Slov je už naozaj dosť

Norman

Dochádza k tomu, čo bolo nevyhnutné: genetické a kultúrne antagonizmy na Slovensku vyústia do otvorených stretov ozbrojených skupín. To je jemne  povedané – v skutočnosti môže byť už pomaly reč o občianskej vojne.

Štátna moc má  pred sebou neriešiteľnú situáciu. Na jednej strane rastie geometrickým radom populácia asociálov a na druhej strane im rozkladná nadnárodná ideológia prikazuje  ničnerobenie. V súčasnom západnom systéme sa akýkoľvek zákrok proti asociálom zakazuje a je označovaný ako "totalita", respektíve "nacizmus".  Byť tak označený si nemôže dovoliť žiadna časť štátneho aparátu,  ale aj pre súkromnú osobu či organizáciu je také niečo priam fatálny rozsudok.

Na druhej strane rozsah kriminality, ktorej sa dennodenne dopúšťajú asociálne vrstvy, prirodzene postupne vytvoril opozíciu a vznik štruktúr, ktoré sa začínajú aktívne brániť a na kameň odpovedajú kameňom.  K stretu týchto dvoch vrstiev spoločnosti bezpochyby dôjde, a bude to čoraz horšie.

Najbližšie také stretnutie by malo byť v sobotu  29. septembra (2012) v Krásnej Hôrke. Pod heslom "Dosť bolo rečí" tam  dá sa povedať známy ľudový politik Kotleba (Ľudová strana Naše Slovensko) organizuje očistenie svojich pozemkov od ľudí, ktorí tam prebývajú bez jeho povolenia. Ako asi všetci vedia, jedná sa o skupinu bývajúcu tam nedôstojne v chatrčiach, jedná sa o jeden zo slumov, ktoré začali vznikať na Slovensku po roku 1989. Celá akcia Ľudovej Strany je definovaná ako pokračovanie opatrení na zabránenie ďalších škôd po požiari hradu Krásna Hôrka na jar tohto roku. V skutočnosti ide všeobecne o nájdenie metódy, ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí ignorujú zákony a základnú morálku európskej spoločnosti.

O týždeň v sobotu teda hrozí výrazná konfrontácia, o čom svedčia výzvy z Ľudovej strany, žiadajúce prítomnosť až pár tisíc svojich aktivistov, ako aj to, že majiteľ pozemkov Kotleba požiadal políciu o ochranu seba a svojich spolupracovníkov. Toto polícia (predpokladám) nemôže odignorovať – ostatne, aj doteraz sa vždy aktívne a iniciatívne sama zúčastňovala akcií  rôznych Kotlebovych spolkov. Tentoraz som ale sám zvedavý, z akého dôvodu by mohli zakročiť proti právoplatnému majiteľovi na jeho vlastných pozemkoch. Toto je jasný rozdiel voči napríklad situácii spred troch rokov v Šarišských Michaľanoch, kde sa opancierovaná polícia – bez preháňania - dopustila naozaj brutálnych skutkov. Len dvaja ľudia zatiaľ vyjadrili názor, že Kotleba na akciu nemá právo : miestny tzv. "cigánsky vajda" a rovnako sa vyjadril aj bývalý minister Daniel Lipšic.

 

Iným spôsobom podporil obyvateľov slumov predseda Strany rómskej únie na Slovensku, Vladislav Sirotka. Podľa neho môže vyvolať nepokoje a spôsobiť, že obyvatelia rómskej národnosti vyjdú do ulíc po celej republike. Demonštrácie pred úradom vľády už organizuje. Takisto vyzval svojich sympatizantov, aby prišli v spomínaný deň 29.9 do Krásnej Hôrky aby zabránili zničeniu, ako sám priznal, načierno postavených slumov.

 

Ako predísť násiliu?

Nuž, odkladaním, ako doteraz vždy,  sa nič nerieši.

Ak by štát ustúpil a dal za pravdu  asociálom nezákonne okupujúcim pozemky, pokračovali by sme ešte rýchlejšie na ceste do Kosova.

Jedinou možnosťou, ako zabrániť násiliu, je angažovanosť takého množstva rozumných a zrelých ľudí, priamo tam, na mieste, že k násiliu nepríde a proces právoplatného odstránenia slumov prebehne bez odporu tam dočasne sa zdržiavajúcich. Hrad Krásna Hôrka patrí nám všetkým – nedopusťme, aby sa v situácií angažovali len nevyzretí  radikáli.

 

Celý tento problém by sa tak mal posunúť aj vzhľadom na to, že podobná tragédia na západnom Slovensku v Malackách vyústila až do stavu, keď občan tejto republiky, pán Dobrovodský, po štyroch rokoch šikanovania, násilia a vyhrážania sa smrťou, bol  prinútený opustiť svoj rodný dom.

 

Ak niekto chce, aby sme postupne všetci dopadli ako Oskar Dobrovodský, môže sa ďalej ľahostajne prizerať a dúfať, že jeho sa to netýka.

 

 

 
piskorka
Sinuhe

a 29.09. môžem (nemusím pracovať o.i. aj na parazitov).Ukážme, že nie sme len salónni kritici, ale spravme si vlastivedný výlet do Krásnej Hôrky. Ponúkam tri miesta v aute, náklady na cestu hradím ja, výstrojné potreby a stravu si hradí každý sám.

nonula

rad sa tiez pridam

mnkr

ak sa stihnem vratit dovtedy domov, beriem Ta za slovo. Ako Ta skontaktujem?

mnkr

geneticky defektni ludia, rakovina zabijajuca hostitela...untermenschen. Je to krute, ale isty rezim mal v istych veciach recht

Sinuhe

môžeme sa stretnúť 26. alebo 27. dakde v meste a dohodneme sa. Môžeme sa kontaktovať aj cez nejakú neutrálnu mailovú adresu, napríklad na azete a pod.

Norman

Ale ako vidím, na to, aby sme spravili spoločnú spanilú jazdu až na ďaleký východ, sme očividne málo zohratí ( niekde na azete... , niekde sa najprv niekedy stretnúť... ak ... ).  Anonymita má proste svoje pravidlá a svoju cenu - ale aj sa oplatí.

Bol som na rôznych demonštráciach rôznych spolkov a to, čo sa bude diať pod Krásnou hôrkou, opakujem, može byť pozoruhodná až dejinná udalosť (aj keď vyriešenie nelegálnych slumov sa už dialo, napr.:  http://www.youtube.com/watch?v=IBw_B-SlHmY&feature=related )  Bude to veľmi zaujímavé aj ohľadne reakcií štátnej moci. Ale tiež neviem, či si toľko osobnej zábavy doprajem.

 

Sinuhe

anonymita je fajn vec, ale jedného dňa bude musieť padnúť. Ak nepadne, padneme my a síce do zabudnutia a s pocitom, že sme neurobili to, čo bolo treba, že sme sa pokúšali naprávať veci iba v akejsi teoretickej rovine.

Ja som to tu potom ten výlet nepropagoval, lebo po večeroch som chodil z práce uťahaný ako kôň a jednoducho sa mi nechcelo. adšej pôjdem na októbrovú demonštráciu tu v Bratislave.  Okrem toho sa tu zoširoka pretriasala problematika komunít. A ten problém by mala riešiť v prvom rade tmojšia komunzta. Som nato zvedavý - po skúsenostiach z Malaciek, kde malačanská komunita nedokázala pre jednych z nich - pre rodinu Dobrovodských - ani pohnúť prstom. Čakám, že kedy sa nákaza zažerie do ďalších Malačanov. Lebo aj pre parazitov platí: s jedlom rastie chuť - a na tom malom dvorčeku (kde chýba dlhý bič) v susedstve (stále ešte pán Dobrovodského staršieho) je ich už priveľa... 

Buheh

musia byť splnené, aby mohlo fungovať spolunažívanie medzi bielymi a Rómami, alebo všeobecne, medzi akýmikoľvek dvomi druhmi rodu Homo:

1. Pravidlá musia platiť rovnako pre všetkých.

2. Aj šance musia byť rovnaké pre všetkých.

3. Zvrchovanosť komunity.

Ad 1. Pravidlá musia platiť rovnako pre všetkých. Toto kričia aj dnes červení i modrí a v princípe by to vedeli splniť, a dokonca tak nastoliť aj určitý poriadok. Ibaže sa zdráhajú, lebo splnenie tohto jediného z vyššieuvedených troch bodov nebude skutočným riešením – výsledkom by totiž bol iba teror vládnucej vrstvy nad bezbrannou menšinou. A tak ako každé napätie a nespravodlivosť, skôr alebo neskôr by to muselo prasknúť a tiekla by krv.

Ad 2. Všetci musia nielen dodržiavať rovnaké pravidlá, ale aj mať rovnaké šance. Toto už modrí splniť nevedia. Síce o tom hovoria, ale v ich ponímaní najsilnejší berie a ostatní strácajú čoraz viac – nerovnováha šancí má tendenciu sa len prehlbovať. Červení sa to pokúšali splniť, ale ich veľkolepý pokus z minulého storočia bol neúspešný. Okrem iného totiž nevedeli, že nestačí splniť len dva z troch vyššieuvedených bodov, ale musí byť splnený aj ten tretí, najdôležitejší.

Ad 3. Zvrchovanosť komunity. Toto je hlavná pointa. Nezávislosť komunity (obce, osady, ekonomickej jednotky) od vonkajšej moci – a zároveň aj absolútna zodpovednosť za svoj životný priestor, svoju populáciu i ekonomické uplatnenie na globálnom trhu.

Jedinec musí byť zodpovedný svojej komunite, komunita musí byť zodpovedná za svojich členov – a to sa dá iba vtedy, ak komunita bude mať naozaj moc vo svojich rukách, a nielen deklarovanú, tak ako je to dnes. Toto je však zásadný problém, lebo majitelia centrálnej moci, či červení, alebo modrí, sa jej za žiadnu cenu nechcú vzdať. Nuž ale potom sa darmo čudujú – kým si Rómovia nebudú vládnuť v nejakom svojom priestore sami, na svojom a podľa vlastných pravidiel (podobne ako bieli zase vo svojom priestore), nenaučia sa zodpovednosti. Jedine toto je cesta, ako ich postaviť na vlastné nohy a dosiahnuť, aby po nejakom čase už nebolo treba stavať ploty.

Práve Rómovia sú dobrým príkladom toho, že jedincovi nestačí dať len rovnaké pravidlá a rovnaké šance, ale potrebuje aj niekam patriť. Oni azda ešte viac ako iní potrebujú mať od svojej komunity spätnú väzbu pri nežiaducom správaní. Azda ešte viac ako iní potrebujú od svojej komunity inšpiráciu, zázemie, primeranú a stráviteľnú formu vzdelania, hrdosť, identitu, kultúru, podporu pri rozvíjaní jedinečného individuálneho talentu...

Veď si len zoberte, koľko neusmernenej kreativity a koľko nezmyselne vynaloženej energie a námahy je v ich asociálnom správaní pri krádežiach či likvidácii národných parkov sekerami. Centrálna moc sa „snaží“ s tým niečo urobiť dlhé desaťročia. Dnes je už naozaj nad slnko jasnejšie, že s tým nikto nikdy nepohne – jedine rómske komunity samotné, ak dostanú do rúk štartovací priestor, moc, a s ňou zodpovednosť za vlastný osud.

A pre začiatok bude asi treba okolo toho územia dobre strážený plot. Pre dobro obidvoch strán.

Buheh

Človek sa vyvinul a odjakživa žil ako skupinový tvor, je tomu prispôsobená aj jeho psychika a spoločenské správanie. Tlupa, kmeň, občina... pre človeka je prirodzené žiť v nie príliš veľkej jednotke, ktorej členovia majú spoločnú kultúru a spoločenský život. Násilné a zámerné likvidovanie komunít zdôrazňovaním individuality a prenosom všetkej moci na vzdialené veľké centrá spôsobuje nešťastie, vykorenenosť a bizarné javy, ako napríklad obrovské sociálne rozdiely.

Ani si to neuvedomujeme, lebo v tom žijeme odmalička – ale keď sa zamyslíme, prídeme na to, že veľká časť nášho úsilia spočíva práve v hľadaní „tej našej“ komunity, a veľká časť našich frustrácií je spojená s tým, že v našom západnom civilizovanom svete je komunitný život potlačený a rozbitý – tým, že sme všetci tak strašne nezávislí (až osamelí) a komunita nemá žiadnu reálnu moc. Mimochodom, aj štatistika hovorí, že ľudia najdlhšie žijú v zastrčených oblastiach, kde sa zachoval tradičný spoločenský život obcí.

Marginalizovanie komunít však má aj jeden vážny, veľmi dôležitý dôsledok, ktorého pochopenie a vyvinutie niektorých funkčných mechanizmov s ním súvisiacich, je možno jedinou šancou na ďalšiu existenciu ľudstva aj po 21. storočí. Je ním anonymita. Dnešný globálny korupčný dolárový svet totiž smeruje ku katastrofe práve pre jeho anonymitu, čím je ideálnym prostredím pre podvodníkov a darebákov na všetkých úrovniach, Tí ho zvnútra potajomky vyciciavajú, a ničia tak nielen život tým druhým, ale čo je ešte horšie, aj životné prostredie.

Riešením je návrat ku komunitám. Teda vytvorenie takých spoločenských štruktúr, v ktorých sa darebáci nebudú mať kde ukryť. Prostredie s férovými pravidlami, kde zlo bude odhalené, nazvané zlom a bude potrestané, a dobro bude nazvané dobrom a bude odmenené. Toto je možné jedine v prirodzene formovanom spoločenstve, ktoré nie je anonymné – v ktorom sa všetci navzájom poznajú a vidia si na prsty. Nazývajme ho komunita. Ale teraz poviem to podstatné: tá komunita, aby fungovala a nebola len formálna, musí byť zvrchovaná.

Zvrchovanosť komunity, to je základný predpoklad naozajstnej demokracie ako opaku toho, čo je tu teraz – zákernej zločineckej oligarchickej kryptokracie. Predpokladom je absolútna zodpovednosť komunity (obce, osady, hospodárske komunity) za svoje záležitosti, za prírodné prostredie a bohatstvo vo svojom okolí. Išlo by o skutočné odstránenie práva akéhokoľvek centra zvonka zasahovať do vnútorných vecí komunity. Pravidlá medzikomunitného spolužitia by sa mohli týkať len úpravy vzájomných vzťahov a spoločných projektov – všetky ostatné štandardy by boli iba odporúčaniami, ktoré obec môže, ale nemusí akceptovať. Jediným možným spôsobom zasahovania do vnútorných vecí nejakej komunity zvonka potom by mohlo byť len prerušenie spolupráce, čiže izolácia prípadnej nekompatibilnej komunity (samozrejme, pravidlá hry by boli zložitejšie a boli by vecou vyladenia a vzájomnej dohody).

Komunity, samozrejme, nemôžu fungovať izolovane – to by bol návrat do praveku. Naopak, komunity musia spolu tvoriť fungujúcu vyššiu štruktúru, akcieschopné ľudské spoločenstvo, ktoré dokáže dlhodobo udržať svoju populačnú dynamiku, politickú stabilitu, životné prostredie i ekonomickú efektívnosť, a ktoré bude ďalším vývojovým krokom ľudstva.

Spoločenstvo nezávislých kooperujúcich komunít, ak sa niečo také podarí vytvoriť, by bolo koncom anonymity moci, teda koncom mafií a zmanipulovanej zastupiteľskej demokracie.

Netvrdím, že to je bezproblémová vízia.

Vytvoriť takéto spoločenstvo komunít, ako aj fungujúce, všeobecne platné pravidlá, ktorými by sa riadilo, to zatiaľ (vo väčšom meradle) nedokázal žiadny z doterajších systémov moci – okrem iného iste aj preto, že sa o to ani nepokúsil, keďže doteraz všetky režimy (a to aj tie kvázi revolučné) boli vždy pod permanentnou kontrolou síl, ktorým išlo len o vybudovanie čím silnejšieho mocenského centra.

Teraz je však predsa len iná situácia. Planéta je vybývaná, ľudstvo sa nekontrolovane množí, zdroje sa zmenšujú... Už aj niektorí mocní začínajú chápať, že ak niekto neprehodí výhybku, náš civilizačný vlak smeruje jednoznačne k okraju priepasti – a každý, komu sa dnes dostane do rúk moc, dostane súčasne s ňou lístok s informáciou, že jeho VIP vagón je pripojený k tomu istému vlaku. Verme, že sa čoskoro nájde nejaký osvietený výhybkár a v záujme svojich vnúčat nebude skúšať to riešiť plošnou genocídou miliárd „nepotrebných“ príslušníkov plebsu, ale začne konečne rozmýšľať.

Prepáčte mi rozsah tohto, ako aj predošlého príspevku. Pozdravujem Fona.

1488

indiánska slovná hračka, aj keby mohla vzniknúť spoločenská dohoda, buhehe pravidlá by si komunity interpretovali rôzne

http://sk.metapedia.org/wiki/Tabu_v_soci%C3%A1ln%C3%ADch_v%C4%9Bd%C3%A1ch

niekto žije v hovnách a je s takým enviromentom spokojný, nevie rozlíšiť súvislosti

tuším si bol na vinobraní hehe

Buheh

že v našej dedine platia naše pravidlá a v susednej dedine pravidlá susedov? Kto by s tým mal problém, rýchlo by u susedov pochopil, čo sa môže a čo nie, keď by schytal medzi uši.

1488

no nemusíš nič dohadovať, pre dve inokultúrne dzedziny, kde v jednej je pravidlo, že krumple sa nekradnú a v druhej, že áno, je len otázkou času, kedy sa prirodzene začne ochrana zvrchovanosti komunity, kto chce vyliezť bez rebríka na hóru nebude teraz rešpektovať rebríkové múdrosti, žaba vníma svet inak,

dnes sa požiarom nepredchádza, len sa čučí a slepo prikladá na vatru, ktorá nevyhnuteľne raz začne horieť, karma

pokybicujeme o kjótskych protokoloch, no opravovať vybývanú planétu nemôžeme, pretože by bolo treba niekoho obmedziť na vymyslených právach lenivosti ducha a to sa predsa nepatrí, rušiť mantru zelených núl, meniť vedomie a pravidlá hry na strach

....

neboj buheh, šak my čo meditujeme, vieme aj vnútorným tichom niekomu čapnúť po ušoch, alebo aj naozajsky

http://www.youtube.com/watch?v=vJx8vYhc2P0

Buheh

či som pochopil, čo si chcela povedať, ale pre istotu som pomeditoval v mojej meditovni.

Ale čapať niekoho po ušoch, to ja osobne nezvyknem, na to mám v rodine také dve Kung Fu Pandy.

1488

možno som ja nepochopil,

ako a prečo by mala žaba prestať byť žabou, teda komunita, ktorá momentálne vie fungovať len z energie inej komunity, prijať dobrovoľne zmenu pravidiel a rešpektovať ich

Buheh

svet by už dávno vyzeral inak, keby ho tí, ktorí ho môžu zmeniť, chceli zmeniť.

Ale na druhej strane, všetko sa vyvíja, a niektoré veci aj dobrým smerom. Hm, teraz si konkrétne nespomeniem ktoré, ale myslím že aj také sú.

Ľudstvo teraz žije v mnohých ohľadoch na dlh a nad pomery. Ale už čoskoro bude musieť začať dlhy splácať, a potom začne byť dusno. Možno aj niektoré žaby sa budú musieť prekvalifikovať na sýkorky. Dokonca aj tí, ktorí si dnes ešte pohodlne užívajú svoje bohatstvo, budú nútení rozmýšľať, ako usporiadať spoločnosť, aby fungovala. Lebo ako som už minule veľmi vtipne spomenul, tento vláčik ide do pekla aj s VIP vagónom.

Prepáč, neviem prečo, ale myslel som si, že si ona.