horyslav

authenticated user

komentáre

horyslav

zdieľam ten istý názor.
s tou našou emigráciou ale trošku na zamyslenie. nejdem rozoberať príčiny, ale aj tak si myslím, najmä u mladých, že mnohí majú podobný cieľ ako imigranti. ísť za "lepším životom", teda príjmom. aj za prvej ceskoslovenskej republiky mnoho ľudí išlo za prácou do zahraničia, ale neboli to vysovene emigranti, doma mali rodiny, posielali domov peniaze. málo ich zostalo natrvalo či dlhodobo v cudzine. dnešní nemajú problém zakotviť kdekoľvek, samozrejme dajú prednosť kultúrne podobným krajinám. neposielajú na slovensko žiadne peniaze, a ak sa uchytia, nemajú problém sa odpútať od vlasti. ale výhody si chú ponechať, ak je zle, aj náš rozbitý zdravotný systém je im dobrý, u niektorých aj sociálny. Ale to už je vecou svojprávnosti štátu a svojprávnosti národa ako takého.
pre mňa nedoriešené je najmä ten trh s pracovnou silou. štát investuje do vdelania a nevráti sa mu to. čím vyšie vzdelanie, tým väčšia strata. a kvôli volnému pohybu v rámci únie, nemôže zaviesť protiopatrenia, napr. viazane odrobiť na Slovensku istý počet rokov, poprípade žiadať zálohu, adekvátnu časť za vzdelanie, pred vycestovaním, ai... pritom na vzdelávanie peňazí niet. a ešte k tomu ten nezmysel s volebným právom u dlhodobo žijúcich slovákov v zahraničí. čert bol dlžeň takúto vykrádačskú úniu. a to je len časť črepiniek z rozbitého Slovenska...

horyslav

Norman, aký máš pohľad na osobu zlínskeho podnikateľa T. Baťu, samozrejme, v kontexte tej doby a ako by si hodnotil takéto konanie v súčastnosti... vďaka

horyslav

a nevšimol si si ráno náhodou, že máš naopak pyžamo?.. nič vo zlom... a dúfam, že nevadí tykanie

horyslav

Skôr mám dojem,že nešlo ani tak o Bratislavu, ale o západný breh Dunaja. Môžem sa mýliť, nezaujímal som sa o to podrobnejšie. Niekedy dávnejšie som čítal článok o zajatí maďarskej posádky, ktorá istila most na petržalskej strane.
Ak by boli rozmýšľali ešte pragmatickejšie, mohli za hlavné mesto vyhlásiť Miškovec a mocnosti by nám boli odklepli aj Matru. :-) Čo viem, bol to aj pôvodný návrh amerických Slovákov, aby Matra bola súčasťou Slovenska, kdesi som videl aj mapu s uvažovanou hranicou.

horyslav

všetko dobré v novom roku a Nadhladu vela indícií a prezieravosti