Koleso mysle

anonym

Cesta věčností je nekonečná.
Hledej začátek a nalezneš konec,
a na konci najdeš střed,
a v středu sjednocení.

Středem je osa kruhu Bytí;
nehybnost, ticho a klid.
Okrajem toho kruhu je nevědění.

 

Plocha, která kruh vyplňuje,
je mysl - pole tvé působnosti.
Kroky tvých myšlenek pak
to kolo roztáčejí. 

Dáš-li se v běh,
kolo se bude točit velmi rychle
a bude nemožné dosáhnout středu,
neb odstředivá síla tě bude držet při okraji.

Stopneš-li však své myšlenky
jako když šlápneš na brzdu,
zadržíš-li své myšlenky
jako když zatajíš dech ...

... kolo tvého vědomí se zastaví,
jeho plocha změní svou povahu,
zprůzrační jako vodní hladina,
a v jejím středu se objeví vír.

Odstředivá síla se stane dostředivou
a začne tě zvolna nést do svého středu.
Už se jen nechat nést - toť vše,
co je třeba, na cestě k sjednocení.

 

autor: web - Perdito


 

nové