stano24

komentáre

stano24

Z celého toho mediálneho zdôrazňovania tejto (podľa mňa) pozitívnej zmeny tzv. „oklieštenia právomocí ústavného súdu“ je to myslím len zástupnou témou na odklonenie pozornosti od podstatnej témy, a to ešte väčšieho ovládnutia súdnictva, najmä cez súdnu radu, jej kreovanie. Nezachytil som varovania, že sa súdna rada stane ešte silnejším nástrojom v rukách politikov, že sudcovia vo vlastnom najvyššom orgáne nebudú mať ani jednoduchú väčšinu! Toto som považoval za veľmi vážny problém demokracie už v terajšom znení Ústavy, a s návrhom novely sa to ešte zhoršuje. A zaujímavé je, že sa o tom nediskutuje, zrejme to všetkým politikom vyhovuje aby „mali silné páky súdnictvo“ (keď sa aj iní dostanú k moci)...

Spoliehať sa na ústavný súd s posudzovaním zákonov, v podmienkach ako sú za ústavných sudcov výkonnou mocou dosadzovaní politickí nominanti, sa mi zdá byť veľmi naivné, najmä ak sa v súvislosti so zmenami ústavy neotvára aj téma referenda, ako najdemokratickejšieho nástroja na schvaľovanie ústavných zákonov. Zdá sa, že napriek silným predvolebným vyjadreniam o potrebe sfunkčnenia referenda to opäť všetkým politikom úžasne vyhovuje, aby im do „vládnutia“ nekafral nejaký „nepodstatný“ ľud...

Súhlasím, že v teórii demokracie je veľký chaos, a je mi jasné, že to je chaos úmyselne vytvorený a úmyselne udržiavaný. V tak demokraticky zdeformovanej Ústave ako máme, nemá zmysel robiť nejaké čiastkové „vylepšenia“, a nie som jediný, ktorý si myslí, že treba Ústavu vytvoriť odznova. Na rozdiel od Teba si však myslím, že tie základné hodnoty sú známe, stále sa o nich hovorí a vyučuje. Má to univerzálne riešenie, len zotrvačnosť myslenia ľudí v rámcoch terajšej Ústavy (so sinými monarchistickými reliktami) je obrovskou prekážkou aby si dokázali predstaviť niečo nové. A to zásadne a široko nové... Vidíš v tom utópiu, ale nechce sa mi veriť, že Ty si spokojný s tou deformovanou demokraciou v ktorej žijeme, a nehľadáš cesty ako to zlepšiť...

Dlhé roky sa volá po imperatívnom mandáte poslanca, aby voliči mali vplyv na rozhodovanie poslanca a v krajnom prípade aj jeho odvolanie, a Ty mi tu teraz píšeš o nejakom chaose v tej súvislosti? Tak ako má teraz prezident 30 dní na posúdenie nového zákona, rovnako by mali aj okresné zastupiteľstvá 30 dní! Nevidím v tom žiadne perpetum mobile, len posunutie ťažiska moci bližšie k ľudu... Ale opäť pripomínam, že hľadať logiku takejto novej úpravy v súčasnom systéme, bez zmeny množstva súvisiacich ustanovení Ústavy je veľmi ťažké, chápem že Ti to nedáva zmysel. Lebo uvažovaním v súčasných rámcoch niekoľkých politických strán, koaličnej rady (teda iba pár ľudí) je to len patlanie sa v marazme oligarchickej partokracie, a spomínať pri tom slovo „demokracia“ je totálne mimo misu, a všetky konštrukty a zmeny postavené na tomto základe sú iba marketingovým „mačkopsom“...

O zverení najvyššej (absolútnej!) moci parlamentu môžeme uvažovať iba za nových podmienok, že sa zásadne zmení volebný systém, z ktorého vzíde hierarchická poslanecká pyramída, v rámci ktorej bude možné hovoriť o premietaní názorov, postojov a požiadaviek od celého spektra ľudu až do parlamentu, aj so silnými spätnými väzbami (napr. ako som čiastočne spomenul možnosť korekcií hlasovania parlamentu okresnými zastupiteľstvami). K takému stavu však bude potrebné veľa zmeniť v Ústave, a myslím, že ak v nasledovných voľbách bude niektorá pronárodná strana kandidovať s prísľubom sfunkčnenia referenda, nového volebného zákona a vlády odborníkov, tak predpokladám, že dostane od voličov silný mandát na ich realizáciu... A možno to bude aj „zásluhou“ súčasného krivenia Ústavy...

stano24

Ani teraz nemá ústavný súd v Ústave stanovené posudzovanie ÚSTAVNÝCH zákonov na súlad s Ústavou...

Ústavný súd je "nižšou inštanciou“ ako parlament, takže ak sa parlament rozhodne (ústavnou väčšinou!) prijať nejakú zmenu Ústavy, tak jedinou „vyššou inštanciou“ na zrušenie tej zmeny by mal byť ĽUD! Teda malo by byť v Ústave jednoznačne upravené, že každá ústavná zmena musí byť VŽDY odsúhlasovaná celoľudovým REFERENDOM...

To, že máme teraz deformovanú Ústavu, a voľby sme brutálne „posrali“, a teraz sa obávame následkov toho „posrania“, tak to ešte neoprávňuje opozíciu k tomu, aby hľadala „záchranu“ v nelogickej konštrukcii s ústavným súdom...

Ak by sme mali hierarchickú pyramídu poslancov (ako píšem v spomínanom dokumente), kde do parlamentu si volia zástupcov okresy, okresné zastupiteľstvá, tak by možno ani nemuselo byť vždy celoľudové referendum. Lebo by bolo možné zaviesť pravidlo, že rozhodnutia parlamentu by neposudzoval prezident (tiež je "nižšou inštanciou"), ale okresné zastupiteľstvá. A každé okresné zastupiteľstvo, ktoré by v rámci stanovenej 30-dňovej lehoty usúdilo, že ich poslanec v parlamente nehlasoval v súlade so záujmami okresu, tak by mohli zmeniť hlasovanie svojho poslanca... Prehľadné a jasné, uplatňovanie moci zdola...

stano24

„Náprave“ pomerov v súdnictve sa venuje hlavne v parlamente prerokovávaný návrh novely Ústavy SR. Tento vládny návrh zmien Ústavy je dostupný na stránke https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7962 a mám z neho nasledovné podstatné postrehy:

Zmena v bode 3 je asi jediná pozitívna, keď sa navrhuje že ústavný súd NEROZHODUJE o súlade ústavného zákona s ústavou, lebo vládnuci ľud by mal mať právo meniť Ústavu akýmikoľvek ústavnými zákonmi (prostredníctvom zvolených poslancov). Ale k tomu je konečne nevyhnutné zaviesť do Ústavy také ustanovenia, aby každá zmena Ústavy, každý nový ústavný zákon, sa povinne podrobovali všeľudovému schvaľovaniu v REFERENDE. A až po schválení ústavného zákona referendom by sa zmena Ústavy stala platnou! A toto najdôležitejšie riešenie v tomto návrhu zmien Ústavy chýba!

V bodoch 10 a 11 sú detaily, ktoré jednak zbytočne predlžujú aj tak už dosť dlhý celkový text Ústavy, ale podstatnejšie je to, že sa pitvajú otázky, ktoré by v demokratickej ústave nemali čo robiť! Ide o zásadnú vec, že pokiaľ v demokracii majú byť zákonodarná, výkonná a súdna moc NEZÁVISLÉ, tak je absurdné, aby výkonná moc (vládne strany a prezident) si dosadzovali ľudí do súdov! A to ani do ústavného súdu! Takéto doterajšie praktiky umiestňovania „svojich ľudí“ do nezávislých súdov sú výsmechom pravidiel demokracie, a treba ich z ústavy odstrániť, nie stále viac nafukovať. Správne ústavné riešenie bude vtedy, keď sudcovia si budú kádrové veci riešiť nezávislo od vlády, parlamentu a prezidenta.

V bode 12 aj 15 sa vkladajú zbytočné „gumené“ formulácie okolo „bezúhonnosti“ a „morálnych vlastností“, čo sú kategórie, ktorých posudzovanie na ústavnej úrovni by malo byť samozrejmé, a nehodné citovania!

V bode 16 sa ďalej deformuje spôsob vytvárania SÚDNEJ rady. Zloženie súdnej rady je výsmechom demokratickej nezávislosti súdnictva, lebo polovicu(!) súdnej rady dosadzujú politické strany (vlády a parlament) spolu s prezidentom! A odteraz okrem sudcov budú môcť byť do súdnej rady dosadení aj NESUDCOVIA! O akej nezávislosti súdnictva to „básnia“ politici a médiá, keď sudcovia nemajú vo svojom najvyššom orgáne (súdnej rade) ani minimálnu väčšinu? To je jeden z najsilnejších momentov deformácie demokracie na ovládnutie celého nezávislého súdnictva! Jediné demokratické riešenie súdnej rady je také, aby si sudcovia sami volili CELÉ obsadenie súdnej rady!

Toľkoto mojich najpodstatnejších poznámok k vládnemu návrhu zmien Ústavy, týkajú sa niekoľkých nedemokratických deformácií skrytých v našej Ústave. Záujemcovia o širší pohľad nájdu v mojom dokumente http://www.demokracianahlas.sk/dokument/ podrobnú analýzu celého spektra deformácií Ústavy, ktoré čakajú na zásadné a kompletné riešenie, aby sa pravidlá skutočnej demokracie (kde vládne ľud ľudu!) stali realitou zakotvenou aj v Ústave...

stano24

Naštvanosť ľudí proti súčasnému zdeformovanému straníckemu systému narastá, ale väčšina ľudí nevidí riešenie v zmene systému, len sa stále motajú v rámcoch starého systému, a v zmätených úvahách o tom, ktorú stranu, ktorého lídra voliť ako "spasiteľa"...

O "padnutí" starého systému na celom svete v rovnakom čase je myslím predčasné snívať, ale pokiaľ by sa myšlienky "chytila" niektorá slovenská pronárodná strana, a dala si to do volebného programu, tak by myslím mala obrovskú šancu osloviť väčšinu voličov a získať mandát ústavnej väčšiny v parlamente, aby zmeny mohla zaviesť ako vzor aspoň na celom Slovensku...

Nie, niečo ako "stavovský štát" nenavrhujem, navrhujem skutočnú demokraciu budovanú zdola nahor. Už som aj na týchto stránkach niekoľkokrát uviedol odkaz na svoj dokument, v ktorom všetko detailne popisujem, od dôkladnej analýzy problémov až po kompletný návrh zmien (http://www.demokracianahlas.sk/dokument/). Treba sa však pripraviť na dlhšie čítanie (108 strán!), čo robí problém viacerým "revolucionárom", ktorí sú ochotní pustiť sa do čítania textov nanajvýš tak do rozsahu jednej SMS-ky...
;o)

stano24

Na celom svete sa s Covidom pred ľuďmi „pretŕčajú“ najmä politici s neskutočnou podporou médií, aby čo najviac strašili, a strašili, a strašili... Stále viac sa „vykľúva šidlo z vreca“, že nejde ani tak o chorobu samotnú ako jej zneužitie v záujme NWO. Ako to vidíme aj na našej domácej scéne, hlas zdravotníkov a vedcov je umlčovaný, či už v problematike potrebných epidemiologických postupov, tak aj v oblasti vyhodnocovania následkov (štatistika).

Jedna vec je že pani Peková niečo vyskúmala, niečo predikovala, ale nepustili ju (vôbec žiadnych zdravotníkov!)„ku kormidlu“ v otázkach epidémie, tak sa nedivme, že po amatérizme politických „jelít“ to dopadlo inak ako ona hovorila...

Nepovedal by som, že „žijeme v primitívnej dobe“, skôr by sa hodilo konštatovanie že epidémia naplno odhalila nedostatky nášho politického systému, kde pod hlavičkou Covidu došlo k diktátorskému pošliapavaniu ústavy, k nezmyselnému okliešťovaniu ľudských práv. Hovoríme síce o demokracii, ale „vládnuci ľud“ nemá prakticky žiadne páky na to, aby rýchlo a elegantne väčšinovo odstavil od moci nekompetentných pandrlákov...

Ako som tu stránke už písal, hlavným cieľom národa musí byť odstránenie deformácií v systéme riadenia spoločnosti. Myslím, že najväčšie šance v najbližších voľbách bude mať strana ktorá vo volebnom programe bude mať odovzdanie moci do rúk ľudu (zmena pravidiel referenda, nestranícky volebný systém, a trvalú vládu odborníkov plne podriadenú nezávislému parlamentu)...

stano24

Vizionári to majú v dnešných dňoch veľmi ťažké... Pred tridsaťjeden rokmi ľudí nachytali na víziu slobody a demokracie, ale ukázalo sa, že tá demokracia (vláda ľudu!) je vlastne partokracia s oligarchami v pozadí, a dnes nám berú aj tú slobodu... Tak čo ponúknuť masám? Heslá „demokracia“, „sloboda“, „pravda a láska“ sa brutálne sprofanovali, a už správne nezaberajú (aj keď médiá a politici s nimi neúnavne šermujú!), takže postaviť sa pred ľudí a začať im sľubovať „slobodu a demokraciu“ je nielen naivné ale aj kontraproduktívne...

Komentátori a analytici sa takmer unisono zhodujú v tom, že občania nemajú prakticky žiaden ústavný nástroj na to, aby zastavili protiľudové konania vlády. Zhodujú sa aj na tom, demonštrovanie má veľké riziká, hoci podľa ústavy „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by ODSTRAŇOVAL demokratický poriadok základných ľudských práv...“ (čo v novodobých dejinách Slovenska zažívame prakticky prvý raz!). Ale takéto demonštrácie, aj keby viedli k pádu vlády, však nič nezmenia na tom, že rovnaká situácia nenastane s niektorou novozvolenou vládou...

Na Slovensku sa v súčasnosti vyvŕbila taká situácia na politickej scéne, že prakticky všetci lídri politických strán sú „pooblievaní vedrami špiny“, a prakticky nevidno žiadneho politika alebo politickú stranu ktorí by mali „získať dôveru“ voličov, aj keby okamžite rezignovala súčasná vláda. Aj na tom vidno, ako sa sprofanoval nielen stranícky princíp, ale aj celý systém riadenia spoločnosti. Namiesto nekončiacich rozvadených diskusií o tom, ktorý „politik“ by nás mohol vyviesť z tohto marazmu (pri nezmenenom systéme), navrhoval by som tú tvorivú energiu radšej venovať diskusii o tom, ako si upraviť celý ústavný systém, lebo negatívnych skúseností s tým terajším už máme viac než dosť, teda je na čom stavať...

Na rôznych diskusných fórach sa dá vycítiť, čo by voličov malo osloviť, v čom vidia najvážnejšie problémy súčasného systému. Je toho neúrekom, ale pre začiatok by myslím spoločnosť pozitívne aktivizovalo aj to, ak by sa do volieb prihlásili „pronárodné“ strany s volebným sľubom ZÁSADNÝCH ZMIEN POLITICKÉHO SYSTÉMU, a to v prvom rade:

1. FUNKČNÉ REFERENDUM – zaviesť nové pravidlá referenda, aby sa referendá stali funkčným nástrojom rozhodovania občanov o všetkých dôležitých otázkach života spoločnosti, aby referendá nikdy nemohli byť zneplatnené pasívnymi voličmi, a aby výsledky referend boli Národnou radou vyhlasované ako riadne zákony.

2. NOVÝ VOLEBNÝ SYSTÉM – zaviesť zmenu volebného systému, kde sa do parlamentu nebudú voliť politické strany, ale svojich poslancov si budú voliť všetky okresy Slovenska, a voliči budú mať celé volebné obdobie možnosť určovať ako majú ich poslanci pri jednotlivých zákonoch hlasovať, a okres bude mať možnosť zmeniť hlasovanie svojich poslancov v parlamente.

3. VLÁDA ODBORNÍKOV – zaviesť zmenu, kde vláda a celá exekutíva štátnej správy budú zložené zo skutočných odborníkov, ktorí sa nebudú nezmyselne meniť po každých voľbách. Terajší stav, kde poslanci robia slúžky úradníkom, treba napraviť tak, aby poslanci vládli, určovali úradníkom (vláde) čo požaduje robiť ľud. Nielen pri voľbách ale celý čas, pri každej téme…

Trúfam si odhadnúť, že strany, ktoré by ponúkli občanom aspoň tieto podstatné úpravy systému riadenia spoločnosti, by mohli mohutne osloviť masy, a vo voľbách získať aj ústavnú parlamentnú väčšinu na prijímanie potrebných zmenených ústavných zákonov. Takže konečne môže nastať zatiaľ nerealizovaný okamžik (o ktorom v legendárnej piesni Modlitba od Marty Kubišovej sa spieva): „Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí...“.

stano24

Roland, mám skúsenosti, že na tejto stránke sa dá slušne diskutovať o hocijakej téme, bez nejakých invektív alebo zosmiešňovania. Úprimne, som zarazený z toho čo si teraz predviedol, lebo to má veľmi ďaleko od vecného dialógu a argumentovania. Takýmto postojom k iným diskutérom si možno nielenže klesol pod úroveň tých ktorých zosmiešňuješ, ale myslím že najmä znižuješ kredit diskusií na tejto stránke... asi tak...

stano24

Usmievam sa pod fúzy, mailer, ako si sa pekne zaradil...
Chodím síce na túto stránku dlhodobo aj viackrát denne, ale akosi som si Ťa ešte nezafixoval ako autora alebo diskutéra ktorý by ma zaujal myšlienkou ku ktorej by som mal nutkanie vyjadriť sa... Nemyslím to v zlom, každý sme nejaký, každý máme svoj okruh na ktorý reagujeme...

Priznám, že už som diskutoval o mojich úvahách v dokumente s množstvom ľudí kdekade, takže trúfam si už s dosť veľkým úspechom odhadnúť a zaradiť diskutéra podľa jeho napísanej reakcie. Aj Ty si sa mi zaradil, ale Tebe zostane prvenstvo, že si sa k mojim názorom nevyjadril priamo, nediskutoval si ani s jediným mojím názorom, ale vyjadril si sa „ad hominem“... Na tejto stránke by som to skutočne najmenej čakal...

Mám skúsenosť, že najviac takýchto tendencií majú najmä tí, ktorí z toho môjho dokumentu najmenej prečítali... ;o) Aj Norman v prvých jeho reakciách sa „zhrozil“ nad rozsahom vyše 100 strán, ale po viacerých mojich príspevkoch som si vedel s ním vymieňať názory, a oceňujem, že sa potom „so mnou rozhovoril“...

Chápem, že ten môj dokument „veľmi neštandardne“ analyzuje a koriguje mnohé „pod kožou zažraté“ spoločenské mechanizmy, ale spísal som ho najmä preto, že už ma otravovalo ako sa všetci unisono magoria len v kritike súčasného stavu kádrovaním strán a politikov, ale nikto nehodil do pľacu ani „prvú skicu“ možnej komplexnej nápravy systému...

Verím, že Tvoja prvá reakcia bola iba „prudko unáhlená“ (nad silno nadupaným dokumentom, či už rozsahom alebo analýzami a návrhmi), a možno mi v blízkej budúcnosti, v našich vzájomných reakciách, v našej priamej diskusii, aj vysvetlíš, čo takého z môjho dokumentu Ťa podnietilo k názoru že moja práca je špinavá a platená, a že si cítil nutkanie varovať ostatných... :o)
P.S. Teraz tento Tvoj posledný príspevok beriem ako uvedomenie si chýb a vidím v ňom pozitívny posun k našej budúcej komunikácii...

stano24

Ospravedlňujem sa za "dvojklik" komentára... :o/
Ak má admin možnosť nech tento príspevok vyhodí...

stano24

Nemôžem si pomôcť, Norman, ale mám dojem, že pri Tvojom pesimizme by sme všetky snahy o lepšiu spoločnosť mali akurát tak „zabaliť“... Spoločnosť sa nám pred očami rúti „dole kopcom“ ale ľudia sa odbavujú planými špekuláciami o tom, ktorý „politický“ pandrlák to vyvedie z marazmu... Divil by som sa, keby si veril tomu, že pri súčasných pravidlách „demokracie“ by to hociktorý z „prepieraných“ politikov vedel alebo mohol zvládnuť...

Jednoznačne bez kvalitných ľudí (nielen politikov ale aj občanov!) to nepôjde, „krásnym“ varovaním bolo posledných pár volieb. Ale mám to chápať tak, že veríš v zlepšenie v budúcnosti? Ľudia sú bezohľadne mrzačení školstvom, médiami, „kultúrnymi“ inštitúciami (to už nevidí asi len totálne slepý!), tak ako chceš z nich dosiahnuť zdravú spoločnosť? Lebo aj v tomto lepšie už bolo...

Keď sa v súčasnosti spoliehame na politický názor 4,4 milióna voličov a „kvalitu“ ich rozhodovania pri výbere z mediálne pestovaných a „retušovaných“ samonominovaných politických strán, tak by som očakával podstatne vyššiu kvalitu uvažovania a rozhodovania od 6 tisícov individuálne vybraných poslancov, kde každý z nich je zvolený v jednom volebnom okrsku o veľkosti maximálne 1000 voličov z jeho najbližšieho okolia, ktorí tam dlhodobo žijú s ním! Alebo máš iný recept ako tých kvalitných v spoločnosti úspešnejšie vybrať?

A tí ľudia pochopiteľne budú kvalitní a šikovní v rôznych smeroch a odboroch, ale to je výhoda! Lebo v spoločnosti treba kvalifikovane rozhodovať o množstve problémov z rôznych oblastí! A tej (ako píšeš) „spoločenskej zmrzačenosti a bezcennosti“ vybraných odborníkov by som viac dôveroval ako súčasným kariéristickým politickým „vševedkom“ v politických stranách...

Tá moja vízia sa zdá byť ľuďom veľmi „uletená“, a chápem že aj náročná nielen na prečítanie, ale najmä na pochopenie celého systému (najmä ak väčšina občanov nemá šajnu ani o tom súčasnom systéme!)... A najmä ak zo všetkých strán nám nahovárajú, že súčasný systém je „eňo-ňuňo“, len by bolo vhodné vymeniť všetkých občanov aby to mohlo správne fungovať...
Takže ako sa hovorieva: Fčuľ buc mudry!

stano24

Pri čítaní článku a širokej diskusie vnímam vytrvalé motanie sa v bahne, a hľadanie spásy v nejakej novej „osobnosti“, ktorá by mala zachrániť Slovensko po nechutne „spackaných“ voľbách. Stále sa diskusia točí len v podmienkach súčasného straníckeho systému, špekuluje o vhodnom „vodcovi“ s takmer nadpozemskými schopnosťami, aby potom po voľbách všetci valili oči, komu všetkému sú „špičkoví a politicky rozhľadení“ voliči z osád a pohostinstiev schopní hodiť hlasy... A takto zvoleným politikom je potom Slovensko vydané napospas... bez možnosti korekcie “ľudom“ v prípadoch zmenených okolností vo svete alebo v ekonomike... bez možnosti výmeny politikov... Lebo „demokracia“...

Stále akútnejšie sa ukazuje potreba zmeniť „systém“ riadenia spoločnosti, aby sa minimalizovali (najlepšie úplne odstránili!) možnosti „zabetónovania“ rôznych pochybných politikov alebo strán pri moci! Áno, väčšina občanov ani nepozná ústavné mechanizmy, podstatne menšia skupina si osvojila „boje politických strán o moc“ (len pomyslenie o podstate a skutočnom význame týchto pár slov naháňa hrôzu!) a je schopná ostošesť „mlátiť prázdnu slamu“, tak prakticky absentuje diskusia o tom prečo to v pravidlách „demokracie“ škrípe, a ako to škrípanie odstrániť...

„Naordinovali“ nám Ústavu so straníckym princípom, ktorý má neskutočné možnosti zákulisných manipulácií s figúrkami na scéne! A keď vidíme v praxi, ako pár samozvaných mocichtivých kamarátov môže založiť politické strany (z ktorých mnohé by sa s veľkou pravdepodobnosťou mohli právne klasifikovať ako organizované zločinecké skupiny!) kde s brutálnou podporou peňazí a médií vedia propagandisticky „zvalcovať“ väčšinu obyvateľov až im to tam vo voľbách „hodia“, tak tam končia všetky slušné očakávania od demokracie...

Všetci tušíme a máme aj skúsenosti, že medzi obyvateľmi je množstvo ľudí s vynikajúcimi názormi, schopnosťami a prehľadom v „politike“, tam treba hľadať nový spôsob ako týchto nájsť a zapojiť do rozhodovania o krajine! Namiesto vyberania voličov medzi desiatkami prakticky neznámych strán s prakticky neznámymi a mediálne prefláknutými kandidátmi, skúsme „otočiť“ voľby tak, aby sa hľadali výnimočne schopní poslanci v okruhoch kde sa ľudia osobne poznajú, z každého volebného okrsku! A z takto zvolených ľudí nech sa vytvorí hierarchická poslanecká pyramída, ktorá bude rozhodovať o spoločnosti (a pochopiteľne „prikazovať“ vláde resp. celej „výkonnej moci", teda presne opačne ako je to teraz!)...

Podrobnejšie na stránke http://www.demokracianahlas.sk/dokument/

stano24

Dobrá úvaha, Norman, beriem, len výhrady k rozsahu môjho textu by som očakával na inakších fórach! :o) Ale upokojím Ťa, „máš ešte rezervy“, už som dostal aj požiadavku na zostručnený prepis mojej „knihy“ do rozsahu jednej stránky...

Ťažko hovoriť čo je v texte podstatné, keď v systéme sa jedná o marazmus vo všetkom „kam sa pozrieš“! Tie reálne problémy sú rafinovane a nenápadne poprepletané, previazané, takže pri písaní bolo nutné vziať to „širokým záberom“. Len zoznam kapitol, jednotlivých problémových oblastí, je na dve strany! Dalo by sa to možno brať po kapitolách napr. referendum, médiá, voľby, súdnictvo (a možno by malo význam riešiť ich aj oddelene od ostatných problémov), ale v konečnom efekte by to asi nedalo žiaduci celkový výsledok...

S tou ľudskou „kvalitou“ Ti dávam za pravdu, pričom si myslím že degradácia je úmyselná a je veľmi progresívna (noooó, aby to nebolo opačne pochopené, skôr by sa asi hodilo iné slovo, napr. agresívna!). Takže každým dňom, mesiacom, rokom to bude len horšie a horšie. Ale nesmieme to vzdávať, ako hovorí klasik: Hoci boj s hlúposťou sa nedá vyhrať, treba vytrvalo bojovať...

Takže tá otázka „Što délať“ je myslím „večne živá“ (spojitosť čisto náhodná :o), veľmi úzko súvisí nielen s úpadkom ľudstva (teda najmä s budúcnosťou našich detí), a myslím, že nikomu logicky rozmýšľajúcemu na diskusných fórach nie je hľadanie odpovede na tú otázku ľahostajné...
Netvár sa že Tebe hej! ;o)

stano24

Na Tvoju stránku som sa občas dostal, najmä keď som dlhé roky analyzoval systém. Chodil som po stránkach kde sa písalo kriticky, aby som si z množstva materiálov „vydestiloval“ tú PODSTATU, čo je príčinou tej kritiky, teda čo a prečo je choré v systéme. Zverejňovanie množstva ďalších kritických materiálov síce beží ďalej, ale v určitom bode som si uvedomil, že samotná kritika ťažko prinesie niečo lepšieho. Jediným „výsledkom“ mohutných mediálnych kritík totiž bola nanajvýš zmena „pandrlákov“ na vysokých štátnych postoch, ale starý systém so svojimi nedostatkami zaručuje, že aj noví stranícki pandrláci sa veľmi rýchlo „zorientujú“ v chorom systéme, „nevidia“ chyby systému, a nemajú záujem na ňom nič meniť...

Ale ja takúto situáciu nemôžem považovať za toľko ospevovanú „demokraciu“, lebo všetci vidíme, že o vládu ľudu (demokraciu!) tu stranám nejde! A ak by aj niektorá strana mala nejaké „ľudomilné“ zámery, tak je mnoho cestičiek v chorom systéme (najmä cez médiá pôsobiace mimo akýchkoľvek pravidiel demokracie), aby „uletenú“ stranu spacifikovali...

Takže bolo nutné, aby po analýze kritických článkov človek zaujal určitý odstup, alebo lepšie povedané NADHĽAD, ktorý je nutný aby sme videli veci inak, než ich v reálnom zhone vnímame. Tým sa mi zviditeľnili základné príčiny problémov, diagnóza, a po poznaní príčin je už prirodzený ďalší postup na snahu o hľadanie ciest a návrhov na zlepšenie systému – terapiu...

Áno, aj Ty aj ja sme založili stránky, zverejňujeme kritiku a diskusiu, ale na rozdiel od Teba o tom (ako píšeš) „čakaní“ a „rečičkách“ to vidím práve opačne! Máš síce na svojej stránke množstvá kritických materiálov, dosiahli ste protest gorila, ale myslíš že ste prispeli k zlepšeniu systému? Obávam sa že zrejme nebudem veľmi mimo ak si tipnem že nie... Čiže v podstate (ako píšeš) "rečičky" a "čakanie", alebo to zle vidím?

Dávno som si uvedomil, že kritika a protesty ťažko prinesú zlepšenie, treba ponúknuť aj NÁVRH lepšieho, aby bolo o čom diskutovať, a ponúknuť to ako cieľ snaženia spoločnosti. Takže ponúkol som návrh riešenia problémov, snažím sa aby sa to dostalo medzi ľudí, aby sa tie návrhy diskutovali, dolaďovali, a pripravovali na realizáciu. Nečakám so založenými rukami, sledujem ďalej politickú scénu, a na bežiacich udalostiach si simulovane „testujem“, či a ako by sa nový systém inak a lepšie s nimi vysporiadal...

Na Tvojej stránke je za tie roky existencie úžasné množstvo materiálov, zdanlivo všetko iba kritických, ktoré už mi asi veľa nového nepridajú, ale predpokladám, že sa medzi nimi možno nájdu aj konštruktívne, s návrhmi riešení, tak by som bol rád, keby si ma mohol nasmerovať na takéto články Tvojej stránky, aby som si prípadne konfrontoval myšlienky iných autorov s mojimi návrhmi... Nerobí Ti to problém? Myslím, že veľmi by to pomohlo celej veci...

stano24

Hmmm, takže podľa Teba budeme porazenecky sadiť hrušky a mudrovať nad starou psychiatrickou štúdiou o vláde patologicky narušených osôb, v rámci systému nastaveného tak, že „vládnuci ľud“ (démos) nemá vplyv na nič, len právo „zírať"?
A frajersky sa odbavovať na diskusiách?
Fascinujúce...!

stano24

Nemusí to byť práve pandémia, ktorá by do politiky niečo priniesla, skôr by som povedal, že tá je iba katalyzátorom procesov, ktoré sa veľmi výrazne odhalili najmä poslednými voľbami. Tie Tebou spomínané témy tu boli aj pred tým, rôzne politické strany si na nich naháňali predvolebné preferencie, aby ich po voľbách nenápadne odsunuli do pozadia (veď volič zabudne!)...

Témy národné, vlastenecké, nacionálne, patriotické, či ako sa to ešte skloňuje, bohužiaľ sa tiež dostali do polohy predvolebného lákadla rôznych „rádobynárodniarov“, ktorí si nerobia ťažkú hlavu z toho, že sa to po voľbách rozplynie v každodenných starostiach, a „skutek - utek“...

Áno, jedným z najdôležitejších zjednocovacích faktorov „proľudových“ síl, teda skutočne prodemokratických, je jedno silné mediálne fórum, ktoré akosi nie a nie sa ujať. Vznikajú a zanikajú rôzne alternatívne médiá, s kratšou či dlhšou životnosťou, a hoci mnohé z nich sa už-už zdajú byť tým „pravým orechovým“, tak zrazu príde k nejakej nepochopiteľnej obrátke a nádej rýchlo zhasína (naposledy napr. HS)...

Už doslova desaťročia som uvažoval nad tým, čo by bolo potrebné urobiť, aby sa rozumní ľudia dostali „do politiky“, lebo tak ako je celý náš „demokratický“ systém nastavený, je tradične prirodzeným (zabudovaným) semenišťom špinavostí, od ktorých rozumní ľudia bočia širokým oblúkom, a doslova už rezignovali aj na účasť vo volebných miestnostiach (uvedomujú si, že tento systém nemá šancu na to, aby premenil spoločnosť na slušnú a demokratickú)...

Ako píšeš, agónia systému je v súčasnej dobe viac a viac evidentná, a veľmi bude záležať na pripravenosti. A to nemyslím na pripravenosť populistickými heslami a sľubmi „namotať“ voličov, lebo to už veľmi nefunguje, alebo to vedie na „úžasné“ (v pôvodnom význame tohto slova) volebné a mocenské výsledky. Myslím, že rozumných ľudí (ktorých chceme dostať do vedenia krajiny) zaktivizuje už len ponuka na zásadnú zmenu nášho demokratického systému! A v tom by som čakal viac „alternatívnych“ aktivít, aby to bola nie len kritika súčasných pomerov (tej už majú všetci plné uši!), ale najmä konštruktívne návrhy ako by mal vyzerať nový systém, za ktorý by ľuďom stálo za to aktivizovať sa...

Takže by som očakával minimalizáciu kritiky súčasných nešvárov, a otvorenie širokej diskusie o možnostiach systémových zmien. Ako už poznáte, na svojej stránke http://www.demokracianahlas.sk/dokument/ som zverejnil moje predstavy zmien, ktoré by mohli byť základom diskusie rozumných ľudí na rôznych alternatívnych fórach, aby spoločnosť videla skutočne príťažlivé možnosti nového systému, a bola schopná ho podporiť vo voľbách výraznou väčšinou...

stano24

Už ma dávno irituje súčasný stav médií, celkovo ich škatuľkovanie, a takmer doslova vzájomný boj, či ich boj o „konzumenta“. Je evidentné, že médiá majú obrovský vplyv na spoločnosť, sú prakticky najsilnejším politickým nástrojom, pričom ale absolútne chýba ich ústavné „ukotvenie“ do celkového systému „demokracie“. Známy bonmot o „strážnych psoch demokracie“ nikdy a nikde na svete neplatil...

V nedávnej minulosti chabé pokusy o „zreguľovanie“ médií formou uzákonenia práva na odpoveď boli demagogickou presilou politickej a mediálnej sféry neúspešné, ale je nanajvýš nutné v záujme demokracie v takýchto pokusoch neprestávať. Myslím že najlepší vplyv na demokraciu by malo zavedenie ústavného pravidla, že každé médium by bolo povinné publikovať aj (pre nich nepríjemné) opozičné príspevky. Podrobnejšie je to popísané dokumente na stránke http://www.demokracianahlas.sk/dokument/

stano24

No predsa tým, že by sa uvedomelí občania masovo prehlasovali do existujúcej štátnej zdravotnej poisťovne! Nebolo by potrebné meniť žiadne zákony, ani by nehrozili žiadne arbitrážne konania, ľudia by to vyriešili...

Ale po nedávnych skúsenostiach, ako sa občania „uvedomelo“ zubami-nechtami držali v súkromných dôchodkových fondoch (a aj po výsledku posledných parlamentných volieb!), uskutočnenie takéhoto elegantného sebazáchranného riešenia by od ľudí očakávala asi len totálna naivka...

A to už ani nespomínam politické riziká v súčasnej konfigurácii... http://www.demokracianahlas.sk/dokument/

stano24

Hoci väčšina úvah v článku ladí s mojimi názormi, Norman, tak obviňovanie „ľudstva“ z nedostatku mentálno-vôľových vlastností a z chorých tendencií nepovažujem za úplne korektné... Trhá mi to uši podobne ako zovšeobecňované vyjadrenia typu napr. „Slováci nedorástli na demokraciu“...

Myslím si, že v množine „ľudstva“ alebo „občanov Slovenska“ by sa našlo dostatok schopných ľudí, ktorí by vytvorili (citujem z článku) „odolnú a pružnú spoločnosť zloženú z bystrých a čistých ľudí“, ale obaja vieme, že súčasné pravidlá riadenia našej spoločnosti tomu zatiaľ celkom „úspešne bránia“...

Už vyše 30 rokov si hovoríme že sme demokratická spoločnosť, ale aj z riadkov článku vanie veľa pesimizmu. Hoci médiá nás úporne presvedčujú, že žijeme v tej najlepšie organizovanej spoločnosti, s „vládou ľudu“, tak cítime, že to nie je ono... A aj túto vírusovú krízu ľudia vnímajú ako krátkodobé zlo, po skončení ktorého by v spoločnosti mohlo dôjsť k zmene k lepšiemu...

Ľudstvo, ako anonymná šedá masa, sa ťažko dopracuje na vyššiu úroveň, pokiaľ nebude mať víziu nových možností svojho organizovania, a pokiaľ tie možnosti väčšinovo nezoberie „za svoje“. Myslím, že v “alternatívnych médiách“ sa nájde dostatok schopných ľudí, ktorí vo vzájomnej spolupráci môžu byť hnacím motorom vytvorenia nových vízií, aby sme sa nemuseli vytrvalo motať v súčasnom marazme...
http://www.demokracianahlas.sk/dokument/

stano24

Bez spätnej väzby ťažko budeš čokoľvek riadiť, Norman, je síce dôležitá aj pre demokraciu, ale nedal by som rovnítko medzi demokraciu a spätnú väzbu... Ak sa hovorí že „demokracia je vláda ľudu“ tak v demokracii je najdôležitejšie zistiť väčšinový názor pre vytvorenie riadiaceho príkazu pre systém. V zmysle princípu: Kto prikazuje, ten vládne...

Tvoje úvahy prezrádzajú, že naše názory na problematiku sú prekvapujúco blízke, aj keď niektoré veci by bolo potrebné bližšie vydiskutovať. Dosť sa líšime v miere radikalizmu, a ako som písal, tak radikalizmus, naviac silový, neuznávam, môže viac pokaziť ako napraviť...

K tým vymenovaným štyrom bodom:
1. Nie je mi jasné, ako by si chcel dospieť v rozhodnutiu prijateľného pre väčšinu, keď väčšinové rozhodnutie nepovažuješ za najrozumnejšie. Iná možnosť je už len uznávať rozhodnutie menšiny, ale to by bolo „na palicu“. Ešte sa síce občas objaví „geniálny“ návrh „väčšinové rozhodovanie s akceptovaním menšiny“, čo už je totálny logický kotrmelec...
2. Súčasný model rozhodovania raz za 4 roky ma tiež irituje, takže v dokumente navrhujem model rozhodovania po celý čas (každý občan cez svojho jediného poslanca!)...
3. Aby „popletenosť“ obyvateľstva bola minimalizovaná, bude potrebné z médií (teraz ako jednostranných hlásnych trúb) urobiť médiá dialógu a diskusií...
4. V škodlivosti politických strán sa úplne zhodujeme, a môj návrh v dokumente je presne z oblasti individuálnej zastupiteľskej demokracie...

Uvedomujem si, že tých vyše sto strán môjho dokumentu je na prvý pohľad strašne veľa, ale to množstvo opisovaného marazmu sa ani pri najväčšej snahe nedá stesnať na menší počet strán... A to ešte ani veľmi nezachádzam do detailov...

stano24

Nemyslím, Ľubov, že by si nevidela ako sa isté politické strany už viac dní úporne snažia umiestňovaním svojich „predvolebných mítingov“ a hecovaním ľudí na námestiach vyvolať fyzický konflikt politicky odlišných skupín. Najmenej čo potrebujeme je niečo podobné ako krvavý majdan na Ukrajine. Takže vidím to tak, že možno niekto zachytil „signály“ prípravy, že by tento stret mohol byť zneužitý, a radšej to „stopol“...

Takýto „ústupok“ by som nedramatizoval, najmä ak sa malo protestovať „modlením“. Nerád by som urazil city veriacich ľudí, ale pripadá mi veľmi ponižujúce modlením „prosiť pána“ aby „iná pani“ niečo láskavo urobila, hoci je to jej povinnosťou podľa pravidiel „demokracie“. Na vedenie ľudí k takémuto svojmu „vládnutiu“ (demokracia = vláda ľudu) mi napadá iba pomenovanie „výroba ovcí z ovečiek“. Povedal by som slovami Járy Cimrmana: Tudy cesta nevede...

Napriek tomu, že skutočne sa blížime ku kritickému bodu našej spoločnosti, nemám ilúzie, že by táto modliaca akcia bola schopná spôsobiť zvrat, že by bola poslednou šancou „ožiť“. Prácu otca Kuffu inak dlhodobo vnímam ako užitočnú a „bohumilú“, aj jeho náhodne odpočuté kázne na nete som vyhodnotil ako veľmi rozumné, takže som ďaleko od toho, aby som ho „zatracoval“ kvôli jednému odvolaniu demonštrácie (najmä ak v silnej cirkevnej hierarchii je na najnižšej úrovni, a teda „musí poslúchať“)...

stano24

Povedz úprimne, Norman, čo pozitívne dosiahli za doterajší čas tí francúzski demonštranti? Nevidím za ten rok žiaden zmysluplný pozitívny posun, možno iba nenápadné sekundárne „upúšťanie tlaku“ v spoločnosti... Vidíš tam náznaky, že by to smerovalo k zlepšeniu? Ako hovorí klasik: Psi štekajú a karavána ide ďalej...

V čom je tá „demokracia“ na námestiach autentickejšia? V tom, že tvárou v tvár môžu po sebe vyhecovaní pajáci hulákať nadávky, alebo dať si do zubov? Demonštrácia je primitívne „ukazovanie svalov“, vyhrážanie sa hrubou silou (ako vyplýva aj z podstaty slova demonštrácia), v takej situácii nemá nádej rozumná diskusia...

Problémom sa nestal prechod „do uzavretých priestorov“, ale zlé nastavenie pravidiel riadenia spoločnosti, vyhovujúce iba úzkej profitujúcej skupine. Ja si plne uvedomujem, že silným „protivníkom“ demokracie je majetková moc, a z nej vyplývajúca ozbrojená moc. Ale demokracia musí stáť na uvedomelom uznávaní rozhodnutia väčšiny, a ak niekto má tú silu porušiť toto pravidlo brutálnou silou, a zneužije to, tak to už nie je demokracia. Ak nebudeme veriť uplatneniu vplyvu rozumu bez sily, vplyvu rozumnej argumentácie rozumných autorít, tak to môžeme zabaliť. Nemáme inú alternatívu proti moci peňazí...

Riziko fenoménu „Nomen omen“ som si pri voľbe názvu stránky uvedomoval, ale napriek tomu som sa preň rozhodol. Lebo si stále myslím, že bez osvety (rozprávaním „nahlas“) si ľudia „nevšimnú“, aké rozpory sú v základných pravidlách našej „demokracie“, a ako by sa to mohlo zlepšiť. A podobne ako Edison úporne skúšal rôzne nápady až mu napokon tá žiarovka trvalo „svietila“, tak aj my musíme úporne skúšať ako „rozsvietiť“ v ľuďoch poznanie prečo tá „demokracia“ nefunguje. Aby prestali opakovane voliť „nové tváre“ a hlasovali za „nové pravidlá“...

stano24

Nemám, Norman, pochopenie pre riešenie konfliktov na námestiach a uliciach, najmä ak sa teraz už veľmi stupňuje napätie v spoločnosti. Opakovane vidíme, ako si niektoré strany vybavujú verejný priestor na predvolebné akcie v tesnej priestorovej a časovej kolízii s inými (dávnejšie rezervovanými) akciami iných politických strán alebo občianskych aktivít, takže už aj slepý vidí, že sa jedná o jednoznačný úmysel, jednoznačné provokovanie oponentov...

Nebolo by rozumné "nabehnúť" si na vidly, mohlo by to mať nedozierne následky. Aj keď sa ústup môže zdať ako slaboštvo, myslím že skôr by sa na to hodilo to staré známe "múdrejší ustúpi"! Mám veľmi zlý pocit z toho, ako sa médiá snažia "zhora-zdola" pretláčať medzi ľudí model demonštrácií na uliciach. Študenti burácajú za slušnosť, žiaci za klimatické zmeny... Myslím, že demokracia by mala mať také nástroje, aby sa "ulica" stala totálne neefektívnou...

Cítim, že naša "demokracia" akosi zlyháva, a svoje dlhoročné analýzy s návrhmi do diskusie mám na stránke http://www.demokracianahlas.sk/. Možno spoločne niečo nového, lepšieho, vymyslíme...

stano24

Pekná ukážka, ako v súčasnom straníckom systéme sa človek s nejakou takouto minulosťou "schová" na kandidátke strany, a v celoštátnom volebnom obvode ho voliči (čo v drvivej väčšine v živote o ňom nepočuli!) dostanú do politiky...
Ale je prakticky istota, že ak by ho (v inom systéme jednomandátových volieb! - viď návrh DemokraciaNahlas) mali voliť len ľudia z jeho najbližšieho okolia bydliska, v jeho volebnom okrsku, tak by zrejme nemal šancu...

stano24

Premiestnenie hlavného mesta do lokality BB sa v médiách už viackrát objavilo aj v minulosti, ale zrejme je ťažké nájsť "politickú vôľu". Súhlasím s názorom, že by sa nemalo ísť cestou podobného megaprojektu, ale postupným premiestňovaním jednotlivých inštitúcií. Máme už odskúšaný precedens napr. na premiestnení Ústavného súdu SR do Košíc...

Myslím, že podstatnejším faktorom než samotné financie na vybudovanie objektov, sú samotní ľudia vo vládnych inštitúciách. Ich hromadné premiestnenie, aj s rodinami, do nového prostredia môže byť tou najväčšou prekážkou realizácie...

Obávam sa, že v súčasnom systéme politických strán, ich záujmov, pravidiel umožňujúcich korupčné správanie, bude ťažké dosiahnuť rozhodujúcu väčšinu, preto si myslím, že najprv bude potrebné urobiť rozhodujúce zmeny v pravidlách demokracie, aby sa následne skutočne väčšinovým "hlasom ľudu" rozhodovalo o hlavnom meste...
http://www.demokracianahlas.sk/

stano24

Tiež si myslím, že zbytočne sa bude spoločnosť hádať o politikoch a politických stranách, keď im systém (pravidlá fungovania spoločnosti) umožňuje konať proti záujmom väčšiny ľudu. Treba sa sústrediť na nedostatky pravidiel, analyzovať ich, navrhovať nové riešenia, diskutovať o nich, a potom voliť tých, čo sa stanú nositeľmi zmien systému...
http://www.demokracianahlas.sk/

stano24

V Ústave SR a aj v Zákone o podmienkach výkonu volebného práva sa jednoznačne hovorí, že: "Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.". Keďže ale pri procese poštového hlasovania nie je možné zabezpečiť (kontrolovať) či volič volil priamo a tajne, tak mi z toho vyplýva, že voľba poštou porušuje oba vyššie spomínané zákony!

Hoci vo veci volebných prieskumov Ústavný súd zablokoval novelu o 50-dňovom moratóriu, tak stále je platný druhý paragraf Zákona o volebnej kampani, ktorý ZAKAZUJE počas celej doby volebnej kampane vykonávať činnosti na podporu alebo v neprospech politických strán (a pod tým sa dá zahrnúť či už volebné prieskumy, stávkové kurzy na výsledky volieb, a dokonca aj zverejňovanie výsledkov simulovaných študentských volieb)! A všetci sa tvária ako by všetko bolo v poriadku...

Pred týždňom išlo mejlové Upozornenie na porušovanie volebných zákonov Štátnej komisii pre voľby, v kópii na MV SR aj Ústavný súd, kandidujúce politické strany aj mediálne servery. Podrobné znenie upozornenia aj so zdôvodnením je na stránke http://www.demokracianahlas.sk/udalosti/