stano24

authenticated user

komentáre

stano24

Bez spätnej väzby ťažko budeš čokoľvek riadiť, Norman, je síce dôležitá aj pre demokraciu, ale nedal by som rovnítko medzi demokraciu a spätnú väzbu... Ak sa hovorí že „demokracia je vláda ľudu“ tak v demokracii je najdôležitejšie zistiť väčšinový názor pre vytvorenie riadiaceho príkazu pre systém. V zmysle princípu: Kto prikazuje, ten vládne...

Tvoje úvahy prezrádzajú, že naše názory na problematiku sú prekvapujúco blízke, aj keď niektoré veci by bolo potrebné bližšie vydiskutovať. Dosť sa líšime v miere radikalizmu, a ako som písal, tak radikalizmus, naviac silový, neuznávam, môže viac pokaziť ako napraviť...

K tým vymenovaným štyrom bodom:
1. Nie je mi jasné, ako by si chcel dospieť v rozhodnutiu prijateľného pre väčšinu, keď väčšinové rozhodnutie nepovažuješ za najrozumnejšie. Iná možnosť je už len uznávať rozhodnutie menšiny, ale to by bolo „na palicu“. Ešte sa síce občas objaví „geniálny“ návrh „väčšinové rozhodovanie s akceptovaním menšiny“, čo už je totálny logický kotrmelec...
2. Súčasný model rozhodovania raz za 4 roky ma tiež irituje, takže v dokumente navrhujem model rozhodovania po celý čas (každý občan cez svojho jediného poslanca!)...
3. Aby „popletenosť“ obyvateľstva bola minimalizovaná, bude potrebné z médií (teraz ako jednostranných hlásnych trúb) urobiť médiá dialógu a diskusií...
4. V škodlivosti politických strán sa úplne zhodujeme, a môj návrh v dokumente je presne z oblasti individuálnej zastupiteľskej demokracie...

Uvedomujem si, že tých vyše sto strán môjho dokumentu je na prvý pohľad strašne veľa, ale to množstvo opisovaného marazmu sa ani pri najväčšej snahe nedá stesnať na menší počet strán... A to ešte ani veľmi nezachádzam do detailov...

stano24

Nemyslím, Ľubov, že by si nevidela ako sa isté politické strany už viac dní úporne snažia umiestňovaním svojich „predvolebných mítingov“ a hecovaním ľudí na námestiach vyvolať fyzický konflikt politicky odlišných skupín. Najmenej čo potrebujeme je niečo podobné ako krvavý majdan na Ukrajine. Takže vidím to tak, že možno niekto zachytil „signály“ prípravy, že by tento stret mohol byť zneužitý, a radšej to „stopol“...

Takýto „ústupok“ by som nedramatizoval, najmä ak sa malo protestovať „modlením“. Nerád by som urazil city veriacich ľudí, ale pripadá mi veľmi ponižujúce modlením „prosiť pána“ aby „iná pani“ niečo láskavo urobila, hoci je to jej povinnosťou podľa pravidiel „demokracie“. Na vedenie ľudí k takémuto svojmu „vládnutiu“ (demokracia = vláda ľudu) mi napadá iba pomenovanie „výroba ovcí z ovečiek“. Povedal by som slovami Járy Cimrmana: Tudy cesta nevede...

Napriek tomu, že skutočne sa blížime ku kritickému bodu našej spoločnosti, nemám ilúzie, že by táto modliaca akcia bola schopná spôsobiť zvrat, že by bola poslednou šancou „ožiť“. Prácu otca Kuffu inak dlhodobo vnímam ako užitočnú a „bohumilú“, aj jeho náhodne odpočuté kázne na nete som vyhodnotil ako veľmi rozumné, takže som ďaleko od toho, aby som ho „zatracoval“ kvôli jednému odvolaniu demonštrácie (najmä ak v silnej cirkevnej hierarchii je na najnižšej úrovni, a teda „musí poslúchať“)...

stano24

Povedz úprimne, Norman, čo pozitívne dosiahli za doterajší čas tí francúzski demonštranti? Nevidím za ten rok žiaden zmysluplný pozitívny posun, možno iba nenápadné sekundárne „upúšťanie tlaku“ v spoločnosti... Vidíš tam náznaky, že by to smerovalo k zlepšeniu? Ako hovorí klasik: Psi štekajú a karavána ide ďalej...

V čom je tá „demokracia“ na námestiach autentickejšia? V tom, že tvárou v tvár môžu po sebe vyhecovaní pajáci hulákať nadávky, alebo dať si do zubov? Demonštrácia je primitívne „ukazovanie svalov“, vyhrážanie sa hrubou silou (ako vyplýva aj z podstaty slova demonštrácia), v takej situácii nemá nádej rozumná diskusia...

Problémom sa nestal prechod „do uzavretých priestorov“, ale zlé nastavenie pravidiel riadenia spoločnosti, vyhovujúce iba úzkej profitujúcej skupine. Ja si plne uvedomujem, že silným „protivníkom“ demokracie je majetková moc, a z nej vyplývajúca ozbrojená moc. Ale demokracia musí stáť na uvedomelom uznávaní rozhodnutia väčšiny, a ak niekto má tú silu porušiť toto pravidlo brutálnou silou, a zneužije to, tak to už nie je demokracia. Ak nebudeme veriť uplatneniu vplyvu rozumu bez sily, vplyvu rozumnej argumentácie rozumných autorít, tak to môžeme zabaliť. Nemáme inú alternatívu proti moci peňazí...

Riziko fenoménu „Nomen omen“ som si pri voľbe názvu stránky uvedomoval, ale napriek tomu som sa preň rozhodol. Lebo si stále myslím, že bez osvety (rozprávaním „nahlas“) si ľudia „nevšimnú“, aké rozpory sú v základných pravidlách našej „demokracie“, a ako by sa to mohlo zlepšiť. A podobne ako Edison úporne skúšal rôzne nápady až mu napokon tá žiarovka trvalo „svietila“, tak aj my musíme úporne skúšať ako „rozsvietiť“ v ľuďoch poznanie prečo tá „demokracia“ nefunguje. Aby prestali opakovane voliť „nové tváre“ a hlasovali za „nové pravidlá“...

stano24

Nemám, Norman, pochopenie pre riešenie konfliktov na námestiach a uliciach, najmä ak sa teraz už veľmi stupňuje napätie v spoločnosti. Opakovane vidíme, ako si niektoré strany vybavujú verejný priestor na predvolebné akcie v tesnej priestorovej a časovej kolízii s inými (dávnejšie rezervovanými) akciami iných politických strán alebo občianskych aktivít, takže už aj slepý vidí, že sa jedná o jednoznačný úmysel, jednoznačné provokovanie oponentov...

Nebolo by rozumné "nabehnúť" si na vidly, mohlo by to mať nedozierne následky. Aj keď sa ústup môže zdať ako slaboštvo, myslím že skôr by sa na to hodilo to staré známe "múdrejší ustúpi"! Mám veľmi zlý pocit z toho, ako sa médiá snažia "zhora-zdola" pretláčať medzi ľudí model demonštrácií na uliciach. Študenti burácajú za slušnosť, žiaci za klimatické zmeny... Myslím, že demokracia by mala mať také nástroje, aby sa "ulica" stala totálne neefektívnou...

Cítim, že naša "demokracia" akosi zlyháva, a svoje dlhoročné analýzy s návrhmi do diskusie mám na stránke http://www.demokracianahlas.sk/. Možno spoločne niečo nového, lepšieho, vymyslíme...

stano24

Pekná ukážka, ako v súčasnom straníckom systéme sa človek s nejakou takouto minulosťou "schová" na kandidátke strany, a v celoštátnom volebnom obvode ho voliči (čo v drvivej väčšine v živote o ňom nepočuli!) dostanú do politiky...
Ale je prakticky istota, že ak by ho (v inom systéme jednomandátových volieb! - viď návrh DemokraciaNahlas) mali voliť len ľudia z jeho najbližšieho okolia bydliska, v jeho volebnom okrsku, tak by zrejme nemal šancu...

stano24

Premiestnenie hlavného mesta do lokality BB sa v médiách už viackrát objavilo aj v minulosti, ale zrejme je ťažké nájsť "politickú vôľu". Súhlasím s názorom, že by sa nemalo ísť cestou podobného megaprojektu, ale postupným premiestňovaním jednotlivých inštitúcií. Máme už odskúšaný precedens napr. na premiestnení Ústavného súdu SR do Košíc...

Myslím, že podstatnejším faktorom než samotné financie na vybudovanie objektov, sú samotní ľudia vo vládnych inštitúciách. Ich hromadné premiestnenie, aj s rodinami, do nového prostredia môže byť tou najväčšou prekážkou realizácie...

Obávam sa, že v súčasnom systéme politických strán, ich záujmov, pravidiel umožňujúcich korupčné správanie, bude ťažké dosiahnuť rozhodujúcu väčšinu, preto si myslím, že najprv bude potrebné urobiť rozhodujúce zmeny v pravidlách demokracie, aby sa následne skutočne väčšinovým "hlasom ľudu" rozhodovalo o hlavnom meste...
http://www.demokracianahlas.sk/

stano24

Tiež si myslím, že zbytočne sa bude spoločnosť hádať o politikoch a politických stranách, keď im systém (pravidlá fungovania spoločnosti) umožňuje konať proti záujmom väčšiny ľudu. Treba sa sústrediť na nedostatky pravidiel, analyzovať ich, navrhovať nové riešenia, diskutovať o nich, a potom voliť tých, čo sa stanú nositeľmi zmien systému...
http://www.demokracianahlas.sk/

stano24

V Ústave SR a aj v Zákone o podmienkach výkonu volebného práva sa jednoznačne hovorí, že: "Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.". Keďže ale pri procese poštového hlasovania nie je možné zabezpečiť (kontrolovať) či volič volil priamo a tajne, tak mi z toho vyplýva, že voľba poštou porušuje oba vyššie spomínané zákony!

Hoci vo veci volebných prieskumov Ústavný súd zablokoval novelu o 50-dňovom moratóriu, tak stále je platný druhý paragraf Zákona o volebnej kampani, ktorý ZAKAZUJE počas celej doby volebnej kampane vykonávať činnosti na podporu alebo v neprospech politických strán (a pod tým sa dá zahrnúť či už volebné prieskumy, stávkové kurzy na výsledky volieb, a dokonca aj zverejňovanie výsledkov simulovaných študentských volieb)! A všetci sa tvária ako by všetko bolo v poriadku...

Pred týždňom išlo mejlové Upozornenie na porušovanie volebných zákonov Štátnej komisii pre voľby, v kópii na MV SR aj Ústavný súd, kandidujúce politické strany aj mediálne servery. Podrobné znenie upozornenia aj so zdôvodnením je na stránke http://www.demokracianahlas.sk/udalosti/