Západný čierny nosorožec je vyhubený

Západný čierny nosorožec bol v týchto rokoch oficiálne vyhláseny organizáciou IUCN za vyhynulého.

black rhino

Bol oficiálne vyhlásený za vyhynulého, ale správny termín je, že bol vyhubený, pretože  jeho zmiznutie bolo spôsobené lovením a zabíjaním.

Iný typ afrického nosorožca, severský biely, je na okraji podobného tragického osudu. A to isté platí o ázijskom,  jávskom nosorožcovi. O niečo lepšie je na tom len populácia južného bieleho nosorožca.

Boli potrebné milióny rokov, aby sa imanentná forma prejavila v takejto jedinečnej bytosti. Potom prišiel kríženec opice a potkana s puškou a všetko to zničil.

 

Nie som zástanca prehnaných iracionálnych fantázií o spravodlivosti, ale je ontologická pravda, že svet existuje na základe kauzálnej identity - ináč povedané: zákon zachovania energie, akcie a reakcie a tak ďalej. Civilizácie, ktoré sa tomu viac venovali, používali aj termín karma. Ale azda bude stačiť si to predstaviť ako veľké kyvadlo. Ako množstvo takých kyvadiel, ktoré sa nezastavia.

Na základe týchto znalostí sa filozofi nečudujú, že je život ľudí zložený z pravidelného opakovaného utrpenia. Nemožno ale celkom povedať, že si ľudia to peklo zaslúžia. Nie, je to oveľa priamejšie - to oni sami sú to peklo.

 

 

nové