci" z Afriky sú im vďační. Nie, nie sú! Stačí pohľad na malých sopliakov, ktorí do kamery otvorene naznačujú, že nám podrežú krky. A stačí si prečítať články, v ktorých je otvorene napísané, ako sa "utečenci" domáhajú luxusného bývania zadarmo, najnovších mobilov, značkového oblečenia, ako ničia zariadenie ubytovní, ako si vynucujú dodržiavanie ich zvykov domácim obyvateľstvom. To už nie sú utečenci, to už sú kolonizátori a okupanti a tento ich prístup priamo súvisí s islamom.

Slniečkári z civilizácie silne ovplyvnenej kresťanstvom si naivne predstavujú, že aj islam, ktorý je formálne radený medzi "abrahámovské" náboženstvá, je niečo ako iná verzia kresťanstva. Ale to je strašný omyl! Je to niečo podobné, ako keby sme tvrdili, že žralok je len iná verzia gupky alebo neónky. Islam nie je pravé náboženstvo, je to politická doktrína slúžiaca na dobytie, ovládnutie a absolútne podriadenie územia a jeho obyvateľov. Dokazujú to celé dejiny šírenia islamu a len zaslepení to nechcú vidieť a odmietajú to priznať. Kde sa objaví islam, tam končí akákoľvek diverzita.

Ďalej:

Moslimovia sú celý život vychovávaní v tom, že sú nadradení všetkým ostatným a že všetci ne- moslimovia sú ich otroci a sú povinní slúžiť moslimom. Preto si aj dobrovoľnú pomoc Európanov vykladajú tak, že Európania sa im sami ponúkajú do otroctva a tak s nimi aj jednajú - ako so svojimi bezprávnymi otrokmi. Zaklincoval to vatikánsky foot-fetišista, ktorý im na Veľkú noc umýva a bozkáva nohy. V očiach moslimov je to predstaviteľ všetkých bielych Európanov, takže jeho aktivity si môžu vyložiť tak, že práve on im všetkých Európanov dáva ako otrokov.

 

Jednou vetou - islam od svojho vzniku vedie nemilosrdnú hybridnú dobyvačnú vojnu voči zvyšku sveta.

 

Islam pri dobývaní nových území využíva všetky dostupné prostriedky - otvorené fyzické násilie, vojny, mučenie, vydieranie, zastrašovanie a terorizmus, psychologickú manipuláciu, zatajovanie a prekrúcanie pravdy, privlastňovanie si cudzích úspechov, klamstvá, "urazenosť", "citlivosť", oháňanie sa údajnou "diskrimináciou", aj keď ono je to skôr tak, že moslimovia sa cítia diskriminovaní vtedy, keď nemajú možnosť diskriminovať ne-moslimov.

 

Čiže: etnicita a náboženstvokľúčové vlastnosti, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú postoje a konanie ľudí, preto či sa to niekomu páči alebo nie, musíme ich brať do úvahy pri posudzovaní iných ľudí a slniečkárske mantry všetciľudiasúbratia a nafarbekoženezáleží a nanáboženstvenezáleží sú cestou do záhuby.

Postoj etnicky a nábožensky odlišných prisťahovalcov/okupantov k nám domácim Európanom jasne ukazuje, že práve oni etnicite a náboženstvu prikladajú mimoriadny význam.

Chce od nás niekto, aby sme si nevšímali kľúčové vlastnosti? Prečo? Čo tým sleduje?

 

Keby sa tragické dôsledky týchto tragických omylov týkali len slniečkárov a vítačov, bolo by mi to jedno, povedal by som si tak im treba, ako robil, tak sa mal, čertu slúžil, čert ho vzal. Ale kvôli tuposti slniečkárov a vítačov trpí celá spoločnosť a naša civilizácia a biele európske národy sú kvôli nim vystavené zatiaľ najvážnejšej hrozbe zániku, vážnejšej ako počas tureckých výbojov pred 300 - 400 rokmi. Vtedy bol útočník a nepriateľ jasný. Dnes je medzi nami priveľa zradcov a tí nás zrádzajú dobrovoľne a s potešením.


Rozumný človek sa učí na cudzích chybách, hlupák na vlastných.

ilustračná mapa šírenia islámu

senil

Bohužel naši politicky korektní vůdcové tohle nikdy nepřiznají. Je to tak radikální islám vyděsil západ Až k paralýze. A ten je neschopen se bránit. Muslimové to s pomocí našich neschopných elit dokážou a dobyjou Evropu. Podaří se jim to co se nepovedlo maurům ani Turkům a prakticky bez boje.

http://www.epshark.cz/clanek/119/vydesi-radikalni-islam-zapad-az-k-paralyze

Norman

Z určitého uhla pohľadu nie je čo dobýjať, lebo Západ vyhlásil už pred polstoročím, že je OTVORENY. že jeho hodnoty nepotrebujú ochranu, že svet sa spojí a všetci budú bratia (alebo tak nejako). Nepokúšam sa to ani karikovať, ironizovať, toto oficiálne myslenie tu zavládlo. Hm, tá otvorenosť nebola voči komunizmu, ale po jeho páde už začal totálne vládnuť tento utopický extrémny pohľad na svet.
Či je to zámer alebo len hlúposť je otázka, ale je to proti všetkým reflexom a inštinktom, žiaden človek a žiadna spoločnosť nemôžu byť takí blbí samí od seba - ergo je to jednoznačne ZAMER na zničenie kultúry a genoofondu v Európe.

A za druhé chcem dodať, opakovane, že to nebolo bez boja. Bojovalo sa viackrát, rôznym spôsobom, ale najviac v rokoch 1939 -1945. To bola veľká vojna a VTEDY to Európania prehrali. Aj na burzách či v masmédiach sa vedie konfrontácia, ale bol hlavne tento veľký explicitný boj a následok tej prehry je tento stav. To neznamená, že výhra druhej strany by bol ideálny stav, to vôbec nie, kľudne môžu ľudia veriť, že by to bolo aj horšie - ale ak sa niekto pýta, PREČO je to takto, "bez boja", tak odpoveď je - boj bol, a európske, či susedné (vtedajšie ruské a americké impérium) si takto vybrali. Ale pre mňa za mňa, môže sa vina hodiť aj na nemecké impérium, že to vraj začalo (začalo to už roku 1914), ak niekto chce - ale stále zostáva ten fakt: dopadlo to NEGATIVNE pre Európu v 1945-tom a odvtedy sa tento fatálny proces prejavuje. Turci do Nemecka po vojne, Arabi do Francúzska po Alžírrkej vojne, reálny stuchnutý boľševizmus na Východe ... a teraz napríklad masová imigrácia hnedoidov . Ako bez boja? Boj už bol a preto sa teraz už takmer nik nebráni.

Ľubov

ten divný boj proti rodine a pohlaviu?

Prečo nesmú byť tak,ako doteraz a od vekov, dve pohlavia? Teraz ich je 21 a vyzerá to ako totálna somárina.Dokedy? .-(

Chápem,ide o likvidáciu bielej rasy,ale hnedoidi bez bielych skapú. Je to všetko normálnym rozumom nepochopitelné.

Norman

Rodina je, podobne ako národ, prirodzená jednotka ľudskej spoločnosti. Väčšina tradícii je aj v moderných časoch uložených a predávaných v rodine a tak systém, ktorý chce ľudí úplne ovládnuť, urobiť bezbrannými, sa zákonite stretne v konflikte s rodinou (a národným povedomím). Preto systém berie deti od útleho detstva do škôlok a škôl, štát si uzurpuje monopol vzdelania, oslabuje sa rola rodičov ako autority a podobne.

Samotné LGBT je za prvé ten klasický zástupný problém, ktorý má ľudí zaujať v rozbrojoch, v mlátení do nepodstatných nepriateľov. Za druhé je to následok rozkladu rodiny - homosexuáli, ktorí by v spoločnosti založenej na rodine museli byť slušne ticho, sa v tejto rozvarenej spoločnosti prejavujú nadmieru, pretože tu nie je zdravá regulácia ich správania. Okrem LGBT sú podporované aj iné formy sexuálnej dekadencie, pedofília, striedanie partnerov, abnormálne vekové vzťahy ... - LGBT je len jedna z viacerých.

Čo sa týka "skapania" po zrútení sa bielych národov:
za prvé to sionisti aj tak urobia, radšej budú sami sedieť s arabmi pod stanami, len aby bieli a akákoľvek iná skupina ich nezahanbovala tým, že je lepšia.
Za druhé sionisti nevedia a neveria, že sa to naozaj zrúti, že to stojí hlavne na bielych. Sionisti si myslia, že to oni dokážu spoločnosť ukočírovať aj potom, že ju dokážu riadiť a viesť. To je ich fatálny omyl, prejav ich absolútneho nedostatku reálnej sebakritiky. Oni síce chápu nejaké svoje chyby, ale celkovo si slepo veria, ten ich kreténizmus "božej vyvolenosti" je aj u ich najväčších ateistov hlboko zakorenený.

Takže, možno tieto veci zo začiatku nie je až tak ľahko vybrať z toho chaosu, ale keď ich raz človek rozpozná, už to nie je ťažké vidieť. Ale často je u ľudí problém uveriť, že myslenie sionistov je také rozdielne.

nové