Budúca Ukrajina

Poliaci si takto predstavujú budúcnosť Ukrajiny.
No dobre, musia sa dohodnúť s Ruskom a môžu si zobrať svoju časť.

Norman
kali

No ja sa tým Rusom aj celkom čudujem, že to tým Poliakom ešte neponúkli, oni sú schopní po tom rýchlo skočiť. Maďari tí si už rovnako brúsia zuby na Zakarpatsku rus. Ešte Rumunom nech ponúknu Bukovinu a z Ukrajiny už zostane naozaj len ten Kyjev, ktorý možno časom si vezmú Bielorusi.

slaven1

To že je to v poľštine, ešte neznamená že to vytvorili Poliaci v zmysle ľudia zastupujúci poľské záujmy a nie záujmy metropole (USA-UK). Ak Poľsko vtrhne na okrajinu tak treba červenou zakresliť mapu až po nemecké hranice :D Ako vravím, je to forma vstupu Poľska do ekonomickej zóny Euroázijského zväzu, suky rafinované :)

https://nadhlad.com/comment/43437#comment-43437

Táto mapa predstavuje konzerváciu projektu "benderovci" (okrajinizmus) a opätovné rozdúchanie cez jeho ideových nositeľov ďalšej vojny za jedno-dve pokolenia (ďalšie rozjebávanie strednej a východnej Európy).

Ifka

Nyní se obracíme na soudruhy z celého světa!

Dnes máme na Ukrajině možnost vytvořit Mezinárodní legii teritoriální obrany. V rámci této sítě vyzýváme všechny ochotné soudruhy, aby se samostatně seskupili v zemích kolem hranic Ukrajiny a spojili se s námi, aby se stali dobrovolníky v boji proti ruskému imperialismu a Putinově agresi. Čekáme na vás!
https://www.afed.cz/text/7597/jak-pomoct-anarchistkam-a-anarchistum-v-ru...

cituji doslovně
Jedním z charakteristických rysů současné války na Ukrajině je přítomnost bojových jednotek s odlišným ideologickým zázemím. Krajně pravicovým jednotkám v řadách Sil teritoriální obrany Ozbrojených sil Ukrajiny (STO) a dalších útvarů s vojenskými či policejními pravomocemi, jako jsou pluk Azov a Pravý sektor, bylo a je věnováno mnoho pozornosti. Ve válce působí i zahraniční nacionalistické skupiny jako například Kastuś Kalinoŭski Battalion složený z běloruských dobrovolníků a Gruzínská národní legie, založená v roce 2014 a bojující dodnes. Obě se konfliktu účastní na straně Ukrajiny.
pokrač
https://www.voxpot.cz/ukrajinsky-anarchista-obranna-valka-je-akt-lidoveh...

a pro připomínku z dějin :
(1917–1922) na jihovýchodě dnešní Ukrajiny v důsledku pokusu o vytvoření bezstátní anarchistické společnosti …a tak dále, zdroj a pokrač.dějiny

Ifka

Představenstvo EIB s podporou Komise EU schvaluje finanční pomoc EU Ukrajině ve výši 1,59 miliardy EUR
...Jedná se o druhý balíček podpory pro Ukrajinu v rámci naléhavé solidarity EIB Ukrajina vyvinutý v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Následuje balíček nouzové podpory ve výši 668 milionů EUR, který byl plně vyplacen do měsíce od začátku války. Stejně jako první je i toto nové financování nabízeno za výhodných podmínek včetně dlouhých splatností.
... a tak dále více zde Tisková zpráva25. červenec 2022 Luxemburg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4705