O tom aké ponaučenie si možno zobrať z medzivojnového Poľska

Ubehlo už 5 rokov od natočenia filmu Непереписанная история. Польский излом. Súčasné udalosti na Ukrajine spojené s príchodom fašistickej bandy k moci, sankciami, ktoré Západ uvalil na Rusko čeliace tomuto  nacistickému a xenofóbnemu vredu vynorenému v strede Európy, rovnako ako nevhodná rola Poľska záporne ovplyvňujúca situáciu, robí opäť aktuálnym príbeh, ktorý v tomto filme opisujú jeho tvorcovia. Dielo nezostarlo, ba čo viac, stalo sa ešte viac dôležitým pre pochopenie dnešný udalostí vo Východnej Európe.

Príbeh hovorí o poľských dejinách obdobia dvadsiatych až tridsiatych rokov minulého storočia. Boli to dni bezuzdného poľského nacionalizmu. Pokusy etnických menšín – Ukrajincov, Bielorusov, židov, Rusov či Litovčanov – o udržanie ich národnostného povedomia, boli potláčané krutým spôsobom. Režim Józefa Piłsudského a jeho  podporovateľov bol neochotný uznať základné práva národnostných menšín. Toto Poľsko značne oslabilo spraviac ho odsúdené na zánik pri prvom Nemeckom útoku. Poľsko utrpelo porážku nie len pre vojenskú prevahu Werhmachtu nad svojou armádou, ale hlavne pre vnútornú nejednotnosť hlodajúc poľskú spoločnosť zvnútra. Len zopár Poliakov bolo pripravených ponúknuť neochvejný odpor a brániť krajinu, ktorá bola viac predstavovala „tetu vlasť“ než „matku vlasť“.

A tu prichádza paradox dejín: Winston Churchill spravil výstižnú poznámku, keď Poľsko z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami označil ako „nenásytnú hyenu Európy“. Pre mnohých dejepisov význam úlohy, ktorú v 2. svetovej zohralo Poľsko tých dní bledne pred faktom, že krajina bola obeť Hitlerovej ozbrojenej intervencie, ktorá rozpútala 2. svetovú vojnu. Rovnakým spôsobom aj zločiny nemeckých nacistov spravili akosi menej významné to, čo režim Piłsudského robil v jeho koncentračných táboroch, pri etnických čistkách a pri príšernom zaobchádzaní s opozíciou.

Zločiny proti ľudskosti, ktorých sa dopustil Nacistický režim Nemecka nemôžu udusiť v zabudnutí zverstvá spáchané vládou druhej poľskej republiky. O tom je film. Poskytuje fakty a dôkazy na zvýraznenie dejinných udalostí, o ktorých má široká verejnosť len malé povedomie.

Len zopár jednotlivcov vie, že pred vybudovaným nemeckých koncentračných táborov Poľsko už stihlo nadobudnúť bohaté skúsenosti z tejto oblasti pri zaobchádzaní s vlastnou opozíciou nesúhlasiacou s vládnucim režimom.

V roku 1934 bol postavený prvý koncentračný tábor na mieste zvanom Bereza Kartuska (územie dnešného Bieloruska) za účelom uväznenia tých, ktorí boli obvinení z „protištátnej“ činnosti: predstaviteľov ukrajinských, bieloruských a židovských národnostných hnutí, komunistov, členov tajných organizácií, kňazov grékopravoslávnej cirkvi... Neexistovali žiadne jasné pravidlá koho uväzniť – do tábora umiestňovali všetku opozíciu bez rozdielu. „Nápravná výchova“ zahrňovala neľudské podmienky, vyčerpávajúcu prácu, týranie, mučenie a bitky.

Poľský „ľudsko-právny aktivisti“ mali dobrý vzťah so svojimi nemeckými kolegami udržovaní rovnakým spôsobom ako ich šéfovia. Napríklad Goebbels a Herring často jazdievali do Poľska, ministri zahraničia Ribbentrop a Beck boli tiež často spolu videní. Józef Kamala–Kurhański, riaditeľ tábora, dostal výcvik v nemeckých koncentračných táboroch. Zhodou okolností strávil posledné dni svojho života v Osvienčine.

Vecní Nemci

Nemci boli neobyčajne vecní: keď skončíš, môžeš ísť. Nepotrebovali žiadny poľský štát, a jeho schopnosti konať represie. Bol čas ísť.

Nemecko potrebovalo aby Poľsko spravilo to čo chcelo – etnicky vyčistiť Kresy („územie východných hraníc“) získané Poľskom ako výsledok vojny z roku 1920 so sovietskym Ruskom. Dnes tieto územia ležia v západnej Ukrajine, východnom Bielorusku a východnej Litve s mestami ako Ľvov, Vilnius alebo Hrodna. Chceli aby sa táto zem očistila od „cudzincov“ ako Ukrajinci, Bielorusi a židia.

Poľský režim zvládol zadanie dokonale. Každý nepoliak bol nútený odísť. Film predstavuje zaujímavé čísla: nezáležiac na tom, že viac ako 40% obyvateľov Kresov boli „cudzinci“ s prevažne grékopravoslávnym vierovyznaním, bolo im odňaté právo hovoriť, čítať a učiť deti v ich materinskom jazyku, rovnako ako modliť sa v ich kostoloch. V západnom Bielorusku zostalo len 37 škôl z pôvodných 400. 1300 pravoslávnych kostolov bolo zničených alebo vyrabovaných.

Aby zvýšil počet poľských obyvateľov, režim rozdával v Kresoch (hlavne vo Volyňskej oblasti, dnešná Ukrajina) veľké pozemky vojakom vo výsluhovom dôchodku.  Títo stáli na čele asimilačnej politiky, a zároveň vyvolávali veľké pocity neznášanlivosti medzi nepoliakmi. Vo filme historik Матвеев Геннадий hovorí, že Piłsudského režim urobil s Poliakov rukojemníkov ich vlastnej národnostnej politiky smerujúc k medzinárodnej zrážke, špecificky je myslená Volyňská tragédia, kde OUN-UPA (Organizácia ukrajinských nacionalistovUkrajinská povstalecká armáda) zabila v období 1943 až 1945 80 000 až 100 000 Poliakov.

Toto je iba jeden zreteľ veci. OUN-UPA mala svoju vlastnú nacistickú ideológiu, ktorá nemala žiadne miesto ani pre Poliakov, ani pre „Moskalov“ či židov na Ukrajinskej pôde. Po tom ako Hitler spravil s Poľskom v auguste 1939 krátky proces, nemecký režim využil BanderuŠucheviča aby vyčistil Volyňsko-podolskú oblasť, rovnako ako ďalšie oblasti Reichskommissariat Ukraine od Poliakov a židov. Neľudské ukrutnosti (fakty sú vo filme doprevádzané zábermi a rozhovormi), ktoré spáchali banderovci, boli vtedy na dennom poriadku. Dokonca boli na výkon tejto úlohy vytvorené špeciálne „nástroje“ – začínajúc práporom Nachtigall končiac divíziou SS Galícia. Volyňská tragédia nebola spontánna, v skutočnosi to bola vojenská operácia dôkladne naplánovaná a takmer dokonale vykonaná Volyňským vedením OUN.

Dnes si nechcú pamätať a spomínať udalosti tých dní ani vo Varšave ani v Kieve. Okrem toho, tieto 2 politické režimy ukazujú vzácnu súdržnosť, keď dostane na pretras národno-oslobodzovacie hnutie Donbasu. Vrchní predstaviteľa Poľska hrajú aktívnu úlohu poskokov kievskému režimu. ASBS Othago je súkromná armádna spoločnost, ktorú založil bývalí poľský minister zahraničia B. Sienkiewicz. Nedávno prenikla na verejnosť účasť tejto firmy na takzvaných „protiteroristických“ operáciách na juhovýchode Ukrajiny.

"Фото РИА Новости / Александр Гейфман Na snímke je pôvodný rusko-ukrajinský hraničný prechod Izvarino. UA štátny znak "Trizub" je strhnutý, UA zástava chýba - namiesto tej je vztýčená zástava LNR, pod ňou na pripomenutie bývalého jednotného štátneho útvaru Ukrajiny a Ruska - zástava bývalého ZSSR. Ale najzaujímavejší je pozmenený nápis (pôvodne UKRAINA) RUINA." - od užívateľa ushiro
"Фото РИА Новости / Александр Гейфман Na snímke je pôvodný rusko-ukrajinský hraničný prechod Izvarino. UA štátny znak "Trizub" je strhnutý, UA zástava chýba - namiesto tej je vztýčená zástava LNR, pod ňou na pripomenutie bývalého jednotného štátneho útvaru Ukrajiny a Ruska - zástava bývalého ZSSR. Ale najzaujímavejší je pozmenený nápis (pôvodne UKRAINA) RUINA." - od užívateľa ushiro

Zdá sa to byť neuveriteľné, ale sily, ktoré medzi sebou bojovali sa spojili, aby dosiahli spoločný cieľ. Vyzerá to ako paradox, ale iba na prvý pohľad. Dnešný nacionalisti a nacisti sa spojili na základe rusofóbie. Poľsko pomocou hladu a chorôb znieslo zo sveta tisíce vojakov červenej armády, ktorí padli do zajatia v roku 1920, zariadili aby ich oponenti zhnili v koncentračných táboroch a násilne asimilovali menšiny. Teraz predstierajú, že sú demokrati. Kievský neonacistický režim, ktorý sa dostal k moci prikrytý transparentmi s Banderovou podobizňou, vypúšťa na Novorusko rakety a napalm za účelom vyhladenia civilistov, hlavne Rusov. Treba sa na tieto 2 režimy pozrieť bližšie - určite sa nevnímajú ako dvojičky, ale evidentne ako spriaznené duše.

Len ťažko bude prekvapením ak budú Poliaci zdieľať svoje skúsenosti z Bereza Kartuska s PorošenkomAvakovom. Nedávno však bývalí minister obrany Ukrajiny prišiel s nápadom postaviť filtračné tábory pre všetkých dospelých ľudí z Novoruska, vrátane žien, aby sa odhalili tí, ktorí majú spojenie so „separatistami“. Navrhol, že ľudia bez týchto spojení by boli neskôr deportovaní do ďalších regiónov Ukrajiny.

Znovu, rovnako ako desiatky rokov späť, vodcovia ženú svoj národ do krajnosti prebúdzajúc v ňom tie najdivokejšie pudy. Množstvo Ukrajincov a Poliakov sú náchylný ku xenofóbii a neznášanlivosti voči názorom iných. Nečudo keď sú priamo nabádaní, aby boli nepriateľskí k susedom, ktorí chcú hovoriť iným jazykom a modliť sa v iných kostoloch.

Osud starého kontinentu

Nechceme otvárať staré a stále boľavé rany, nevoláme po tom aby Poliaci pri každej príležitosti Ukrajincom pripomínali ich zodpovednosť za Volyňskú tragédiu. Na poučenie vyplývajúce z dejín by sa však nemalo zabudnúť. Spomeňme si ako Hitler (agresor) najprv povzbudzoval  Piłsudského pri čistený východných Kresov od Ukrajincov, Bielorusov a židov, a potom Hitlerove SS „blahosklonne“ pristupovali k OUN-UPA bojovníkom pri masakre poľských dedín.

Ak Varšava presvedčila seba že Rusko je jej hlavný nepriateľ, a duchovný nasledovníci Banderu a Šucheviča, ktorí už začali praktizovať svoje dedičstvo, sú kamaráti, tak kamarátstvo založené na rusofóbii ako z doby kamennej vyústi do ďalšej Volyňskej tragédii. Pravdepodobne sa to bude volať inak, ale dôsledky môžu byť ešte závažnejšie.

Film nevyhnutne vedie k tomuto záveru bez ohľadu, či bol natočený pred tým než sa „demokratická“ Varšava a neonacistický Kiev zliali v objatiach. Dielo Радика Кудоярова vydáva svoju závažnosť práve dnes.

Či už Poľsko prizná svoju vinu, a príjme zodpovednosť za činy svojich predchodcov, krajina umiestnená medzi Západnou a Východnou Európou, môže dláždiť cestu pre nové, sľubné medzinárodné možnosti, a hrať dôležitú úlohu pri určovaní osudu starého kontinentu.

Poznámka prekladateľa: Článok je prebratý z fondsk.ru, takže odráža silnú proruskú pozíciu. Aj napriek tejto skutočnosti však článok pomôže mnohým Slovákom objasníť "zozsiahle stavebné úpravy prebiehajúce vo Varšave v septembri roku 1939".

Norman

na lokálne média -
prečo sa v Slobodnom Vysielači hodiny rozčulujú nad tým, že smetiari su čuráci a robia propagandu a že vraj ľudia sú blbí?
Možno ani tak nejde o to, že to stále opakujú, ale prečo ten rozčulujúci tón, to je proste otravné, veď to nie je nč nové.
Ja sa nečudujem, že poskoci robia to, za čo im platia a že ľudia si dávajú pozor, kým sa prejavia.
Vždy si to tak dvakrát do mesiaca pustím a zostane takáto pachuť.

No ale nevadí, hlavne že majú klub, to jest krčmu, tam môžu pri pive politizovať, ako všetci ešte za komunistov.

Norman

Áno, v Polsku mali pekný naleštený slovanský fašizmus - dobre, že si to pripomenul.
V Rusku (a ukrajine a bielorusku) mali pekný Stalinov bolševizmus. V Maďarsku Hortyho fašizmus, v Rumunsku ten rumunský, v Jugoške totalitu krála, Taliansko, Španielsko, a ak niekto považuje ešte dnes imperiálne Francúzsko či imperiálne Anglicko za "demokratické" v pôvodnom zmysle slova, tak je beznádejný prípad. Len Československo bolo priam ako dnešný Izrael - jediná demokracia v strednej Európe:)
Toľko k slobode v Európe pred vojnou.

Článok je fajn, je objektívny, myslím, (tie naznačenia, že za výčiny Poliakov či Ukrajincov môže nejako Hitler sú také smiešne, že sa stratia). Poliaci - Ukrajinci - bolševici - trojuholník smrti, bolo to naozaj nechutné, cez vojnu... Tí si vystačili vtedy a očividne je tam smrtelných emócií dosť doteraz.

Roman

myslím že ten trojuholnik neboli poliaci- ukrajinci - boľševici, ale poliaci - ukrajinci - menševici

Norman

môže byť.

micha

Kdo je to menševik, to je nějaký -ista? UKáčka mají každopádně problém, pan Porošenko blbě čuměl.:-)

Stefan

Vďaka Slaven za zaújmavý článok. Je veľmi poučný. Asi som beznádejný prípad, ale demokratizmus ktorý vladol vtedy vo svete považujem za to isté za čo sa sám hodnotil. Považujem za potrebné pomenovať veci svojími skutočnými menami a neprekrúcať a nezahmlievať, ak sa chceme niekam posunúť. Po rozbití Rakúskuhorska, si tiu v ČeskoPomlčkaslovensku demokrati okrem im priaznivo naklonenej demokratúry generála Pilsudského, vytvorili na ovladnutie tychto území demokratizmus tatíčka Masaryka. Číže nejde o trojlístok smrti, skôr by som povedal o vydarený a šťastný štvorlístok lumpov a darebákov. Istý propagator demokratizmu tvrdil, že demokratizmus spred druhou sv. vojnou nenapĺňal štandardy toho súčasného. To ako na ospravedlnenie výčinov vtedajších svojích predchodcov a nimi podporovaných a protežovaných režimov akým napr. bola tu spomínaná demokratúra gen. Pilsudského v Poľsku a Masarykov demokratizmus v ČeskoPomlčkaslovensku, ktorý ochotne nahradil predošlý "žalár národov" na troskách ktorého vznikol a vyvolal obrovskú nevôľu jak v Sudetoch, tak na Slovensku. Ovšem to by sme mohli na ospravedlnenie komúnizmu hovoriť aj my, že síce komúnizmus nenapĺňal dnešné štandardy, ale nevadí keď bol aký bol. To isté by bolo možno tvrdiť o sv. inkvizícii a ideologických čistkách sv. inkvizície. Čo sa aj v určitých prípadoch robí, že stredovek bol proste taký.

tartus

Autor sa domnieva ze poliaci pracovali pre Nemcov, co je blbost, uz len preto ze v polsku zila 4 milionova nemecka mensina ktora bola rovnako prenasledovana a likvidovana ako ta na vychode. a rovnako ako boli likvidovany cesi a slovaci na juhu. pekne sa o tom da docitat v knihách od vydavatelstva guidemedia, hlavne v knihe 100 dokumentov o zacati vojny. ale aj v iných.

Stefan

Pri takej politike Poliakov na akú poukázal zvidavyvincenc na svojích stránkach môže akékoľvek tvrdenie vyznieť ako blbosť. Takže nerád by som sa púšťal s Tebou do nejakého sporu, zvlášť keď sa necítim dejepisne dostatočne zdatný. No autor stránky zvidavyvincenc zozbieral dostatok dôkazov z historických archívov o tom, ako Poliaci paktovali s každým, aby mohli intrigovať s každým proti každému. Ale podľa zbežných mojích vedomostí o predvojnovom období, mi pripafdá táto vlastnosť aj u iných demokratických štátnych politických špičkách taká istá.

tartus

Vseobecne zname je ze najvetsim priatelom polska bola britania, Ved britania dala poliakom bianko sek na vojnu s nemeckom. Britania priamo povedala, robte si co chcete, ak vas nemecko napadne my vam prideme na pomoc. Anglicko vyprovokovalo prvu aj druhu svetovu vojnu. na to su dokazy, akurát sa to nikdy nebude vyucovat v skolach. Vies si predstavit ze by po 60+ rokoch museli rehabilitovat Hitlera, povedat pravdu ze to bol sice diktator, ale ze nechcel vojnu, nechcel dobyjat svet, ale ze prave zapadne mocnosti Britania a USA chceli vojnu? Teda budem spravodlivy nie britania a USA, ale Rotchild&com. ktori ovladali vtedy britaniu a USA, a dnes ovladaju vetsinu planéty. Ano Poliaci boli vzdy poplatni zapadu, tak ako Ceskoslovensko a dnes vetsina vlad. Ale cudujes sa im? Najdes dnes nejakého politika ktory bude mysliet na dobro krajiny, ked vie ako dopadol dubcek, minister financii nemecka pri spajani republik, Milosevic, a ini politici ktori podobne ako Hitler mali na prvom mieste vlastny narod a az potom zahranicnych korupcnych mafianov.

Stefan

Vďaka za vysvetlenie. Už rozumiem. Mal som to tušenie, že som sa zrejme unáhlil, skrz nejakú skutočnosť o ktorej mi z dejepisu písaného víťazmi, chýbala.

s1
Správne, nezabúdajme na Britov. Vietor aj dnes fúka z Londýna. Dnešnú vojnu rozkrúcajú aj Briti. Už som to tu viac krát písal. Pekná vec je uvedená na wiki stránke Panarina: New British Empire In 2005, Panarin coined the term "New British Empire", which in his view started forming in 1945 (later he said that the Dulles brothers created it)[citation needed] and consists of 7 levels, with the following structure (subordinate from top to bottom):[citation needed]     American-British transnational capital: Control centres – London and New York, analytical centre – RAND Corporation (USA, California).    USA: Control centre – Washington DC, analytical centre – the State Department of the USA.    British Commonwealth: Control centre – London, analytical centre – the BBC.    Trojan horse states: Poland, Saudi Arabia    Economically controlled states    Politically controlled states    Destabilisation states: Central Asian states, Afghanistan, Iraq, Israel, Yugoslavia Dnešný článok z Aeronetu k Poľsku:  http://aeronet.cz/news/polsky-trojsky-kun/ (ani slovo o spojenectve s Londýnom mimochodom)
Náhodný okoloidúci

Winston Churchill sa svojho času vyjadril, že ak bude víťaziť Nemecko, pomôžu Rusku, ak bude víťaziť Rusko, pomôžu Nemecku. Takže Nemci sa Rusi by sa konečne mali spojiť ako rovnocenní partneri a vyprášiť Anglánom kožuch, ale fakt poriadne. Nič iné si tí vojnoví rozoštvávači a manipulátori nezaslúžia.

micha

Beru to sportovně Stefane, ale už to slovo raději nepoužívej.:-)

Stefan

Ďakujem za To ako pristupuješ s nadhľadom na ten môj niekdajší prešľap. Sprvu mi nedošlo kde som to slovo "znova" použil, teraz sa domnievam že ide zrejme o vyjadrenie sa k predošlým diskúsiám. Tam ma ale Ema poriadne za to vyhrešila, takže som to považoval za uzavretú vec. Skutočne ale ospravedlnenie som tam neuviedol. Ospravedlňujem sa Ti za tú urážku. Asi som vtedy Tvoj príspevok adresovaný Eme prečítal unáhlene, dôsledkom čoho som ho považoval za ironicky formulovaný. Ema ho chápala ináč, zrejme tak, ako mal skutočne vyznieť.

Náhodný okoloidúci

http://www.cas.sk/clanok/292669/zahada-rozlustena-svet-sa-konecne-dozved...

Jackom Rozparovačom bol podľa testov DNA poľský imigrant Aaron Kosminski.

Hej, Aaron... typické poľské meno...