preľudnenie

premnoženie ľudstva a priame dôsledky