kulty

používanie hlbokých mentálnych síl na riadenie davov, spoločnosti a štátu