JAptr

komentáre

JAptr

Všetkým pekný pozdrav,
v pravdepodobnostiach??? samo slovo v sebe skrýva, že je to len PRAVDE+podobnosť...
Nakoľko pravdepodobné je, že tu vôbec píšeme, že možno môžeme myslieť, že vôbec niečo také ako, že tu sme v nejakej realite sa stane z vesmíru (z ničoho)...Dogmy štatistických a iných matematických modelovaní reality už dávno sú rozporované(ak nie popreté). Zamysli sa nad tým, to nie je o spore...skôr o spektre myslenia.
Pekný deň

JAptr

Ahoj všetci,
...pre Normana, nie je možn, aby si operácii C.... nerozumel..., alebo

JAptr

Ahoj priatelia,
to je minoritná záležitosť,
možno sa mýlim, ale skôr nie, ako sa mýli aj Norman, možno nie...C....je už neúčinná psy-ops operácia a už to nezaberá na nikoho, ale plán B nie je...lebo doteraz to vždy zaberalo, a taká skúsenosť nie je, preto to neustále opakovanie toho istého, dokolečka dokola. To prejde, zahlási to možno Si Pching, alebo niekto iný...a bude neporiadok všade, bez jediného zásahu...a bude neporiadok všade...
Pekný pozdrav

JAptr

Ešte raz pekný deň,
tu u nás na peknom kúsku zeme Slovensku, nie je nič naše...to je len ilúzia. Po prvé zvýšenie parciálnych referenčných úrokových sadzieb len pre Slovensko hoci o 2%, a všetko je v dražbe, medzinárodnej...od štátneho dlhu, cez hypotéky obyvateľov, firiem, kontokorentov...cez prekleňujúce úvery firiem, po technologické lízingy, všetko...nenávratne a "spravodlivo"? Ani lesy, ani nič nie je naše...a to je veľká škoda. Pekný deň

JAptr

Pekný deň priateľom,
tu, ani nikde, nikto nikoho nevolí, voľba je od slova "voliť"...volí "dominion", alebo ako chcete si to nazvete, podľa toho, čo je ešte populácia bez vážnejšieho odporu schopná uniesť.

JAptr

Pekný deň,
v prvom rade, ak nebude deeskalácia v akejkoľvek forme, budú určite umierať "človekovia"...akú to má hodnotu? koľko to "stojí"? čo vôbec za to na tomto svete "stojí"? odpoveď každý jeden "človek" pozná sám...zaujíma to rozhodovateľov daného procesu, isto nie.

JAptr

Všetkým pekný deň,
zamýšľať sa nad trivialitami techniky správy Slovenska, je márne...Honosné pomenovanie "vláda" je apriórna logicko-sémantická deformácia, ktorá ma na oko zakryť pravý stav vecí a infikovať mentálny a morálny svet národa, aby mu ani len neostala myšlienka, že nič také na Slovensku neexistuje. Existuje len "správa" nie "vláda", s úplne nepodstatným obsadením hazardérov, ktorí sú ochotní na seba v danom čase prebrať večné a nezmazateľné bremeno proti svedomiu..., a oni to vedia, že proti svedomiu, ale to sa neodpúšťa práve preto, že tak konajú vedome a dobrovoľne.
Žiadnej "správe" nikde na svete nie je dovolené vykonať čokoľvek prospešné ani len neutrálne pre národ, okamžitá výmena, diskreditácia, exit...však kto vie, vie, stačí pozrieť celé dejiny. Navyše pokiaľ dostatočne nekoná v akomkoľvek negatívnom naratíve voči vlastnému národu, tak je to tiež málo...Takže úlohou každej "správy" je aspoň marketingovo únosne podať negatíva...a na to sú techniky, ktoré mnohí dobre poznajú, mnohí ani nepoznajú a všetci ani netušia...
A teraz pozitívne, nedá sa z ničoho nič upliesť bič..., ale smerovať k tomu, aby sme mali "vládu" je legitímny cieľ. Cesta je v inkrementálnych zmenách k cieľu, postupom času, nie v revolúcii, či inej forme zlomu. Ako? cestou upevňovania fungujúceho spoločenstva a súdržnosti blížnych, bez ohľadu na akékoľvek aktuálne nadiktované zákonné bludy. Súdržnosť s blížnymi neumožňuje človeku vykonať negatívny akt voči blížnym z titulu akejkoľvek pridelenej inštitucionálnej pozície, či protičlovečenského "zákona". Udelíš bratovi "človeku" sankciu v mene čoho? koho? Oberieš ho o zdroje na žitie? pre koho? v mene čoho? Recipročne sa všetkým oplatí ak je prístup pozitívny a vedie k rozvoju národa. Taktiež recipročne negatívny prístup v absolútnom ponímaní vedie k úplnému vysatiu zdrojov národa pre žitie....pre koho? v mene čoho? tieto otázky nepotrebujú odpoveď , lebo je nepodstatná. Zdroje sa odsajú ale určite nie pre nás, len od nás...Pekný deň všetkým.

JAptr

Ďakujem

JAptr

Ak môžeš, daj mi tam JAptr...dá sa?

JAptr

Buď tak dobrý, zmeň to na hocičo....kole mi to oči, až sa hanbím

JAptr

čo myslíš? a ty to určite vieš...prečo si ho doteraz tak cenia a chvália...?

JAptr

Ahoj,
Nazvy ma radšej ako chceš...,
ale buď tak dobrý, nedávaj mi meno jevrejského heretika, ktorého hnali celou Európou, lebo zničil prirodzenú holistickú didaktiku výuky detí a mládeže na prípravu pre nový manufaktúrny štýl života obmedzený na robota pre kapitalistu neschopného myslenia nad krásnom života...to budem radšej nikto

JAptr

Ja,
si s tebou rád podiskutujem aj sám...to bude aj pre ostatných snáď prínosné a sa pridajú.
JA nie sú len písmená, ale aj čísla 1. a 10....znaky, aké sú k dispozícii..., ak môžeš, zachovaj to tak...vďaka

JAptr

Napríklad,
muž so sekerou na parlament? určite je to náhoda...samého ho to frustrovaného napadlo?? práve so sekerou...

JAptr

Ahoj,
zanedbávaš cenu diskusie, tu aj keď stručne, ťa obohatí viac...ako siahodlhé výlevy jednoduchých trollov. Rozvádzaj to viac, ľudia radi múdrosť...o tom treba medzi sebou rozprávať. Pekný deň

JAptr

Zdravím,
v prvom rade prajem, aby ste si užívali dnešného dňa, možno je jeden z najlepších...
Je to búrka v pohári, Slovensko, je jedno stredne veľké mesto v horách, čo je si síce pre nás krásne, ktorí tu žijeme. Ale pre iných to nemá cenu, tu sa o ničom nerozhoduje, volia sa iba techniky realizácie. Pekný večer