Dušek o situácii

Dušek je, v porovnaní s inými ľuďmi, čo rozprávajú o duchovných a podobných veciach, nadpriemerne úprimný a nepreháňa to s iracionalitou  a extrémami. Je to skúsený rozprávač, vníma publikum a pozná ľudí tak, aby ich vedel upútať, vie s nimi komunikovať, zvlášť naživo. to sú desaťročia dennodennej praxe, v tom je majster - ale to je jeho pozitívna vlastnosť, má skúsenosti, myslí to dobre.

Aj tu porozprával o epidémii: správne to položil na tom, že atmosféra strachu je očividne už pre mnohých neznesiteľná. To je pravda.

Ale sám Dušek sedí kde? Ako sám povedal, na chate, na záhrade, na vzduchu, na slniečku, v podstate v bezpečnej izolícii. Nesedí v žiadnom v centre nejakého mesta, ale z bezpečia radí ľuďom, ktorí zväčša nemajú ten komfort ochrany, aby si to tak nebrali a neboli nervózni. Niečo ako Antoineta hovoriaca ľuďom, že ak nemajú chleba, majú jesť koláče. :)

Ku koncu sa takmer rozplače. A hovorí o tom, že aj keby to mal byť náš posledný mesiac života, treba sa usmievať, a že sme nesmrteľní. No, žiaľ, to je jasná ukážka k nemu neprimeraného strachu, ktorý skrýva za vieru. Hlboko duchovný človek, za akého sa vydáva, si nerobí starosti o svoju osobnú nesmrteľnosť.

 

 

 

 

 

Autor: 
téma: