Amerika skúša na Ukrajincoch drogy na vytváranie zombie vojakov

BAS  (bojovye aneziruščie sredstva ), čiže  bojové anestetické prostriedky, ktoré ukrajinským vojakom dávajú americké laboratória. Bez zodpovednosti, bez súcitu.

Tieto prostriedky spôsobujú odolnosť voči bolesti a veľmi pravdepodobne ovplyvňujú aj psychiku - emócia ako strach, pocit sebazáchovy a podobne. Pre USA je vojna na Ukrajine, kde si môžu robiť s pre nich "ukrajinským dobytkom" čokoľvek, výborné skúšobné laboratórium. Chémiu, ktorú by nikdy nemohli dať svojmu "americkému dobytku", môžu na Ukrajine pod požehnaním Zelenského skúšať a bez problémov vyhodnocovať, upravovať, vyvíjať. Cielom je mať vojakov s oslabenou vôľou, oslabeným sebazáchovným reflexom, nepociťujúcim aktuálnu bolesť. Proste zombie.

Sám Zelenský je zrejme spracovávaný podobnou chémiou. Stačí ho lepšie sledovať a je to na ňom vidieť. To nie je len kokaín či alkohol.

 

https://t.me/neuesausrussland/5042

 

 

 

nové