Odstrániť symboly kresťanstva vo Francúzsku?

PARÍŽ - Francúzsky najvyšší správny súd nariadil v stredu odstrániť kríž zo sedem a pol metrového pamätníka bývalého pápeža Jána Pavla II. nachádzajúceho sa na verejnom námestí v Bretónsku

 

 

odstranenie kríža Jan Pavol II

Tu treba jednoznačne povedať, že kríž je symbolom európskej tradície.

Symbol tzv. "ukrižovania" je upravená pôvodná verzia zavesenia na strom, ktorá sa nachádza v mnohých západných a severských mytológiách a týka sa viacerých mytologických osôb - Odin, Dionýzus a podobne. Na strome Odin kontemploval a dosiahol múdrosť. Vlastne možno povedať, že táto symbolika bola z týchto mytológii prevzatá do južnej tradície.  Kríž je symbolickou abstrakciou horizontálnej roviny hmoty a jej prekonania vertikálnou línou poznania. Zároveň je v kresťanstve kríž pokračovaním staroegyptského symbolu života, anch. 

Pre to všetko je kríž posvätný symbol nielen pre kresťanov, ale je to či mal by to byť hodnotový symbol aj pre akýchkoľvek duchovne či kultúrne založených Európanov, aj pre ateistov.

Okrem toho je dnes kríž bezpochyby symbolom opozície voči extrémne dogmatickému a netolerantnému rozpínajúcemu sa náboženstvu-ideológii islamu. Kto dnes dáva pokyn na strhnutie kríža, ten je absolútny idiot.

 

Je príznakom dvojnásobnej absurdity, že sa jedná o sochu Jána-Pavla II, práve toho, ktorého celý Západ, nielen kresťania, vyzdvihoval priam do nebies aj kvôli jeho politickej a inej angažovanosti na poli multikulti. Tu vidno, ako boli katolíci podvedení, tu vidno, ako sa globalisti odmeňujú svojím kolaborantom.

 

Symbol má byť odstránený podľa zákona o sekularizme z roku 1905, ktorým sa zakazujú náboženské symboly na verejných miestach. Oprávnene sa ľudia pýtajú, kedy budú odstránené symboly židovstva, vrátane symbolov holokaustu. Ale je to len rétorická otázka - samozrejme že vieme, že budú odstránené až potom, ako anglosionizmus padne. Ale potom to bude okamžite. Veď prečo by sme my mali byť tolerantnejší, ako títo "liberáli"? Dosť bolo, ako oni nám, tak my im. 

 

 

 

 zdroj aktuality  sme

 
Autor: 
téma: 
forma: 
Buheh

kedy sa konečne my stredoeurópania ospravedlníme Turkom za to, že keď v roku 1683 tureckí imigranti prišli do Európy šíriť multikulturalizmus (a jeho osvietenú kultúru, vrátane islamu a práva šaríja), vtedy pri Viedni tunajší fašisti a xenofóbi usporiadali terorizmus a masovo zavraždili desaťtisíce imigrantov. Bolo to vrcholne rasistické a odsúdeniahodné.

Bolo by v tejto súvislosti nanajvýš vhodné, keby nielen pápež, ale aj všetci ostatní politici a politickí analytici pobozkali nohy každému jednému z potomkov vtedajších šíriteľov kultúry, islamu, pravdy a lásky a pridelili každému jeden dom, ktorý zatiaľ neoprávnene obývajú potomkovia vtedajších xenofóbov a teroristov z roku 1683.

nové texty