kali

komentáre

kali

Viem ako to buko myslel ja len vysvetľujem skutočné príčiny toho všetkého. A to sú tie paradoxi, ako nikto nechce vojnu ale väčšina aj tak robí všetko preto aby ta vojna nakoniec bola. Sprievodným javom toho všetkého bude bieda a nedostatok, ale tá vznikla z dôvodov ktoré som opísal v predošlom komente. Bieda a nedostatok na západe nebola, ale sami si ju vytvárame na základe ideologických presvedčení ktorých súčasťou bolo povojnové (na konci druhej svetovej a následne studenej vojny) usporiadanie sveta a tento status quo je narušený inou predstavou. Korene týchto ideologických konceptov a predstav toho ako si, keď to zjednoduším, kresliť čiary na mapách, vychádzajú primárne z potreby kontroly čo najväčšieho množstva zdrojov. A toto správanie sa lemuje naprieč celou ľudskou históriou už vyše 6 tisíc rokov.

Každý vie, že vojna je zlá a krutá ale aj tak sa do nej ľudstvo nejakým spôsobom pravidelne vymenevruje, v tom prípade asi bude chyba v ľudstve samotnom. Nedávno som čítal veľmi zaujímavú knihu od francúzskeho biológa a vyznamenaného vojaka z prvej svetovej vojny René Quintona Maximy o válce. Pointou diela bolo tvrdenie, že vojna alebo akýkoľvek boj je prirodzeným stavom samca, materstvo je prirodzeným stavom samice. Samica rozmnožuje druh, samec bojom proti svojmu vlastnému druhu v konečnom dôsledku slúži druhu, lebo svojou smrťou zabezpečuje výber. Prírodu nezaujíma jednotlivec ale iba druh, vojna je preto prirodzeným stavom lebo nepraje iba obyčajnému plodeniu ona vyžaduje plodenie dokonalého. Ľudstvo sa z tohto animálneho stavu žiaľ ešte nevyslobodilo, človek mentálne ešte nedozrel.

kali

Bieda, hlad a všeobecná mizéria je dôsledkom chamtivosti a závisti. Západ, USA a zvlášť Európa, žiadnu biedu ani hlad nezažívali a aj napriek tomu túto vojnu vyprovokovali a čo viac ešte volajú aby sa čo najviac predlžovala a to všetko za potlesku masy ľudí (chuť bojovať nie je nízka svedčia o tom aj voľby v Čechách, len problém je v tom, že každý očakáva, že ten boj za neho vybojuje niekto iný ale v čom je väčšinová populácia za jedno je to, že vychádza z presvedčenia, že stoja na správnej strane dejín a to smrdí latentným fanatizmom). A toto správania paradoxne vyprodukovala prosperita a blahobyt. Keď to človek dosiahne nastáva nuda, človek sa stáva rozmaznaným tak vymýšľa zbytočnosti ako nudu zabiť a to väčšinou bývajú ideológie ktoré nahrádzajú prirodzené inštinkty vedúce pôvodne k tomu pohodliu a prosperite a to sa väčšinou pretaví do nejakej formy sociálneho inžinierstva alebo samotného súboja ideologických konceptov.

V neposlednom rade tu aj tak hraje tú najdôležitejšiu rolu snaha čo najviac kontrolovať zdroje a suroviny a to nie je ničím iným ako chamtivosť, v tomto prípade chamtivosť elít. Elity ale majú svoju pozíciu elit z nejakých dôvodov a tie sú jasne definované biologicky danými schopnosťami človeka konštruovať zložité spoločnosti na hierarchickom princípe. Ale táto hierarchia je determinovaná tým akým spôsobom človek vytvoril prvopočiatok civilizačného zoskupenia a to bola snaha o domestikaciu rastlín a zvierat, čo nie je nič iným iba arogantnou snahou podmaniť si prírodu. Človek je ale súčasťou prírody a týmto krokom nevyhnutne musela nastať aj tzv autodomestikácia a podmaňovanie človeka človekom (človek sa stal plne závislým na tejto kontrole a tým pádom sam sebe otrokom).

Civilizácia aby mohla fungovať potrebuje otrokov, drancovať a viesť boj s prírodou a to zase nevyhnutne vedie ku konfliktu medzi ľuďmi navzájom lebo takéto správanie spôsobuje aj ten hlad a biedu.

kali

Keď vymrie generácia ktorá zažila poslednú vojnu tak tá ktorá príde po nej ďalšiu rozpúta. Javí sa to ako prírodný zákon, prirodzenosť holej opice ktorá nevie spravovať nástroj zvaný civilizácia. Od jej vzniku nie je ľudskou históriou nič iné iba opakujúce sa krviprelievanie a to z jednoduchých príčin ktoré sprevádzali jej samotnú genézu. Snaha kontrolovať prírodu a zmocniť sa jej sily to všetko vygenerovalo vlastnosti ako sú chamtivosť, závisť a pomstychtivosť čo sú hlavné príčiny konfliktu medzi ľuďmi všeobecne, všetko ostatné je len balast zložitosti systému ktorý táto snaha vyprodukovala. Podstata a vzorce správania ale ostávajú vždy rovnaké. Človek mentálne ešte nedozrel na tak zložitú štruktúru spoločnosti akú predstavuje civilizácia zvlašť technická a industriálna civilizácia a vojna je akýsi bezpečnostný protokol prírody ktorá prostredníctvom ľudskej povahy chce zachovať rovnováhu ktorú holá opica svojim správaním porušuje.

kali

Na Delskom potápěči vyšiel zase celkom dobrý text ktorý zhrnul súčasnú vojnu z nadhladu https://deliandiver.org/2022/07/valkanaukrajine.html?fbclid=IwAR10Pzf7hY...

Pasaž z textu:
„Východní Evropa se přesně podle předpovědí Samuela Huntigtona nyní rozpadá na dva bloky, ruský (či obecněji eurasijský) a americký (či obecněji severoatlantický). První má přebytkový rozpočet, zemědělství, potraviny, suroviny, paliva, průmysl, technologie, silnou ideologii, politickou strategii, vizi budoucnosti, rozlohu a strategickou hloubku, a pořád ještě ochotu k obětem. Ten druhý má „evropské hodnoty“, iracionální anticivilizační běsy, strach, dluhy, finanční deriváty, ve svém čele bezobsažné obleky (pokus o překlad německého Anzüge ohne Inhalt), marketingové figury a hloupé opakovače mediálních sloganů, vizi maximálně na čtyři roky dopředu, ale na druhou stranu i geopolitickou výhodu spočívající v přístupu k oceánu a mezinárodnímu obchodu, členitý terén, obyvatelstvo, turistický ruch, německé technologie (o které ovšem může velmi brzy přijít, už teď jich je většina v Číně) a stále ještě prestižní akciové trhy, které se ovšem mohou společně s podnikateli, kapitálem i technologiemi ráz naráz přesunout třeba do Singapuru nebo do Dubaje, jakmile se zjistí, že kolektivní Západ klidně může komukoliv kdykoliv zmrazit aktiva a zabavit jachty, a z takto nabytých prostředků financovat svá válečná tažení proti zlobivým státům. „

kali

Civilizácia je nástroj s ktorým ľudia nevedia ešte pracovať, aby to ľudstvo dokázalo musí sa mentálne a duchovne posunúť vpred a nato je potrebné sa znova vrátiť ku koreňom, k prvopočiatku spoločnosti. https://www.youtube.com/watch?v=3eeYGKnNCb8

kali

Tu treba pripomenúť skutočnosť, že keď sa aj odstaví ropovod družba, tak ak by sa povedzme, že za niekoľko rokov vzťahy s Rusmi znormalizovali tak nebude možné cez tento ropovod znova obnoviť prívod ropy, keďže po jeho odstavení ho nebude mať kto obstaravať a vykonávať na ňom údržbu. Jednoducho ten ropovod už bude nefunkčný. Týmto embargom na ruskú ropu sme sa ale už totálne, že stali otrokmi západu a naša existencia bude odkázaná na milosť a nemilosť USA, to je výsledok kuciakiady, a politickej negramostnosti nášho národa.

kali

To sú tie žvásty všetkých zdomestikovaných ľudí ktorým sa už dávno otupili všetky prirodzené inštinkty a otroctvo v ktorom žijú už ani nevnímajú a čo je horšie, každý kto nato upozorní je zrazu nejaký podivín s ktorým sa niečo „udialo“. Unabomber ich nazýval presocializovaný:
„Morálny kódex našej spoločnosti je taký prísny, že nikto nemôže myslieť, cítiť a konať úplne morálne. Niektorí ľudia sú tak vysoko socializovaní, že pokus myslieť, cítiť a konať morálne na nich kladie vážnu záťaž. Aby sa vyhli pocitom viny, musia neustále klamať sami seba o svojich motívoch a hľadať morálne vysvetlenia pre pocity a činy, ktoré sú v skutočnosti nemorálneho pôvodu. Na označenie takýchto ľudí používame termín „presocializovaný“. „
Ale tento text mi pripomenulo aj známeho finkseho ekológa a prírodovedca Penttiho Linkolu https://deliandiver.org/2021/01/prelidneni-zeme-pentti-linkola.html

kali

„niekoľko jedincov urobilo chybu, ale ideológi aje dobrá. „ K tomuto ma hneď napadlo toto video od Varga Vikernesa https://www.youtube.com/watch?v=UfQfemepdww , stále tie isté reči, toto nie je pravý komunizmus, toto nie je pravý kapitalizmus, ale aj tak vždy z toho vznikne obyčajná totalita.

kali

Presstituti ale chcú dovážať energie z alternatívnych zdrojov, že to bude drahšie im je jedno, lebo majú svoju kariéru a tým pádom aj nadštandartný plat s ktorým to zdražovanie ustoja. Alebo jednoducho nerozumejú zložitosti a komplexnej previazanosti geopolitiky a ekonomiky, čomu by som sa ani nečudoval, lebo presstitut je systémom chránený a odmeňovaný, takže mu neskonale dôveruje a verí v to, že v zlých časoch sa o neho systém postará. A v konečnom dôsledku ho nezaujíma ako na tom bude národ, lebo bol vycvičený nato aby vnímal život len v ekonomických mantineloch, tzv homo economicus, takže si povie, že ostatní si za svoju mizernú situáciu môžu sami lebo v duchu kapitalistických hodnôt neboli dostatočne šikovný (rozumej bezcharakterná úplatná žumpa). Presstitut je jednoducho znôška chamtivosti, vypočítavosti ale aj nekonečnej hlúposti, predstavuje tú najvyššiu otrockú morálku.

kali

Problémom je samotná civilizácia, ľudstvo na ňu mentálne ešte nedozrelo, dostali sme sa ku nej nejakým omylom. Je to ako keby sme dali malému dieťaťu do rúk šoferovať auto. Chvílu ho síce bude ovládať, aj niekam s nim dôjde ale skôr či neskôr spôsobí fatálnu nehodu a s autom havaruje.
Civilizácia je to čo spôsobuje stagnáciu mentálne-charakterového pokroku, lebo s ňou sa vytvorila nadvýroba a s ňou je zase spojené vlastníctvo, a vlastníctvo a potreba vlastniť je to čo v ľuďoch vyvoláva tie najhoršie charakterové vlastnosti ako sú chamtivosť, egoizmus, lakomosť a závisť. A to je príčina vojen a zotročovania.

kali

K tej slabosti Ruska by som ešte chcel pripomenuť toto video https://www.youtube.com/watch?v=sKhLuXh_4MM keďže niektorí tunajší komentujúci vyjadrili isté sklamanie nad ruskou armádou v ostrom boji. Pravdou je, že ruská armáda nezlyhala, ale moderný spôsob vedenia vojny je totižto v prvom rade o množstve zbraní, vojenskej technike a dôsledných spravodajských informaciach. Zbrane, technika, peniaze a dokonca aj živá sila vo forme rôznych žoldnierov alebo inštruktorov NATO sa Ukrajine dodáva dostatok. Spravodajské informácie, satelitné snímky atď majú tiež na veľmi kvalitnej úrovni. Týmto spôsobom sa vojna môže viesť veľmi dlho a vzhľadom nato, že Rusi nechcú vyvolať priamy globálny konflikt útokom na americké prieskumné lietadla sa zrejme aj viesť dlho bude. Rusi si to uvedomovali od začiatku a zrejme s dlhou vojnou počítali a pravdepodobne aj s takým priebehom aký vidíme (ono už len to, že nepoužívajú svoje najlepšie zbrane o niečom svedči, a stavil by som sa, že vyslanie všeliakych tych kadyrovcov a degestancov ale aj už spominaných syrskych žoldnierov bude zámerom viesť tu vojnu viac proxy štýlom ako keby tam nasadili elitu národa). Hovorím to hlavne preto, lebo aj pri tomto si treba uvedomiť akým zbabelým spôsobom USA vedie vojnu, lebo toto proste je vojna USA proti Rusku, Ukrajina je len bojiskom.

kali

Možno by sme mali brať do úvahy aj tú možnosť, že naozaj dochádzajú fosílne palivá a uvedomujú si to jak elity za oceánom tak elity v Rusku a keď je to tak, tak potom treba šetriť a cez palubu sa hodí najväčší konzument a kolónia USA teda Európa. To znamená, že v ťažkých časoch ktoré majú prisť dôsledkom nedostatku energii, USA sa tatko zbavia tak povediac pre nich zbytočných hladových krkov a Rusko ich zase nepotrebuje živiť.

kali

Judd Suss je stara klasika, videl som to už veľmi dávno, nie je to zrovna nejak film s extra hlbokou myšlienkou ale ako odreagovanie celkom fajn https://www.youtube.com/watch?v=bhlKg4csABY

Tá scena s tými potkanmi tam nie je, to je v inom zase, skôr v dokumentárnom Der ewige Jude https://www.csfd.sk/film/101170-der-ewige-jude/prehlad/

kali

No ja sa tým Rusom aj celkom čudujem, že to tým Poliakom ešte neponúkli, oni sú schopní po tom rýchlo skočiť. Maďari tí si už rovnako brúsia zuby na Zakarpatsku rus. Ešte Rumunom nech ponúknu Bukovinu a z Ukrajiny už zostane naozaj len ten Kyjev, ktorý možno časom si vezmú Bielorusi.

kali

„Ťažko tu otvorene rozoberať, prečo tak bolo. Ale asi hlavným faktorom je to, že nech sú títo ukrajinskí aktivisti čokoľvek, v každom prípade sú SLUHOVIA medzinárodného režimu (anglosionizmu, amerických bánk). „
Viedol som s nimi niekoľko debát a v skutočnosti sa tieto typy ľudí z časti aj nevedome hlásia k odkazu fašistických a konzervatívnych (Ernst Jung, Carl Schmitt atď..) hnuti v Europe v 20 a 30 rokoch minulého storočia (mnohí sú naozaj zastáncovia národneho socializmu, ale je to ako už si sám hovoril, iba napodobovanie)). Vo Francúzku z toho vykvitla De Benoistova nová pravica v USA zase tá alt right a nás sme mali pospolitosť. Hlavným argumentom mala byť teda snaha zachovanie štátnosti a hraníc svojho kvázi národa (iróniou ale je, že tie hranice nakreslili víťazi 2 svetovej, čiže ich arci nepriatelia, čo im už nejak nevadí ale dobre) . Tiež Rusko vnímajú ako druhú stranu mince svetového globalizmu, dediča boľševizmu kde sa síce zmenili vlajky a insignie, kosák a kladivo sa síc zahodili ale imperiálna filozofia ostala (propista to treba uznať, že z časti aj pravdivo, označoval za neoboľševizmus ktorý sa kamufluje panslavizmom). Argumenty typu, že je to naj multikulturnejšia krajina vo svete, maju v Petrohrade najväčšiu mešitu vo svete a podobne... Na túto vlnu naskočil inak aj Kamas aj keď tento ešte povýšil na vyšší level a rozpráva o nejakých elitách ktoré plánuju na desaťročia až storočia dopredu a že všetko od korony až po vojnu je jeden veľký plán na zotročenie ľudi. S ním to ale celkovo od covidu ide už dolu vodou.
Nebudem tvrdiť, že sa mýlia úplne, niečo na ich argumentoch je a v mnohom sa aj dá súhlasiť, ale naozaj robiť užitočného idiota anglosionizmu to si zaslúži riadny preplesk.

kali

„Keď sa jej tak chce bojovať, nech ide povzbudzovať morálku ukrajinských vojakov svojimi príhovormi. „ Alebo sa im tam môže váľať po koberci ako tu v paláci, možno by tam poniektorým chudákom aj tú morálku naozaj zdvihla.
Celá tá froma toho videa je tak trápna, že som to ani nedokázal dopozerať do konca. Takí Kadyrovci keby to videli by sa na tom neskutočne smiali. Ale dobre vieme, že to video v skutočnosti nie je určené pre ruských vojakov ale pre chlebodarcom za Atlantikom, jaternica musela urobiť sebastrednú nadprácu aby sa ukázala aká je ona usilovná...

kali

Je tam cítiť riadny resentiment, ako hovorí: „Fico prezentuje tie isté názory aké som mal ja desať rokov pred ním“ ale ja stále nemám ani z polovice taký politický výtlak a popularitu tak sa teraz ospravedlňte... aj by to bolo smiešne keby to nebolo tak tragické. Potvrdzuje sa to, o čom sa hovorí už roky, Kotlebové ego je problém a škodí všetkému na okolo. Je naozaj čas odísť, má doma syna nech sa venuje jemu.

kali

Na telegramovom učte armádnymagazín vyšiel celkom zaujímavý a z časti aj trefný text. Autora tam bohužial neuviedli tak to sem skopírujem celé:

RUSKO POTREBUJE OBNOVIŤ JADROVÉ SKÚŠKY Nárast počtu jednotiek NATO na hraniciach Ukrajiny, absolútne obludná rusofóbna propaganda v západných médiách, začínajúce útoky na rusky hovoriace obyvateľstvo v Európe, pripomínajúce tie „žartíky“ proti Židom, ktoré nakoniec viedli k holokaustu spolu s pokračujúcimi fámami o bezprostrednom vstupe jednotiek NATO na Ukrajinu Rusko môžu postaviť pred vyhliadku, že bude musieť viesť jadrovú vojnu. A nie niekedy neskôr, abstraktne, ale tento rok celkom konkrétne. Ako sú na to pripravené jadrové zbrane? Aby sme pochopili, čo sa deje a čo by sa mohlo stať, musíme pochopiť podstatu ukrajinskej krízy a tá je mnohostranná. Ak hlavným dôvodom, prečo sa táto kríza vôbec stala možnou, boli vnútroukrajinské sociálne rozpory, potom dôvodom, prečo to išlo tak, ako to išlo, bola politika USA. V roku 2000 časť amerických elít jasne chápala, že zdroje sveta sú obmedzené a nebudú stačiť pre každého.
Čína už vtedy bola ekonomickým gigantom, ale Číňania boli veľmi ďaleko od USA a Číňania nepredstavovali vojenskú hrozbu pre Západ. Budúcim ekonomickým konkurentom, ktorý mal perspektívu stať sa jednotnou svetovou veľmocou, bola Európska únia. Vedená nekomplikovaným princípom „ty zomrieš dnes a ja zajtra“ sa časť amerických elít rozhodla, že EÚ by mala byť „zničená“. Ale ako? Európa je stabilná, neexistujú žiadni nepriatelia, energetickú bezpečnosť zabezpečuje Rusko. Musíme to teda všetko rozobrať. Na to potrebujeme na jednej strane spôsob ekonomického zotročenia Európy, spôsob jej „dojenia“ a na druhej strane ju potrebujeme odrezať od energií. Nástrojom na zabitie ekonomického konkurenta sa o mnoho rokov neskôr stala dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve – TTIP. Dá sa o tom veľa povedať, ale hlavné je, že celá európska ekonomika a obchodné právo v EÚ by bolo podriadené americkým korporáciám a neštátnym súdom, ktoré by ovládali Američania. A aby sa odklepla energetická „podpora“ zo strany EÚ, bolo treba urobiť niečo s Ruskom, ktoré bolo celkom spokojné so spoluprácou s EÚ a zaisťovalo energetickú bezpečnosť Európy. Na to bola zvolená samovražedná krajina, ktorá sa mala stať kameňom úrazu, o ktorý sa navždy budú potkýnať vzťahy medzi Ruskou federáciou a EÚ. Od polovice roku 2000 Američania investujú peniaze do budúceho ukrajinského chaosu. Victoria Nuland si to dohodla neskôr, v apríli 2014, počas svojho prejavu v National Press Club vo Washingtone, kde oznámila výšku investície – 5 miliárd dolárov. Investície do budúcej ukrajinskej elity a rozvoj budúcej vražednej obchodnej dohody s EÚ sa začali ešte pred slávnym mníchovským prejavom Vladimíra Putina. A v roku 2013 sa rébus začal formovať: Barack Obama oznámil potrebu novej formy transatlantického partnerstva a o šesť mesiacov neskôr začal Majdan na Ukrajine, ktorá, ako to bolo jeho architektom celkom zrejmé, nemohla nechať Rusko na vedľajšej koľaji – a z dôvodu príchodu protiruských síl k moci v dôsledku prevratu, Na strane Američanov bol ešte jeden faktor, ten hlavný. Elity EÚ nepracovali pre svoje krajiny, ale pre USA. V samovražde Európy navrhnutej Američanmi boli na strane Američanov. Rokovania o TTIP boli pred verejnosťou aj podnikmi EÚ utajené a vyšli najavo až v dôsledku úniku informácií na jar 2014. Práve vtedy začali európski politici sabotovať dohodu, pretože lojalita k Američanom je jedna vec a strata moci druhá. V roku 2014, keď sa tlač dozvedela o podrobnostiach plánovanej dohody, by predstaviteľom EÚ nepomohla žiadna transatlantická solidarita. Ale klin medzi Ruskom a EÚ s pomocou Ukrajiny bol vrazený. Európa našla silu odmietnuť samovraždu. V roku 2016 boli ukončené rokovania o TTIP. Ale bolo jasné, že Američania mali nátlakovú páku na Rusko aj EÚ – Ukrajinu. Každú chvíľu môžu jej šialené autority, poslúchajúce hvizd z Washingtonu, zaútočiť na republiky Donbasu a postaviť Rusko pred voľbu medzi zradou ich obyvateľov a vojnou s Ukrajinou, čo automaticky znamenalo kolaps vzťahov s Európou. Treba povedať, že Kremeľ na tejto čepeli balansoval veľmi dlho. Len výsledok sa stal tým, čo Američania potrebovali, až neskôr. V polovici roku 2010 už bola situácia v Spojených štátoch iná. Teraz bola pre Američanov hlavným problémom Čína, nie EÚ. Ale po prvé, bolo by pekné okradnúť Európu, aj keď len trochu, a po druhé, Čína mala „zálohu“ v podobe Ruska, ktoré sa kategoricky nechce hádať s Pekingom. Teraz bolo potrebné zlomiť oporu, nechať Čínu tvárou v tvár všetkej sile Spojených štátov a Európu trochu drancovať a s „bonusom“ v podobe stiahnutia kapitálu na vlnách paniky a predaja „plyn za slobodu“ do EÚ.

A opäť na strane Američanov bol faktor zrady elít - väčšina politických lídrov EÚ a straníckych funkcionárov v európskych krajinách bola do tej či onej miery pripravená obetovať záujmy svojich krajín, pre rôzne „hodnoty“ vynájdené v zámorí, navodené Američanmi, také fatamorgány ako demokratická Ukrajina, ktorá bojuje so zlým Mordorom. Úlohu elít však nemožno preceňovať: faktom je, že dôležitú úlohu zohrali aj masy obyvateľstva v EÚ – jednoducho po Zelenskom s jeho zaklínadlami o vstupe do NATO a získaní jadrových zbraní, ako aj o príprave vojenskej invázie Doneckej a Luhanskej republiky, nedalo Rusku inú možnosť, ako začať nepriateľské akcie. Práve vtedy došlo v Európe k silnému výbuchu úplne šialenej rusofóbie. Navyše sa ukázalo, že sila nenávisti k Rusku medzi európskymi obyvateľmi je taká, že sú pripravení trpieť a znášať kolosálne útrapy, aby na Ukrajine zomrelo čo najviac ruských vojakov. Obraz, ktorý niekedy vykresľuje naša tlač, kde by Európania chceli „vrátiť všetko tak, ako to bolo“ a získať späť ekonomický kolaps, no do toho zasahujú rusofóbne autority, nie je úplný. Tí, ktorí by sa chceli „vrátiť“, sú tam v menšine. A väčšina bežných Európanov teraz koná rovnako iracionálne ako európske elity. Rovnako ako elity, aj masy sa vidia vo vojne s Ruskom a toto je z ich pohľadu vojna o budúcnosť Európy, ktorú napadli barbari z východu. V skutočnosti je teraz v EÚ rovnaká jednota ľudí okolo boja proti Rusku, aká je v Rusku ohľadom operácie na Ukrajine. To je dôvod, prečo Európania podobne ako deti uverejňujú na sociálnych sieťach ukrajinské vojenské fejky, fotografie poškodenej ruskej techniky, obrázky Panny Márie s oštepom v rukách. Preto na fórach nájdete tisíce Európanov, ktorí si vychutnávajú videá popráv ruských vojnových zajatcov. A, samozrejme, veľmi dobre vedeli, že Ukrajina zabíja ľudí na Donbase, len ich to v najlepšom prípade nezaujímalo a v horšom to podporovali. To je to, čo sa teraz deje v EÚ. Teraz je jasné, ako a prečo títo ľudia kedysi skĺzli do holokaustu – to je rovnako presné. A teraz sem pridajme fakt, že rusofóbna propaganda už priviedla Európanov k miernej forme nepríčetnosti, čo je napríklad dôvodom nárokov poľských generálov vo výslužbe na Kaliningradskú oblasť. Pridajte k tomu ich nenávisť k Putinovi, ktorý vraj po ekonomickej stránke „všetko pokazil“, sem pridajte fakt, že skutočná demonštrácia vojenskej sily Ruska na Ukrajine ich presvedčila, že Rusko nie je pre Európu a NATO absolútne nebezpečné, pridajte sem ich úprimné presvedčenie, že ak náhle dôjde k vojne s Ruskom, potom, po prvé, NATO jednoducho spáli ruské jednotky a prítomnosť Spojených štátov nedovolí použitie jadrových zbraní a Rusi sa dostanú do mimoriadne nebezpečnej situácie. Poľsko a Rumunsko od začiatku operácie presúvajú jednotky k hraniciam s Ukrajinou. Teraz sú ich zoskupenia dosť veľké a Poliaci dokonca povolali záložnkov. Za nimi sú Američania. Presun 1. pancierovej brigády od 3. pešej divízie americkej armády do Poľska je už ukončený, práve tam sa presúvajú časti americkej 4. pešej divízie, k hraniciam s Ukrajinou. Môžeme si pripomenúť aj nedávny Bidenov prísľub vojakom 82. výsadkovej divízie americkej armády, dislokovanej v Poľsku, že čoskoro uvidia, ako to tam je, na Ukrajine. Poznámka bola veľavýznamná. Bohužiaľ, toto všetko spolu zvyšuje riziká vojny s NATO na veľmi vysokú úroveň. Jednoducho preto, že besná rusofóbna propaganda už teraz vedie Európanov k strate sebakontroly. Jeden výstrel z ich strany na Rusko, a to je všetko, bude musieť odpovedať, západná tlač to nebude vedieť opísať inak ako nevyprovokovanú agresiu zo strany Ruskej federácie a potom európskym politikom zahnaným do kúta vlastnými klamstvami a propagandou, nebude pomoci, a vstúpia do vojnových aktivít. Teraz je úplne jasné, že bez masívneho použitia jadrových zbraní sa Rusku nepodarí zvíťaziť, ba ani len obstáť v takejto vojne. A to pre nich vyvoláva jednoduchú otázku – nakoľko sú pripravení na použitie?
V štiepnych materiáloch používaných v jadrových a termonukleárnych náložiach neustále prebiehajú procesy rozpadu, v dôsledku čoho sa čistota plutónia-239 (všetky moderné jadrové hlavice sú plutónium) znižuje a hromadí sa v ňom amerícium-241. S určitým nahromadeným množstvom takýchto „nesprávnych“ izotopov sa munícia mení na „špinavú bombu“. Jadrová a ešte viac termonukleárna nálož je zložitý produkt s rôznymi zložkami obsahujúcimi rádioaktívne látky. Raz za čas by sa mala poslať jadrová nálož na údržbárske práce, ktorých účelom je obnoviť jej výkonnosť. Životnosť hlavice, ak je správne vyrobená, je dlhá, ale konečná. Vynára sa otázka: prešli všetky ruské jadrové nálože požadovaným komplexom reštauračných prác? Nejde o hypotetickú nedbalosť alebo niečo podobné, ale o kvantitu. Aj keď predpokladáme, že sa ročne vykonajú potrebné údržbárske práce, napríklad pre 100 nábojov, ukáže sa, že údržba celého arzenálu taktických a strategických jadrových zbraní trvá desaťročia. Okrem toho môžu byť problémy aj v iných zložkách jadrových náloží, o ktorých nikto nevie. Tieto údaje o spoľahlivosti jadrových nábojov, ktoré sa teraz získavajú ako výsledok modelovania, žiaľ, je potrebné overiť. Nezaujaté hodnotenie situácie, aj keď povrchné, nám hovorí toto: v predvečer možnej vojny o existenciu potrebuje Rusko pevné, stopercentné záruky, že jeho jadrový arzenál je pripravený na boj, bez ohľadu na to, či sa Spojené štáty zúčastniťa, alebo „vrhnú“ na poslednú chvíľu Európu. Pre Rusko sa otázka spoľahlivosti drvivého počtu jadrových a termonukleárnych náloží za určitých okolností zmení na otázku prežitia. A nie je možné ich úplne skontrolovať metódami počítačovej simulácie, rovnako ako so všetkými vykonávať bežnú údržbu. Existuje len jedna cesta von - Rusko by malo začať s jadrovými testami. Rusko je zmluvnou stranou Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok. Odstúpenie od nej bude pre značnú časť svetového spoločenstva určite šokom a celkom očividne sa vzťahy s niektorými krajinami zhoršia. Ale nie je na výber – ozbrojené sily nebudú schopné ochrániť krajinu pred NATO bez jadrových zbraní. Odstúpenie od zmluvy, prípravy na jadrové testy a séria výbuchov rôznych typov náloží v prevádzke s Ruskou federáciou umožnia presne pochopiť hranice možností. Tieto isté výbuchy ukážu európskym a americkým náprotivkom, že veci môžu ísť úplne inak, ako by chceli. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, bude pre Európanov a Američanov užitočné cítiť ľadový dych smrti, len aby ich priviedli späť do reality, a jadrové testy sú dobrým spôsobom, ako to zabezpečiť. Z hľadiska hodnotenia západnej vojenskej sily bude veľmi zaujímavé sledovať, ako rýchlo dokážu vykonať svoje jadrové testy aj Američania, Briti a Francúzi. Je zrejmé, že v mnohých krajinách Európy obnovenie jadrových testov zo strany Ruska spôsobí politickú krízu. Je možné, že Fínsko alebo Švédsko prehodnotia svoje plány na vstup do NATO, hoci je možný aj opak. Jadrové testy sa preto môžu stať prostriedkom na deeskaláciu situácie v Rusku. A, samozrejme, toto všetko bude potrebné kompetentnými diplomaticky prebiť. Ukrajinskú krízu vyprovokovali a zinscenovali Američania a čo je nanajvýš urážlivé, stále prebieha podľa ich plánov. Je načase to trochu upraviť.

kali

To som ani nepovedal, že by ho režim ochraňoval, len mu momentálne vyhovuje, že bude na slobode. Ak by mal väčší politický výtlak ako Uhrikovci a atakoval by nejakých 10% je dosť možné, že by ho zavreli.

kali

Ak by Kotleba išiel sedieť znamenalo by to koniec ĽSNS. Jeho voliči by sa s najväčšou pravdepodobnosťou potom preliali do Republiky čím by mohla kludne mať aj takých 12-13%, čo by z nej robilo tretiu možno aj druhú najsilnejšiu stranu. Myslím si, že režim konal prezieravo vo svoj prospech a Kotlebu v podstate pustil nech môže kandidovať a tým aj oslabovať momentálne najsilnejšiu národnú stranu teda Republiku. Nejednodnosť týchto ľudových a národných zoskupení im náramne vyhovuje.

kali

https://rumble.com/vygixr-syrsk-prezident-bar-assad-vysvtlil-pro-sionist... Syrsky prezident Assad to tiež zhrnul celkom presne.
„Pokud se to západu hodí, umí být přítelem s kýmkoliv. Co je ale zásadní, to je Asadův výrok o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je podle Asada sionistický Žid, který nemá problém podporovat neonacisty na Ukrajině, protože sionistům na západě se to právě teď hodí. Vůbec jim nevadí, že neonacisté a jejich předci vraždili Židy, protože západ podle Asada nemá žádné zásady. Všechno se posuzuje jen podle peněz a momentální výhodnosti, s kým být přítel. „

kali

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/621400-10-bodov-ktorymi-chce-polsko... 10 Bodov ktorými chce Poľsko, Česko a Slovinsko poraziť Rusko. K týmto naivným predstavám a túžbam sa nemá moc cenu vyjadrovať ale zaujimavý bol hlavne posledný odstavec citujem: „Ak by tieto opatrenia vojnu neukončili, musí podľa Morawieckého zájsť EÚ ešte ďalej, a to vyslaním mierových síl na Ukrajinu pod hlavičkou NATO alebo iných medzinárodných organizácií. „Skutočnosť, že má Rusko jadrový arzenál, nesmie byť výhovorkou pre pasivitu. Musíme si byť tejto hrozby vedomí, ale nesmie nás držať späť. Putin bude v opačnom prípade zachádzať stále ďalej,“ píše poľský premiér.“
Poliaci boli kreteni pred druhou svetovou vojnou a kreteni sú aj teraz. To je normálne asi patológia toho národa, tá arogantná nadudosť, predstava, že sú snáď nejaká velkoríša, mocnosť, pri tom sú zbytku veľmocí skôr iba na smiech. Tí tiež ešte žijú niekde v 16, 17 storoči v tom Polsko litovskom štáte. Ako týmto komplexom bývalej veľmoci ktorá sníva o časoch minulých ale už reálne nenávratných trpia z časti aj Maďari, ale u Poliakoch sa to prejavuje obzvlášť. Ešte aby naozaj tieto hlúpe stredoveké reminiscencie akéhosi namysleného štátu neboli zase pričinou svetovej vojny. Putin by im mal asi prisľúbiť ten Lvov, oni sú tak blbí, že by im to možno na čas aj zavrelo hubu

kali

https://www.youtube.com/watch?v=FiiIlOkL7TE&t=3s Strategia USA proti Rusku, Chicagska rada pre národnú bezpečnosť zo 4. 2. 2015 Georg Friedman

kali

Najnovšie sú za nacistov už označený aj súkromná bezpečnostná agentúra Wagner https://www.interez.sk/maju-zabit-zelenskeho-ci-klicka-vagnerovci-su-put...
Tieto ideologické sémantické hrátky začínajú znieť pekne groteskne. Azov sú nacisti, Wagnerovci sú nacisti, Zelensky je nacista Putin je nový Hitler. Toto je výsledok povojnového sveta, každý potrebuje svojho fašistu aby legitimizoval vlastne vôbec celú svoju existenciu.

Inak okrem iného na delskom potapěči vyšiel znova zaujímavý článok na širšie doplnenie kontextu udalostí na Ukrajine https://deliandiver.org/2022/03/zidovske-podtexty-na-ukrajine.html
Obzvlašť tento odstavec súčasné dianie vystihuje až moc presne:
„Dodnes mi připadne ohromující, že když se Putin dozvěděl o Kolomojského poznámce na svou adresu („schizofrenní skrček“) neodpověděl, že Kolomojskyj je lump, protože okrádá Ukrajince, obyvatele Krymu nebo Rusy, ale že je lump, který „ošidil ruského [židovského] oligarchu Romana Abramoviče o miliardy dolarů“. Jinými slovy, mnohé z toho, co zde vidíme, není jen velkou geopolitikou a střetem nacionalismů, ale i předivem oligarchických svárů. V mnoha ohledech jsme svědky jakési zvrácené, morbidní reprízy častého středověkého schématu, kdy jeden král, financovaný a podporovaný „svými Židy“, vytáhl do války proti jinému mocnáři, financovanému jeho vlastní skupinou Židů. Konečným výsledkem obvykle bývá pohádkové zbohatnutí Židů – a spousta mrtvých Evropanů. „

kali

A to si čakal, že to bude bez strát, bez nejakej zničenej tankovej techniky? Zrovna tie protitankove zbrane sú jedna z najsilnejšich oblastí Ukrajinskej armády a už pred invaziou boli prognózi, že by ruskú inváziu mohli skomplikovať https://www.youtube.com/watch?v=m3clQXqneag. A celkovo Ukrajinská armáda, tiež nepatrí medzi tie najslabšie vo svete, tak ja neviem, ukázať sem videá so zničenými ruskými tankami dokazuje tak akurát len to, že majú nejaké straty, čo je vo vojne prekvapivo celkom bežná zaležitosť.

kali

Buko z časti ti odpovedala Ema a z časti som odpovedal ja vo zbytku môjho komentu. Ale môžem to povedať aj tak, že tým že tie zbrane ešte nie sú použité možno len nepriamo dokazuje ľudskosť Putina a jeho generálneho štábu. Alebo ty by si tam hneď na Kyjev vystrelil jeden avangard a zrovnal cele mesto so zemou? Vážne očakávaš takýto anglosionistický spôsob vedenia vojny? Alebo vlastne ako si si predstavoval túto vojenskú operáciu? Lebo jedna vec je krajinu obsadiť a zbaviť ju obranných a vojenských prostriedkov aby sa zachovala ako tak civilná infraštruktúra a druhá ju kompletne zničiť na prach.

kali

Tie názory o tom ako Rusom tá vojenská operácia nejde akože „podla plánov“ sú za jedno spôsobené propagandou mainstreamu ktorá je vzhladom na jeho prepojenia logická (to by ale každý osvietení mal vedieť prekuknuť), ale za druhé je zapríčinená aj istou dávkou rusofilstva ktoré sa rozmohlo v celej alternatíve a ruskú armádu do značnej miery predcenili. Jednoducho portáli ako bol napr už nefunkčný armadnymagazín.sk ospevovali ruské vojsko ako niečo čo je zo svojej podstaty neporazitelné a víťazstvo dosiahne už len tým, že existuje.
Toto všetko malo za následok až by sa dalo povedať príliš veľké očakávania v nejakom vojenskom strete, ale každá vojenská operácia má svoje nezdary a väčšinou nie vždy ide úplne podla plánu. Treba si ale uvedomiť dve zásadné veci. Za prvé, západ sústavne posiela zbrane Ukrajine a za druhé, Rusi zatial nevyužili svoje najlepšie zbraňové systémy a v podstate použivajú len výsadkárov, motorizovanu a obrnenú techniku a pechotu. Žiadne bulavy, žiadne zirkony a ani žiadne radioelektronický boj.
Putin si tiež nemôže dovoliť rozbombardovať celu krajinu, tak nasadil konvenčné vojsko. To ale nestojí proti chlapom na koňoch s mečmi, ale tiež proti nejakým tankom, delostrelectvu, minometom, granátometom atď atď... Okrem toho v prvý deň bojov, už aj hlavný prúd písal o tom, že Rusi majú pod kontrolou celý Ukrajinský vzdušný priestor, vojenskú infraštruktúru a letiská a keď toto ovládnete tak máte z polovice vyhraté. Takže aký neúspech, aká katastrofa? Ja neviem to si vážne niekto myslel, že Ukrajina bude vybavená do týždňa? Len pre porovnanie, USA ktoré do zbrojenia investuje päť násobne viac ako Rusi, smrdeli v Afganistane 20 rokov aby odtial nakoniec s hanbou zdrhli a v Iraku sú nepokoje až do dnes a rozhodne nemôžme povedať, že by tam nejak hladko zvíťazili. A to tieto krajiny nikto nedotoval zbraňami tak velkodušne ako to teraz robí celý Západ na Ukrajine

kali

https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/618285-ruske-banky-odpoj... Toto je tak typické pre celý západ, ani tie sankcie nevedia poriadne dať a robia to takto priposrato polovičato. Len tým nepriamo priznávajú svoju závislosť na Rusku a všeobecne strach. Okrem iného Medvedev sa vyjadril, že Ruská federácia ma svoj vlastný platobný sieťový systém. Ano rozhodne im to odrezanie od SWIFTu nejakým spôsobom uškodí, ale byť Putinom im ten plyn vypnem komplet.
Len taká poznámka, Rusko postavilo plynovod do Činy ktorý obsiahne dvojnásobné množstvo plynu ako taký nord stream 2. Tak isto je vo výstavbe plynovom cez Afganistan, Turkmenistan, Pakistán až do Bonbaju (a tieto krajiny mali podmienku aby sa výstavby nezučastnili europske a americké spoločnosti). Vzniká úplne nový geopolitický blok a blbečkovia zo západu si myslia, že EÚ a USA je celý svet, nepochopili, že už končí unipolárny svet a prichádza multipolárny.

kali

K tým nedostatkom zdrojov energie mi dnes vybehol na monitor tento Remišovej status na fb https://www.facebook.com/remisova.veronika/posts/497878395029112 ten posledný odstavec, to len tak na pripomenutie akých naviní idioti nás vedú.
Okrem iného šéf NATO už chce nevyhnutne posilňovať východné krídlo. Takže k tomu všetkému aj my budeme ešte provokovať.
Každopádne Rusko ukázalo, že má odvahu a odhodlanie, západ sa samozrejme nezmohol na nič, pišťanie s trápnymi sankciami vychádzajú z debilnej predstavy, že Rusko zlomia, lebo predsa ekonomika je všetko a západ je nepostradatelný. Ak západ na čele s USA si chce udržať svoju hegemoniu vo svete bude musieť sa pustiť do ostrého vojenského konfliktu s Ruskom. Otázne je či nato západ má také odhodlanie ako práve ukázali Rusi.

kali

Ale to je práve na tom tá najväčšia tragédia, že väčšina z tých vlastizradcov ani nemá šajnu jak závažná a nebezpečná je tá zmluva. Tu spomínaný Linhart, čo môže vedieť nejaký potravinový kritik o geopolitike? Osoby ako Ciganikova, Krištufková, ale aj mrochta a dokonca aj Naď ani len nemajú tušenie s akými zbraňovými systémami disponuje Rusko. Čo hentaká šlapka ako je Ciganiková môže vedieť čo je to zirkon, avandgard, Su-57, Ochotnik, raketa bulava. Oni tak neskonale a naivne dôverujú a veria v správnosť schopnostiam a sile západu na čele s USA, že v prípade vojnového konfliktu si snáď myslia, že sem Američania hneď napochodujú a vybavia Rusov do dvoch týždňov. Veď predsa Rusko je zaostalá diera s vysokou mierou korupcie a chudobou, nie jak ten prosperujúci bohatý a vyspelý (aj keď už nechutne zadlžený a rozmaznaný) západ, tak nám tvrdili nezávislí novinári a žurnalisti.

kali

„Nechajte nás“ a toto je ten najväčší problém všetkých tých pomätencov okolo celej tej alternativnej scény. Oni nás nenechajú nikdy pokiaľ nepadne tento obludný kapitalistický systém usporiadania sveta postavený na konceptoch nekonečného ekonomického rastu, kde bohom budú peniaze, tak nikdy nebude pokoj, nikdy nedosiahneme slobodu a nikdy nebudeme nezavislí. Nikto ale, že vôbec nikto počas celej tejto koronakrízy nepovedal explicitne (s vinimkou nadhladu), že covid je len dôsledok zlého, diletantského a priam až patologického režimu všeobecne v globale. Nie, radšej každý bude v tých „hnutiach antiopatrenia“ a žvastať niečo o plánoch elitárov ako keby doteraz bol plne slobodný jedinec, miesto toho aby povedal celkom jasne, že títo vládcovia sú jednoducho neschopní riadiť svet s takým enormným množstvom ľudí v tak komplexnej štruktúre ako je industrialna cvilizácia a ľudia sú hlúpi, sebastrední a nedisciplinovaní a to v čom žijeme je skôr chaos ako poriadok. Ak by bol svet riadený a usporiadaný podla mňa a môjho svetonázoru, tak žiadne opatrenia by nebolo treba, lebo ľudia by boli natoľko vyspelí a solidární, že by isté opatrenia dodržiavali doborovolne sami od seba.
Budem sa tu už opakovať, ale problém je celkovo v spôsobe života akým žijeme ako živočíšny druh a podiel viny natom nesieme komplet všetci, čo sa nejakým spôsobom snažíme participovať na tomto systéme.
A okrem iného, tiež si myslím, že ten vírus je laboratórneho pôvodu, len s tým rozdielom, že ja si nemyslím, že bol vypustený úmyselne. Podla všetkého to bola nehoda, niekto sa možno nakazil pri experimentoch alebo nejaké pokusné zviera ktoré nedopatrením utieklo atď atď... Toto dáva viac logiku keď sa človek pozerá na tento klaunský svet.

kali

Ale to sú len filmy, realita je iná, tvrdá a krutá. V skutočnosti sa tento vlastizradca odprace mimo dosah národa niekde do zahraničia, najskôr do tých USA. Ako útecha nám môže slúžiť to, že Rusi plánujú založiť základne vo Venezuele a na Kube https://www.youtube.com/watch?v=gZ_7xpIHNAw takže možno nejakú formu vendety zažije. Ale to by bol ten lepší prípad, horšie bude, keď tento národ na týchto zradcov zabudne,

kali

Bodaj by ich to vydesilo, ale analógia prezidentky Orlean s Trumpom bola až do oči bijúca (hollywood sa proste nezapre), takže stále si môžu nahovárať a žiť v sebaklamoch, že všetko je v poriadku, veda funguje tá nieje korumpovaná to len zle zvolení politici zato môžu.

kali

Asi by všetkých dopovali tým zázračným ivermektinom. Ale v skutočnosti by tuto krízu nevedeli vyriešiť lebo celá ich politická agenda je len o sťažovaní sa a rebelovaní len pre samotné rebelovanie. Absentuje nejaký pevne ukotvený svetonázor a ideologický základ z ktorého by vychádzali. Jediné načo sa zmôžu sú len táraniny o slobode o ktorej majú tiež veľmi skreslený pohľad, dokonca ju ani nechápu. Pletú si ju s anarchiou, s neposlušnosťou, s nedisciplinovanosťou a snahou robiť si čo chcem, jak chcem a kde chcem. Solidarizmus je pojem ktorý sa v národných kruhov úplne vytratil. Ale možno by tú ich predstavu o slobode trochu poupravila táto rozprávka o Vlkovi a slobode https://www.youtube.com/watch?v=ELc9hXQG5_0

kali

Pre tento režim a túto spoločnosť je symptomatické nevedieť vnímať a prijať komplexnosť a zložitosť problémov a ich riešenie. To všetko má svoje korene v pohodlnosti ktorú zabezpečila civilizácia. Vždy sa to všetko zúži len na jednoduché vysvetlenie problému načo sa následne dá to najjednoduchšie riešenie a to len preto lebo je to pohodlné a paradox toho všetkého sa ešte prehĺbi s tým, že takto chcú udržať niečo, čo zo svojej podstaty produkuje všetky tie problémy. Veď to vidíme na vlastné oči, problém covid, riešenie, len vakcina aby sme sa zas vrátili do „normálu“ (rozumej natlačení všetci v mestách žiť konzumný život). Problém zmena klímy a prírodného prostredia, riešenie, elektromobilita aby sme zas mohli drancovať prírodu a ekonomicky rasť. Problém vysoké ceny plynu a energií, riešenie, môže za to Rusko aby sme náhodou nespochybnili „dokonalosť“ západnej liberálnej demokracie. Všetko je to len obyčajné zametanie prachu pod koberec a tí idoti sa ešte tešia a čo je horšie si aj myslia ako pekne poupratovali.

kali

To je len jeden aspekt, neschopnosť dosiahnuť nezávislosť, domestikácia, ako Norman písal v tomto texte http://nadhlad.com/content/domestikovany-dobytok. Ale potom je tu ten druhý, ktorí definuje štruktúra spoločnosti jej reálna hierarchia ktorú určuje samotné vlastníctvo zdrojov, majetkov, finančných prostriedkov a nie nejaké deklarácie a listiny kde sú napísané floskuli ktoré prakticky nič neznamenajú lebo v kapitalizme sa aj tak všetko hodnotí len vyčíslením ekonomickej hodnoty. Režim to hovorí jasne, každý má svoju cenu a všetko sa dá kúpiť, politici, sudcovia, inšpektori komisári. A aký je status toho kto je na spodku tejto hierarchii? A ak by sme sa pozreli do histórie, vždy keď niekto niečo nevlastnil a ak aj áno ale nedisponoval ničím s čím by to ochránil alebo uhájil (sila, odvaha, zbrane) tak nebol nič viac ako otrok. Dnes je spoločnosť aj vďaka industriálnej civilizácie tak rozvrstvená a komplexne poprepajaná, že aj vlastnenie nejakých statkov, financií alebo aj kľudne zdrojov nemusí ešte nič znamenať pokiaľ dotyčný nekoná nezávisle od toho kto je o triedu vyššie nad ním, len ho to stavia do trocha privilegovanejšieho otroctva.

kali

No minimálne prestať útočiť na tú palicu, na chvílu sa zastaviť, naliať si čistého vína, povedať si pravdu, čo sme, kam smerujeme, kto je nepriateľ a čo je náš ciel. A pri všetkej úcte ak má byť ciel len nejaká vágna sloboda tak potom naozaj to nedotiahneme nikde len k tej anarchii a k chaosu. Ale potom sa nemožno čudovať keď chce niekto s tým všetkým urobiť poriadok aj keď tvrdou rukou.

Ono k tomuto všetkému a celej tej debate ohľadom korona opatrení mi na fb vybehol jeden veľmi trefný koment ktorý si dovolím sem dať.

„"Zabíjejí" roušky naše děti? Nevím. Možná.
Ale tlačí se sem lidé, jejichž předškoláci bez problému přežijí dva měsíce v běloruských lesích.
Nic ve zlém, ale příští střet civilizací prohrajeme..“
Dago

kali

A čo je podstata toho čo tu prebieha? Zakazť vám chodiť do kaviarni? Kontrolovať vás, sledovať vás, riadiť vás, zotročiť vás? Ono už sa to tu opakovalo niekoľko krát, aj napriklad s Nahodným Okoloiducim, (ten sa nejak odmlčal odvtedy). My už sme otroci, do otroctva sme sa narodili a v otroctve žijeme. To, že doteraz sme mali nejaké pomyselné kvazi slobody, nebolo preto, že by sme sa o ne nejak pričinili ale preto, že nám to bolo dovolené, systému to tak vyhovovalo. Nikto už nikoho zotročovať nemusí a covid len odhalil túto skutočnosť a je tragédiou všetkých tých národných, ľudových a alternatívnych kruhov, že to nejak nevedia pochopiť a stále len žobrú od režimu aby im povolil reťaz tak jak ju mal donedávna. Ano totalitné praktiky sa tu zavádzajú, ale nie preto, že by to bol plán ale preto, že nastal problém a mocný ho musia riešiť lebo sa im ten ich systém rozpadne ako domček z karát. Nato ale aby ho riešili potrebujú odhaliť časť svojej pravej podstaty, čo nieje nič iné iba ťažká totalita. Žial niekto v tom vidí plán, realista ktorý chápe suvislosti vidí to ako otroci si nechú pripustiť svoj status bezvýznamných štatistov ktorý boli nechutne oklamaný.

A keď už sme pri tých videach tak aj ja dám jedno odporučanie https://www.youtube.com/watch?v=qlUm5qRkhYM

kali

Norman asi myslí Dannyho Kollara, napr toto video https://www.youtube.com/watch?v=b8hsIkhm0nk jeho prejav je, no povedzme, že veľmi rozporuplný. Ale čo je z môjho pohladu tiež sklamanie, je že na túto cestu anarchie sa vydal aj Pavel Kamas a tam to už začína navyše smrdieť snahou sa nejakým spôsobom finančne obohatiť (predaj časopisov, tričiek a všeliakych tych nálepok je tiež velmi pofiderná aktivita pre niekoho kto chcel pôvodne robiť revíziu dejín).
A inak čo sa týka očkovania v NS Nemecku tam bol zásadný rozdiel oproti dnešku v tom, že tam bola silná dôvera ľudu k vládnym predstavitelom a inštitúciam. Z tohto dôvodu sa isté antivaxerské postoje, obzvlášť k vakcínam s novou technologiou od amerického výrobcu pretláčané nekompetentnou vládou ktorá klame pri každej priležitosti, do istej miery aj dajú pochopiť.

kali

Preformatovaniu na tzv. globálny svetový poriadok alebo na nejakú formu ťažšej totality a kontrolovanej spoločnosti by došlo aj tak či s covidom alebo bez neho. Je to nevyhnutný dôsledok technologického vývoja industrialnej civilizácie postavenej na akumulovaní kapitálu do rúk zopár nadnárodných koncernov. Navyše morálka a spoločenské vzťahy, hodnotová prázdnota a nihilizmus len pripravil pôdu pre rast totalitných praktik. Je to zákonitosť a istota jak keď po lete príde zima. Spoločnosť a ľudia sa utopili v prílišnej pohodlnosti, dostatku a v luxuse ktoré priniesla moderná doba technologického pokroku a ekonomického rast. To ale spôsobilo ich zmlandravenie, rozmaznanie, stali sa príliš zavislími od pôžitkov ktoré tento kapitalistický svet vytvoril a tým sa svojvolne a doborovlne stali jeho otrokmi. Všetky tie keci o nejakej plandemii sú nezmysel, covid len ukazuje slabosť spoločenskej štruktúri, odhaľuje jej vzťahy a vzajomný rešpekt, schopnosti alebo skôr neschopnosti vlád a mocenských elitárov a v neposlednom rade v celej svojej nahote nedôveru každého voči všetkým a všetkému, jedným slovom chaos.
A okrem iného čo sa týka nejakých predikcii ohladom pandémii tak tu na nadhlade ešte keď covid sa nedostal do Európy a začal sa širiť v Čine, tak jak Norman tak aj Ema varovali, že Európa a obzvlášť celý západný svet bude mať s týmto vírusom násobne väčšie problémy ako Čina. A teraz, za chvilu už po dvoch rokoch od prvého objavenia sa nákazy, môžeme povedať, že nadhlad bol s predpoveďami asi najpresnejší.

kali

Presne tak, a to je len jeden aspekt. Druhy je, že tým šaškovaním a obštrukciami ktoré robili so sputnikom jak Baťova tak aj niektorí členovia vlády sa len nepriamo priznali, že lobujú za záujmy západných nadnárodných korporácii, čo znova len prehĺbilo nedôveru voči očkovaniu a korona opatreniam ako takým.

kali

Peková možno zo začiatku mala dobré umysli, ale potom jak sa stala známou a časťou alternatívnych medií bola doslova velebená ako najväčšia vedecká autorita kráčajúca na tejto planéte, tak vycítila, že z tejto svojej popularity môže niečo vytĺcť a začala hrať na nôtu svojich priaznivcov a rozpráva len to čo chcú počuť. Jej snaha o politické angažovanie sa túto moju teóriu len umocňuje.

kali

Celá táto fraška s protipandemickými opatreniami vrátane očkovania ide na vrub všeobecne na vlády západného sveta. Naša vláda len opakuje to čo vidí na západe a ten v riešení pandémie zlyháva na plnej čiare. Teraz sa ukazuje neschopnosť elít, všetkých tých komisii a zbytočných vládnych úradov a v neposlednom rade vedy ako takej. Nie zámer alebo nejaký zlovestný plán, ale doslova diletantizmus, nemohúcnosť až totálna hlúposť predstavitelov moci. Túto zúfalú babrackosť vidieť pri všetkých aspektoch týkajúcich sa prírody a jej dôsledkov na životy ľudí. Boj s klimatickými zmenami sa zúžil len na znižovanie oxidu uhličitého a paradoxne sa zvyšuje ťažba dreva. Boj proti covidu sa zas vedie len vakcínami a opakovaním polovičatých nelogických opatrení ktoré stále prinášajú ten istý vysledok. K tomu sa dá len parafrázovať slová istého klasika: „Keď sa žid chopí moci, z tejto planéty zostane len zhorený kameň.

kali

Ten posledný odstavec je veľmi presný a hlavne by mal byť imperatívom pre alternatívu. Netreba hladať zlé úmysli tam kde je vysvetlenie hlúposť.
Kapitalizmus všetky cnosti z človeka vykorenil, ponúkol len vidinu zisku finančných prostriedkov ktoré majú zaplniť túto duchovnú prázdnotu. Keď zisk nebude, naplno sa potom prejaví skutočný charakter holej opice. Ale neni to nič nové. Čo nás historia naučila je to, že sa človek z nej nikdy nepoučí. Stále dokola tým, že si chce vytvoriť pohodlnejší život začne využívať prírodné zdroje do štádia vzniku civilizácie ktorá dosiahne svoju veľkosť aby potom mohla zase spadnuť dole a zažila vlastný vnútorný rozklad nenaplnením toho, čo si v jej počiatkoch predsavzala, a na jej troskách mohla narásť ďalšia taka civilizácia s podobnými ašpiráciami. A tak človek stále vytvára civilizácie, zlepšuje ich, kultivuje ale nikdy ich neudrží. A v tom svojom nekonečnom pechorení zabúda na kultivovanie seba samého.

kali

Keď už je problém si dať na papulu nejakú handru v tak neprirodzenom a nezdravom prostredí ako je mesto a obzvlášť supermarkete s potravinami nahádzanými jak do válova pre svine, kde každý ich obchytkáva a prská na ne lebo predsa on má právo si vybrať to najkrajšie žrádlo, tak je to oveľa závažnejší problém jak len nejaký principiálny odpor proti predstavitelom moci voči ktorým sa vytratila dôvera. V skutočnosti je to len jeden z mnohých prejavov štádia rozkladu spoločnosti do ktorej to dopracovala moderná industrialna demokratická civilizácia. Z môjho pohľadu v priestoroch ktoré vytvorila urbanizovaná spoločnosť je nosenie prikrývky cez ksicht vec elementárnej slušnosti, rovnako ako umytie si rúk po vysraní sa. Je načase už aby si títo provokatéri uvedomili, že neni problém ruško, očkovanie, korona opatrenia, vláda ale spôsob života moderného zdomestikovaného človeka.
A okrem iného, keď už majú takú silnú potrebu nejakým spôsobom protestovať proti niekomu kto im bráni akej si ich predstave iluzornej slobody ktorá im bola učelovo naslubovaná apologetmi kapitalistického sveta, tak nech to nerobia tak nechutne zbabelo v nejakom šmejdovskom obchodnom reťazci ale nech idú napľuť bez toho rúška na nejakého skutočného režimistického panáka typu zazobaného karieristického malomeštiaka, ako sú novinári a iná všelijaká tá kaviarenská chamraď. Na nich pľute s nimi sa bite a nemrhajte svoj čas a energiu trápnosťami ako bola táto v tom lidli.

kali

No je to taký vtip, že sa z toho robí téma vo verejnom priestore. Čaputa vyplakáva, že aby sa z toho vynechali jej deti, ale ja sa pýtam prečo? Ak sa ti to nepáči tak vypadni preč z politiky a nesmrď s tou svojou tlstou riťou v paláci a môžeš sa popri prenášaní smetí z jedného smetiska na druhé venovať aj tým svojím parchantom. Taraba sa ale na môj vkus tiež potom k tomu staval alibisticky. Každý kto má oči a ako taký zmysel pre estetiku vidí, že je jednoducho škaredá.

kali

A potom keď už naozaj dojdu zdroje, keď už sa tá moderná technologická civilizácia, ten vrchol ľudského vývoja rozpadne jak domček z karát tak to dôležité bude a zato sa bude aj krv prelievať, že kde na napiť, najesť a v teple vyspať, tak potom vyholená opica zistí, že mentálne žiaden pokrok nedosiahla len zdomestikovala svoju prirodzenosť surogátom industrialna civilizácia, zistí, že skutočne neni ničím iným len tou opicou.

kali

Inak toto je veľká pravda. Vo všetkých tých nekonečných debatách o abortoch úplne absentuje akýsi tretí uhol pohladu a to je naozaj ako spomínaš ten ktorý bere do úvahy dopad pre spoločnosť a jej širšiu budúcnosť. Toto je ale už debata na poli eugeniky a to si nikto nedovolí vytiahnuť už ani len na webe nie to vo verejnom diskurze. Sú to koncepty spájané s režimom ktorý na konci vojny vyššiel ako porazený. Čo na tom zaleží, že priekopníci eugeniky ako Madison Grant alebo Francis Galton boli američania. Keď niekto začne aplikovať realne princípy eugeniky zákonite musí naraziť na rasovú problematiku a tá je vzhladom na výsledky vojny v dnešnom západnom svete neakceptovatelná a čo je horšie k tomuto razeniu sa postupne odkláňa celá alternatíva a všetky tie nacionalistické kruhy. Tie potom vo svojej pomätenosti nevedia čoho sa majú chytiť a skáču po to čom im dávajú podvodníci typu Jonesovia alebo Ickeovia, ktorí v konečnom dôsledku svoj ideologický základ stavajú na prorežimných hodnotách. Vrcholí to nakoniec ďalšou zvrátenou šialenosťou o rôznych tých teóriach o depopulácii planéty mocenskými elitami a hlúposťami typu ako „vakcinami nás chcú zredukovať“ a obdobné nezmysli. Prirodzená reakcia takýchto ľudí je potom brániť sa každej možnej eugenickej snahe aj keď sa javí hoci jak racionálne. Tieto nazvime to, až prehnané "konšpiračné teórie" sú v konečnom dôsledku rakovinou celého národného zoskupenia a nie len na Slovensku.

kali

Znova výborný text na tému ktorej sa alternatíva vyhýba alebo ju považuje za zlo v rukách mocných ktorý zase a znova chcú doteraz akože „slobodný“ ľud zotročiť. Je poľutovania hodné, že tento negatívny postoj k transhumanizmu majú aj nacionalistické kruhy, ktoré sa stále točia v tom bludnom kruhu konzervatívného svetonázoru, ktorý je do veľkej miery ovplyvnený kresťanskou morálkou a dogamtizmom. Tradíciu ešte stále nepochopili a nevidia ďalej jak za horizont akéhosi povrchného vlastenenctva ktoré nevnímajú ako prostriedok k niečomu vyššiemu ale ako konečný ciel.

kali

V podstate áno, lebo to načom systému a jeho predstavitelom najviac záleži, je aby sa všetko vrátilo do tzv „normálu“. Aby ekonomika zase fičala, aby hdp rástlo, aby ľuďia zase pekne napochodovali do práce a zarobené utrácali na zbytočnosti a svoje rozmary, aby sa zvýšila produkcia nech sa čo najviac predáva a nakupuje nech trh znova ožije, lebo iba tak sa začne využívať efektívne otroctvo a hromadiť bohatstvo do rúk úzkej skupiny velkokapitalistov. Vakcína je najlacnejší a najrýchlejší spôsob ako toto dosiahnuť aj napriek nejakým stratám spôsobenými vedlajšími účinkami, ktoré v konečnom zúčtovaní neprevyšujú ekonomické straty s dlhodobo chorými. Otrokár vždy chcel aby jeho otroci pracovali, nechce aby sedeli nečinne zavretý doma, nechce ich redukovať, nechce ich zabíjať, nechce aby boli chorý a ležali neschopný niekde v hospicoch.

Stránky

texty