Achernar

komentáre

Achernar

Ešte by bolo vhodné vyrobiť graf závislosti úmrtnosti v SR na dľžke Matovičovej vlády. Mám z tohto chaotického vládnutia pocit, že čím dlhšie Matovič vládne, tým je to horšie so zvládaním koronavírusu a počtom úmrtí, keď sa porovnávame s ostatnými krajinami. V podstate horeuvedený graf koreluje s Matovičovým dopadom na Slovensko, zvlášť od jesene. Uvidíme, čo prinesie rok 2021.

Achernar

"Počas chrípkovej sezóny 2018/2019 nahlásili všeobecní lekári v SR 1.470.680 ARO, z toho chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 157.644 prípadoch. Ťažké akútne respiračné ochorenie (SARI), ktoré si vyžaduje hospitalizáciu, bolo potvrdené v 123 prípadoch, pričom u 57 osôb došlo k úmrtiu. Vírus chrípky bol potvrdený u 40 zosnulých.
Z celkového počtu prípadov SARI zomrelo 46,3 % pacientov (57 zo 123)."

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3804:c...

"Prítomnosť vírusu chrípky sa potvrdila u 45 zomrelých. (30x vírus chrípky A/H1pdm09, 7x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, 7x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a 1x vírus chrípky A/H3)."

https://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyhodnotenie_chripkovej_sezony_a_za...

Raz mali v dokumentoch 40, inde 45 mŕtvych na chrípku v sezóne 2018/2019. Keby sa nepoužívala vakcína proti chrípke, tak by tých úmrtí na chrípku bolo viac.

Achernar

Že v posledných troch chrípkových sezónach priemerne 19 ľudí zomrelo si protirečí s už publikovanými údajmi. Korporátne médiá pred korona krízou tvrdili, že "Na Slovensku zomrie následkom chrípky viac ako 800 ľudí ročne. Slovenskí epidemiológovia mapovali vzťah medzi celkovou úmrtnosťou a chrípkovou epidémiou v rokoch 2007 až 2017 a zistili, že následkom chrípky zomrie na Slovenku viac ako 800 ľudí ročne."

https://dennikn.sk/1264273/na-slovensku-zomrie-nasledkom-chripky-viac-ak...