Rasa nie je len farba kože

Existujú ľudia trpiaci komplexami menejcennosti, ktorí sa doslovne odbavujú na svojich spoluobčanoch, aby uľavili svojmu psychickému tlaku. Je to relatívne častý prípad, ale teraz nie je reč o tomto probléme. Nie sme malé deti, sme vzdelaní a vyrovnaní dospelí, nepotrebujeme o nikom tvrdiť, že má také alebo onaké problémy, aby sme si my pripadali lepší.

Potrebujeme ale povedať, ked niečo horí, potrebujeme zistiť, kde je infekcia, aby sme sa mohli brániť.

Zdroj a vývoj života je príliš veľká záhada, aby sme s ním zachádzali ľahkomyseľne. Nik z nás nie je dokonalý, a máme úctu ku všetkým, aj k nemým zvieracím tváram. Nechceme zneužívať slabosť a menej šťastný osud.

 

Ale máme tu dve mapy, ktoré sú vedecky podložené a jednoznačné.

Toto je mapa rozloženia IQ vo svete.

IQ map

Merateľné schopnosti nie sú v žiadnom prípade meradlom kvality človeka, ale tieto empirické štatistické rozloženia odrážajú okrem IQ aj mnoho iných charakterových a povahových dedičných čŕt. Napríklad schopnosť koncentrácie, schopnosť ovládať sa, neagresívnosť a schopnosť správať sa eticky - všetko toto je spojené s dedičnými mentálnymi schopnosťami populácie.

Ak niekto povie, že tomu neverí, tak buď klame iných, alebo seba.

 

 

A toto je mapa rozloženia mediána - stredného veku populácie.

median age

Ako vidno, najviac mladých je v Afrike, najmenej v Európe a Severnej Amerike. Odráža to plodnosť jednotlivých populácií. Najviac plodní sú zelení.

 

Kombinácia týchto dvoch máp dáva jasný výsledok, dáva jednoznačne tragickú prognózu.

 

Preto nezabudnite: rasa nie je len farba pokožky. Rasa sú úplne iné, podstatnejšie črty a vlastnosti.

Dary, ktoré ste dostali, nie sú len vaše a nemáte právo ich ľahkovážne zničiť. Tak, ako nesmiete zničiť cudziu rasu, nesmiete zničiť ani vlastnú rasu.

 

 

 

 
Ľubov

Vždy som si to myslela,že je to aj o tvare lebky.Potom postupne,ako šiel čas ,som začala chápať aj to ostatné. Inteligencia,etika,DNA,pochopiteľne.Čo ešte má tá úbohá príroda urobiť,aby sme sa nekrížili,keď si ešte aj páchneme? Nerešpektovanie týchto pravidiel prinesie katastrofu.

Spomínaš ,ako sme sa rozprávali o našich biopoliach,že o tom sa všeobecne málo vie? Čakrový systém beriem ako hotovú vec,pretože jednoducho mám vlastnú skúsenosť.Ale tie ďalšie veci,v tom som neistá.Raz,keď budeme opäť poznať svoju kompletnú anatómiu,vrátane tých znakov,ktoré nevidieť zrakom,ktovie,čo ešte uvidíme....hmm.

Aman Againsttime

Pekná IQ mapka (text, ako zvyčajne skvelý, ale to by nebol náš Norman, ak by to bolo inak :-) ). Ja sem ešte pre zaujímavosť hodím mapu IQ štátov Európy: http://img8.imageshack.us/img8/1701/europeiq1200.png
Všimnite si, že najväčšie IQ je v tých oblastiach, kde výrazne dominuje nordický element v kombinácii s protestantským vierovyznaním (ktoré kládlo väčší dôraz na vzdelanosť).

Celkom by ma zaujímali rozdiely v IQ na Slovensku podľa jednotlivých oblastí. Ja sám som si všimol isté rozdiely v charaktere/temperamente. Napr. povahu a temperament blízky tomu severskému majú u nás najmä ľudia z okolia Trnavy (odtiaľ pochádzajú príbuzní môjho otca), zo stredného Považia (odtiaľ pochádzajú predkovia mojej mami), tiež z oblasti medzi Nitrou a Banskou Štiavnicou, a tiež zo Záhoria a zo Spiša. Prípadne i z bezprostredného okolia Bratislavy (avšak nie prisťahovalci, ale len starousadlíci, čiže Slováci bezprostredne ovplyvnení predchádzajúcou nemeckou kultúrou a genofondom v tejto oblasti).

Ja sám som nordik s dinárskou prímesou a mám skôr pokojnú, introvertnú povahu a melancholicko- flegmatický temperament.

Naproti tomu vieme, že existuje istý latentný kultúrny "konflikt" medzi Slovákmi a "Východniarmi". S výnimkou vyššie spomenutého (nordického) Spiša bývajú ostatní "Východniari" predsa len o niečo divokejší, živelnejší (mal som tú česť ich mať za susedov na intráku - veľmi sa tam vyspať veru nedalo :-) ).

Ema

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/302869-testy-piatakov-odhalili-roz...
Testy z matematiky.

Neexistuje ani genografický atlas Slovenska. Malobický sa o jeden taký náčrt pokúsil:

http://martinmalobicky.blog.sme.sk/c/56858/Kto-sa-skryva-v-Slovakoch-Nas...

Je užitočné prispieť k tomuto výskumu zaradením svojej haploskupiny do vedeckej databázy.

Kolodej

je nutné vziať do úvahy vysoký počet cigánov. A dosť výrazne to zasahuje aj do BB kraja myslím.

Aha, je to aj v článku:)
"Problémy majú najmä žiaci zo sociálne vylúčených rómskych komunít. „Dôvodom môže byť nezáujem žiakov o výsledky. V našej škole prevažujú žiaci z rómskeho prostredia, ktorí majú slabú motiváciu učiť sa,“ hovorí Karol Kontúr, riaditeľ Základnej školy v Muráni v okrese Revúca. Niektorí žiaci k nim nastúpili na druhý stupeň základnej školy z inej, niektorí vyrastajú v osade, medzi piatakmi sú tiež viacerí, ktorí ročník opakujú. „Niektorí boli veľmi slabo pripravení,“ dodal.

Výsledky v Základnej škole v Smolníku v okrese Gelnica potvrdzujú rozdiely medzi jednotlivými žiakmi. Niektorí dosiahli v testoch 70-percentnú úspešnosť, iní len 6 percent. „U nás na východe je vyššia koncentrácia ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozpráva sa tu nárečím a dialektom, takže deťom nejaký čas trvá, kým si zvyknú na spisovnú slovenčinu,“ hovorí riaditeľ školy Mikuláš Barna. Upozorňuje tiež, že pre rómske deti je slovenčina prvý cudzí jazyk, ktorý sa v škole učia. Tento problém si v škole uvedomili už dávnejšie, preto využili jeden grant na to, aby pre prvákov zaviedli prvky učenia sa slovenčiny ako cudzieho jazyka. „Mnohé deti majú problém s tým, že nerozumejú niektorým slovám. Tie, s ktorými sme začali tento projekt, majú teraz ako druháci aj lepšie výsledky,“ dodal Barna."

Vie niekto riešenie tejto rovnice?
10% cigánov a ich IQ a 90% slovákov a ich IQ by malo byť 94. Akurát nám tu chýba ešte jeden údaj :) Aké IQ typneme cigánom? Ferjenčík (1997) to meral:
"Podľa Wechslerovho testu bolo IQ 71,9
" Podľa Farebných progresívnych matíc 80,3
Keďže celoeurópske testy sa robia asi skôr typovo Wechslerov test, priem. IQ berme ako 72.
Nejaký matematik? :)

Ľubov

Taký psí čumák,ako ja,som pokladala tie veci okolo luteránov a katolíkov za dávno mŕtvu záležitosť.Aké však bolo moje prekvapenie: zúčastnila som sa na jednej akcii,polemike o Starom Nitriansku,po tých veciach idem ako vlk.Prednášajúci,žiadni zajačikovia,sa v jednom momente dostali do slovného konfliktu,kto významnejšie prispel na tomto poli odkrývania pravdy,či katolíci,či evanjelici. To si mal vidieť,vzplanul taký oheň,ešte že Bartolomeja je až v auguste. Pomaly si neboli schopní prísť na meno. Celí červení,hnev im zvýšil tlak na kritické hodnoty a potom z debaty už nič nebolo. Načo je to dobré,živiť ,oživovať tento babylonský falzifikát Jáhve-prázdné láhve? Škodná,škodná,škodná...

nové