geopolitika

Globálna medzinárodná politika, definovaná rozložením zdrojov (ľudí, materiálu, energie).

       úvahy                                       -->všetky texty