Gente libera

O poprehadzovaných a ukradnutých slovách sme tu hovorili. Vlastne stále, veď slová sú základ mentálnych foriem. 

Jedno z ukradutých slov je "sloboda". Tí, ktorí chcú presadiť kontrolovaný štát bez slobody a bez slobodných ľudí - tí si hovoria "liberáli" a my ten ich nezmysel akceptujeme.

Ale kašlať na zlozvyky a nepodarky terminológie, dám sem len ukážku na video (s titulkami) so Salvinim, s prejavom v talianskom parlamente, kde sa explicitne prejavuje ako zástanca slobodných ľudí.V protiklade ku poľutovaniahodným ľuďom neslobodným.

 https://www.facebook.com/hricalubos1/videos/2392799827706909/

 

Presne tak je to.

My sme slobodní, oni sú otroci.

Mentálni otroci. Otroci peňazí. Otroci doktrín. Otroci strachu pred akousi politickou silou tam niekde, možno za oceánom.

Na počesť Salviniho si zapamätajme ten pojem z videa. To my sme gente libera.

 

 

nové