Až do konca .. začiatku

Beatles boli v mnohých ohľadoch najúspešnejší, a zároveň z tých úspešných v mizernej popkultúre najviac prepojení na tradíciu. Toto je v tomto zmysle ich najlepšia vec, nadčasová a nadpriestorová autentická. Inšpirovaná z Tibetu. Až do konca .. začiatku.

Autor: 
téma: 
Ifka

7,83 Hz Schumannova rezonance aktivuje epifýzu a 90 Hz pohodu a rovnováhu
https://www.youtube.com/watch?v=nqMWOyDI2WA